งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องคอมพิวเตอร์. ? เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวงจร อิเล็กทรอนิกส์และไอซี ชิปเซ็ต ต่างๆ ที่สามารถจดจำ ประมวลผลข้อมูล เปรียบเทียบ ตัดสินใจทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องคอมพิวเตอร์. ? เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวงจร อิเล็กทรอนิกส์และไอซี ชิปเซ็ต ต่างๆ ที่สามารถจดจำ ประมวลผลข้อมูล เปรียบเทียบ ตัดสินใจทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องคอมพิวเตอร์

2 ?

3 เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวงจร อิเล็กทรอนิกส์และไอซี ชิปเซ็ต ต่างๆ ที่สามารถจดจำ ประมวลผลข้อมูล เปรียบเทียบ ตัดสินใจทาง ตรรกศาสตร์ คำนวณทางคณิตศาสตร์ และช่วยในการ ออกแบบ สร้างงานกราฟิกได้ หรือตอบสนองความ ต้องการงานด้านอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย

4

5 หน่วยความจำ สำรอง (Secondary Memory Unit) หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)

6 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทำหน้าที่ในการรับโปรแกรม และข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูลเข้า ได้แก่ แป้นพิมพ์หรือ คีย์บอร์ด (Keyboard) เครื่องสแกนต่างๆ เช่น เครื่องรูดบัตร สแกนเนอร์ ฯลฯ 2. หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บโปรแกรม หรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อเตรียมส่งให้หน่วยประมวลผลกลางทำการประมวลผล และรับ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล เพื่อ เตรียมส่งออกหน่วยแสดงข้อมูลต่อไป 3. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU หรือ Central Processing Unit) ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตาม คำสั่งที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรม หน่วยนี้จะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆ ได้แก่ หน่วยคำนวณเลขคณิตและ ตรรกวิทยา (ALU หรือ Arithmetic and Logical Unit) และ หน่วย ควบคุม (CU หรือ Control Unit)

7 4. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (SecondaryStorge) ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะป้อนเข้าสู่ หน่วยความจำหลักภายในเครื่องก่อนทำการประมวลผลโดย ซีพียู รวมทั้งเป็นแหล่งเก็บผลลัพท์จากการ ประมวลผลด้วย เพื่อการใช้งานในภายหลัง 5. หน่วยส่งออก หรือแสดงผล (Output Unit) ทำหน้าที่นำ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำออกมาแสดงผลลัพธ์ โดยผ่าน จอภาพ เสียง เครื่องพิมพ์ หรือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 จอ CRT จอ LCD จอ Plasma TV Google glass

18 หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถต่อเข้ากับ อุปกรณ์ของหน่วย ประมวลผลกลางและ ประกอบเข้ากับ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน ได้

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 0 หรือ 1 1 ตัวเท่ากับ 1 บิต (Bit) 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ (Byte) (1 ตัวอักษร / ตัวเลข ) 1024 ไบต์เท่ากับ 1 กิโลไบต์ (Kilobyte)(kb) 1024 กิโลไบต์เท่ากับ 1 เมกะไบต์ (Megabyte)(MB) 1024 เมกะไบต์เท่ากับ 1 กิกะไบต์ (Gigabyte)(GB) 1024 กิกะไบต์เท่ากับ 1 เทอร่าไบต์ (Terabyte) (TB) ฯลฯ 1 เพตะไบต์ PB 1 เอกซะไบต์ EB 1 เซตตะไบต์ ZB 1 ยอตตะไบต์ YB

29 เช่น หน่วยความจำในฮาร์ดดิสก์ เมมโมรี่การ์ด แรม 2048 …. 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 MB. = 2 GB. = 1 GB.

30 วิธีลัดแปลงเลขฐานสอง เป็น ฐานสิบ 10110 1 2 = ? …… 25 6 12 8 6432168421 เอาหน่วยความจำ มาวางเหนือ 10110 1 2 เลขฐานสอง 32 +8 + 4 +1 เอาตำแหน่งที่เป็น 1 มาบวกกัน 10110 1 2 = 4545

31 วิธีลัดแปลงเลขฐานสิบ เป็น ฐานสอง 25 10 = ?2?2 …… 25 6 12 8 64 3232 1616 8421 เอาค่าหน่วยความจำแต่ ละตำแหน่ง 11001 มาบวกกันได้จำนวนตาม โจทย์ใส่เลข 1 ที่เหลือใส่ 0 25 10 =1100 1212


ดาวน์โหลด ppt เครื่องคอมพิวเตอร์. ? เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวงจร อิเล็กทรอนิกส์และไอซี ชิปเซ็ต ต่างๆ ที่สามารถจดจำ ประมวลผลข้อมูล เปรียบเทียบ ตัดสินใจทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google