งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 ปริมาณ ทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์. 1. ปริมาณพื้นฐาน (basic quantity) 2. ปริมาณอนุพันธ์ (derived quantity) ปริมาณพื้นฐาน : เป็นปริมาณที่ได้จากการวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 ปริมาณ ทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์. 1. ปริมาณพื้นฐาน (basic quantity) 2. ปริมาณอนุพันธ์ (derived quantity) ปริมาณพื้นฐาน : เป็นปริมาณที่ได้จากการวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 ปริมาณ ทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์

2 1. ปริมาณพื้นฐาน (basic quantity) 2. ปริมาณอนุพันธ์ (derived quantity) ปริมาณพื้นฐาน : เป็นปริมาณที่ได้จากการวัด โดยตรง เช่น มวลและความยาว ปริมาณอนุพันธ์ : เป็นปริมาณที่ได้จากการนำ ปริมาณพื้นฐานมาผสมผสานกัน เช่น แรงและงาน ประเภทของปริมาณทาง ฟิสิกส์

3 ปริมาณพื้นฐาน 7 ชนิด

4 ปริมาณ อนุพันธ์

5 คำอุปสรรค (prefixes) ใช้นำหน้าหน่วยเพื่อความสะดวกในการบอกขนาดของหน่วยที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กมากๆ

6 1. ปริมาณสเกลาร์ (scalar quantity) ปริมาณสเกลาร์ : บอกขนาดอย่างเดียว ก็มี ความหมายสมบูรณ์ เช่น ระยะทางและอัตราเร็ว 2. ปริมาณเวกเตอร์ (vecter quantity) ปริมาณเวกเตอร์ : ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางจึง จะมีความหมายสมบูรณ์ เช่น การกระจัดและความเร็ว *** การรวมปริมาณสเกลาร์สามารถรวมกันทาง พีชคณิต เพื่อหาขนาดอย่าง เดียวแต่การรวมปริมาณเวกเตอร์ต้อง พิจารณาทิศทางด้วย ชนิดของปริมาณทาง ฟิสิกส์

7 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุม ของสามเหลี่ยม กฎของไซน์ (sine’s law ) กฎของโคไซน์ (cosine’s law )

8 ตัวอย่างที่ 1.1 รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ไปทาง ทิศเหนือด้วยระยะทาง 20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตาม เส้นทางที่ทำมุม 60 ๐ กับแนวทิศเหนือเป็นระยะ 15 กม. จง หาระยะทางและ การกระจัดของการเคลื่อนที่ของ รถยนต์ วิธีทำ 1. เขียนกราฟแสดงการเคลื่อนที่ของ รถยนต์ : C จากรูปจะได้มุม ABC = 180 – 60 = 120 o B A 20 km. 60 o N E 15 km.

9 2. คำนวณระยะทางของการเคลื่อนที่ : 3. คำนวณการกระจัดของ การเคลื่อนที่ : ระยะทาง = AB + BC = 20 + 15 = 35 m. การ กระจัด : จากรูป แทน ค่า :

10 วิธีทำ 1. เขียนกราฟแสดงการเคลื่อนที่ของเรือ ตัวอย่างที่ 1.2 ถ้าเรือลำหนึ่งแล่นข้ามลำน้ำซึ่ง กว้าง 100 เมตร ด้วย อัตราเร็ว 0.5 เมตร / วินาที โดยหันหัว เรือทวนน้ำ 60 ๐ เทียบกับชายฝั่ง ปรากฏว่าเรือแล่น ข้ามลำน้ำในทิศตั้ง ฉากกับฝั่งพอดี อยากทราบว่าจะใช้ เวลานานเท่าไรใน การข้ามลำน้ำ และกระแสน้ำมี ความเร็วเท่าไร สามเหลี่ยม ABC จะเป็น สามเหลี่ยมแทนความเร็วที่ เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ของเรือ โดยมี ความเร็วของเรือ = 0.5 m/s ความเร็วของกระแสน้ำ BC A 60o60o 0.5 m/s 100 m ความเร็วในการข้ามลำ น้ำของเรือ

11 2. คำนวณความเร็วในการข้ามลำน้ำของเรือ 3. หาเวลาในการ ข้ามลำน้ำ : จาก เวลา = ระยะทาง = 100 m ความเร็ว 0.433 m/s = 230.9 m 4. หาความเร็ว กระแสน้ำ : จา ก = 0.25 m/s จาก สามเหลี่ยม ABC :

12 องค์ประกอบของเวกเตอร์ใน ระบบพิกัดฉาก x y  เราสามารถแยก เวกเตอร์ A เป็นเวกเตอร์ องค์ประกอบ ในระบบพิกัดฉาก ได้ดังรูป  ขนาดของเวกเตอร์ องค์ประกอบ :  ขนาดและทิศทางของ เวกเตอร์ A :

13 2. สถานีเรดาร์ตรวจจับจรวดกำลังเคลื่อนที่มา จากทิศตะวันออก จุด ตรวจจับครั้งแรกจรวจอยู่ห่าง 9,000 เมตร ที่ 40 องศาเหนือท้องฟ้า จรวดถูกตรวจจับครั้งที่ 2 เมื่อเรดาร์กวาดมุม ได้ 123 องศาในระนาบ ตะวันออก - ตะวันตก ที่ระยะ 20,000 เมตร จง หาการกระจัดของ จรวดในช่วงการตรวจจับทั้งสอง 1.Quarterback ทำการขว้างลูกฟุตบอลไปยัง ปีกโดยเริ่มต้นถอยหลัง ในแนวตั้งฉากกับแนวรุกเป็นระยะ 10 หลาและ วิ่งไปทางด้านข้าง ขนานกับแนวรุกเป็นระยะ 15 หลาก่อนที่จะ ขว้างลูกฟุตบอลไปด้าน หน้าตั้งฉากกับแนวรุกได้ระยะ 50 หลา จงหา การกระจัดของลูกบอลนับจากจุดเริ่มต้น แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 ปริมาณ ทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์. 1. ปริมาณพื้นฐาน (basic quantity) 2. ปริมาณอนุพันธ์ (derived quantity) ปริมาณพื้นฐาน : เป็นปริมาณที่ได้จากการวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google