งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Main Idea Noun (n.) ( คำนาม ) คือ คำที่ใช้ เรียกคน สัตว์ สิ่งของและ สถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Main Idea Noun (n.) ( คำนาม ) คือ คำที่ใช้ เรียกคน สัตว์ สิ่งของและ สถานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Main Idea

4

5 Noun (n.) ( คำนาม ) คือ คำที่ใช้ เรียกคน สัตว์ สิ่งของและ สถานที่

6 – Countable Noun ( นามนับได้ ) – Uncountable Noun ( นามนับไม่ได้ ) ต้องใส่ ภาชนะ นับตามภาชนะ หรือใช้หน่วยวัดค่าต่างๆ

7 Person man woman boy girl student Animal cat dog fish insect turtle

8 Thing water sky moon sea sugar

9 Sickness backache fever toothache cough earache stuffed nose stomachache sore eye headache sore throat

10 Name John Nadech Araya Country Thailand Cambodia Malaysia

11 Company Pioneer Toyota Honda

12

13 health, death, goodness, kindness, happiness, honesty, wisdom

14 Adjective(Adj.) ( คำคุณศัพท์ )

15 ตำแหน่งของ Adjective คือ

16

17 Present Simple

18 Subject beAdjective Iamgood. You / We / They arehappy. He / She / It isbeautiful.

19 AffirmativeNegative I am good. You are fine. It is hot. I am not good. You are not fine. It is not hot.

20 Contraction I’m good. You’re fine. It’s hot. I’m not good. You’re not fine. It’s not hot. You aren’t fine. It isn’t hot.

21 Yes / No question

22

23

24 Present Simple

25 SubjecthaveNoun Ihavea cold. You / We / They havea headache. He / She / It hasa fever.

26 AffirmativeNegative I have a cold. You have a headache. He has a fever. I do not have a cold. You do not have a headache. He does not have a fever.

27 Contraction -I don’t have a cold. -You don’t have a headache. -He doesn’t have a fever.

28 Yes / No question

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt Main Idea Noun (n.) ( คำนาม ) คือ คำที่ใช้ เรียกคน สัตว์ สิ่งของและ สถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google