งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานข้อมูลคุณภาพ อำเภอน้ำพอง. ความสมบูรณ์ของข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ไม่สูญหาย ปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานข้อมูลคุณภาพ อำเภอน้ำพอง. ความสมบูรณ์ของข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ไม่สูญหาย ปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานข้อมูลคุณภาพ อำเภอน้ำพอง

2 ความสมบูรณ์ของข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ไม่สูญหาย ปลอดภัย

3 ข้อมูลจากเดือน กค.56 – กค.57 ความถูกต้องของข้อมูล 98.39 %

4 อัตราผู้มารับบริการ 60:40 เดือน กค.56- มิย.57 ผ่าน เกณฑ์ 100 %

5 อัตราผู้มารับบริการ 60:40 เดือน กค.56- กค.57 ผ่าน เกณฑ์ 88.88-94.44%

6 เปรียบเทียบ ร้อยละการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของ โรงพยาบาล จ. ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 และ ปีงบประมาณ 2557 เฉลี่ย ปี 2556= 64 % เฉลี่ย ปี 2557= 69 %

7 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยกราย โรงพยาบาล ( เดือน ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557) เฉลี่ย = 82 %

8 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยก รายอำเภอ ( เดือน ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557) เฉลี่ย = 88 %

9 ผังระบบข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 2558 HDC( สสจ.) iOPPP iOPPP Datacenter สปสช. เขตบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 43 แฟ้ม

10 แนวทางการพัฒนา ติดตั้งอบรมการใช้งาน โปรแกรม iOPPP

11 แนวทางการพัฒนา iOPPP DATACENTER

12 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานข้อมูลคุณภาพ อำเภอน้ำพอง. ความสมบูรณ์ของข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ไม่สูญหาย ปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google