งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจ้าติดลม BCC Junior ก. กีดกัน กีดขวาง แน่นหนา ก. กีดกัน กีดขวาง แน่นหนา ข. มดแดง ผ้าลาย เสื้อลาย ค. ลูกไม้ ลมพัด ตาปล ง. ไฟฟ้า ไฟดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจ้าติดลม BCC Junior ก. กีดกัน กีดขวาง แน่นหนา ก. กีดกัน กีดขวาง แน่นหนา ข. มดแดง ผ้าลาย เสื้อลาย ค. ลูกไม้ ลมพัด ตาปล ง. ไฟฟ้า ไฟดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 เจ้าติดลม BCC Junior

11 ก. กีดกัน กีดขวาง แน่นหนา ก. กีดกัน กีดขวาง แน่นหนา ข. มดแดง ผ้าลาย เสื้อลาย ค. ลูกไม้ ลมพัด ตาปล ง. ไฟฟ้า ไฟดับ ดินดำ ข. มดแดง ผ้าลาย เสื้อลาย ค. ลูกไม้ ลมพัด ตาปล ง. ไฟฟ้า ไฟดับ ดินดำ

12

13

14 ข้อใดไม่ใช่คำซ้อน ก. ดูดดื่ม ขมขื่น เบิกบาน ข. เหลียวแล เดือดร้อน ร้องรำ ค. กดขี่ แข้งขา ซื่อตรง ง. ตายใจ พ่อตา นักร้อง ก. ดูดดื่ม ขมขื่น เบิกบาน ข. เหลียวแล เดือดร้อน ร้องรำ ค. กดขี่ แข้งขา ซื่อตรง ง. ตายใจ พ่อตา นักร้อง

15

16

17 ข้อใดเป็นคำซ้อนคำเขมรกับ คำเขมร แบบฉบับ หัวสมอง ดอกดวง พรรคพวก ศรีสง่า เขตแดน ขจัดขจาย เฉลิมฉลอง ดลดาล ผักปลา อ่อนนุ่ม เลียบเคียง

18 ข้อใดไม่ใช่คำซ้อน คอหอย หมอดู บ้านพัก ปัดกวาด เช็ดถู อบรม ขำขัน ค้ำจุน เสื้อผ้า รูปร่าง แก้ไข ทรัพย์สิน คอหอย หมอดู บ้านพัก ปัดกวาด เช็ดถู อบรม ขำขัน ค้ำจุน เสื้อผ้า รูปร่าง แก้ไข ทรัพย์สิน

19 ข้อใดเป็นคำซ้อน คับแคบ คอยท่า แปดเปื้อน เบี้ยล่าง วงแขน ลูกชิ้น หวานเย็น ดูถูก ผัดเผ็ด คุณนาย คุณพระ คุณหลวง คับแคบ คอยท่า แปดเปื้อน เบี้ยล่าง วงแขน ลูกชิ้น หวานเย็น ดูถูก ผัดเผ็ด คุณนาย คุณพระ คุณหลวง

20 23 เลือ ก หัวห น้า

21

22 ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อเสียง 1. ขัดขวาง 2. กดดัน 3. แน่นหนา 4. เซ่อซ่า

23

24

25 ข้อใดเป็นคำซ้อนคำไทยกับคำไทย 1. ผักปลา อ่อนนุ่ม เลียบเคียง 2. พรรคพวก ศรีสง่า เขตแดน 3. ตรัสประภาษ สรงสนาน เสบียงอาหาร3. ตรัสประภาษ สรงสนาน เสบียงอาหาร 4. เหตุการณ์ กิจการ เขตขัณฑ์

26

27

28 ข้อใดคือคำซ้อนเพื่อความหมายทำนองเดียวกัน 1. ถูกผิด หนักเบา ยากง่าย 2. กักขัง ปกป้อง คัดเลือก2. กักขัง ปกป้อง คัดเลือก 3. ดีร้าย เปรี้ยวหวาน สูงต่ำ

29

30

31

32

33 ควรเลือกคำใดเพื่อให้กลายเป็นคำซ้อน คำบาลีสันสกฤตกับคำบาลีสันสกฤต

34

35


ดาวน์โหลด ppt เจ้าติดลม BCC Junior ก. กีดกัน กีดขวาง แน่นหนา ก. กีดกัน กีดขวาง แน่นหนา ข. มดแดง ผ้าลาย เสื้อลาย ค. ลูกไม้ ลมพัด ตาปล ง. ไฟฟ้า ไฟดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google