งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่มโพธิ์ร่มไทร คำว่า ร่มโพธิ์ร่ม ไทร ประกอบด้วยคำว่า ร่ม โพธิ์ และ ไทร. คำว่า ร่ม เป็นคำ เรียกสิ่งที่ใช้กางออกกันแดดกัน ฝน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่มโพธิ์ร่มไทร คำว่า ร่มโพธิ์ร่ม ไทร ประกอบด้วยคำว่า ร่ม โพธิ์ และ ไทร. คำว่า ร่ม เป็นคำ เรียกสิ่งที่ใช้กางออกกันแดดกัน ฝน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ร่มโพธิ์ร่มไทร

3 คำว่า ร่มโพธิ์ร่ม ไทร ประกอบด้วยคำว่า ร่ม โพธิ์ และ ไทร. คำว่า ร่ม เป็นคำ เรียกสิ่งที่ใช้กางออกกันแดดกัน ฝน

4 หมายถึงบริเวณที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบัง แดดไว้ เมื่ออยู่ใต้ร่มก็จะไม่โดน แดดโดนฝน จึงนำมาใช้เปรียบ บุคคลหรือสิ่งที่คุ้มครองป้องกัน ผู้อื่นมิให้เป็นอันตราย

5 เช่น อยู่ใต้ร่มพระบารมี, ใต้ร่มกา สาวพัสตร์. คำ ว่า โพธิ์ และ ไทร เป็นชื่อต้นไม้ ใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขาแผ่กว้าง

6 ให้ร่มเป็นที่พักพิงกันแดดกันฝนได้ เป็นอย่างดี. อีกทั้ง โพธิ์ ยังเป็น ต้นไม้สำคัญในทางพระพุทธศาสนา

7 ด้วยเป็นต้นไม้ที่คุ้มกันแดดฝนให้ พระพุทธเจ้าขณะที่บำเพ็ญเพียรจน ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิ ญาณ.

8 ส่วน ไทร ก็เป็นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มแก่ ผู้ที่เข้ามาอาศัยหลบแดดฝนได้ อย่างดี. คำว่า ร่มโพธิ์ร่มไทร จึง เป็นคำที่นำมาใช้เป็นสำนวน

9 หมายถึง ผู้ที่เป็นที่พึ่งและปกป้อง คุ้มครองให้อยู่เป็นสุขสบายและ ปลอดภัย เช่น ลูกขอให้พ่อแม่มี อายุยืนยาว อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้ลูกหลานไปอีกนาน ๆ

10 คำว่า ร่มโพธิ์ร่มไทร ตรงกับคำใน ภาษาอังกฤษว่า supporter หมายถึง ที่พึ่งพิง หรือร่มโพธิ์ร่ม ไทร

11 ครูปริญาพร ขุนพรม


ดาวน์โหลด ppt ร่มโพธิ์ร่มไทร คำว่า ร่มโพธิ์ร่ม ไทร ประกอบด้วยคำว่า ร่ม โพธิ์ และ ไทร. คำว่า ร่ม เป็นคำ เรียกสิ่งที่ใช้กางออกกันแดดกัน ฝน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google