งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ด. ช. ชัยกฤศ โภควนิช ป.5/8 เลขที่ 31 เสนอ อ. ปุณณภา จงอนุกูลธนากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ด. ช. ชัยกฤศ โภควนิช ป.5/8 เลขที่ 31 เสนอ อ. ปุณณภา จงอนุกูลธนากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ด. ช. ชัยกฤศ โภควนิช ป.5/8 เลขที่ 31 เสนอ อ. ปุณณภา จงอนุกูลธนากร

2 ก. เนย ลุก เมฆข. ผม ตรง กลม ค. ตก ตาก หมากค. พาน สาน บาด 2. มาตราตัวสะกดใดที่ใช้อักษรไม่ ตรงตามมาตราได้ ก. แม่กงข. แม่ กน ค. แม่เกยง. แม่ เกอว 3. ตัวสะกดในข้อใดเหมือนคำว่า “ มิตร “ ก. สูญข. เลข ค. นาค ค. ฤทธิ์

3 ก. มิตร กรีซ พิษข. จิตร เจริญ นารถ ค. สัตว์ กราฟ ชาญง. ปลด สาคร กราบ 5. คำว่าโรคอยู่ในมาตรา ตัวสะกดใด ก. แม่กดข. แม่ กก ค. แม่กนง. แม่ เกย 6. ข้อใดมีตัวสะกดต่าง จากพวก ก. ข้าวเกรียบ ก. ข้าวเกรียบ ข. เก่าแก่ ข. เก่าแก่ ค. กติกาง. แม่ ไก่ ค. กติกาง. แม่ ไก่

4 ก. การบ้าน ก. การบ้าน ข. กราบพระ ข. กราบพระ ค. ทัพพี ค. ทัพพี ง. ปรากฏ ง. ปรากฏ 8. คำใดสะกดด้วยมาตราแม่ เกอว ก. ด้วยข. เร็ว ค. อ้วน ง. บวก 9. ข้อใดมีคำมาตราแม่ ก กา มาก ที่สุด ก. หมูไปไก่มาข. หวานเป็น ลม ขมเป็นยา ก. หมูไปไก่มาข. หวานเป็น ลม ขมเป็นยา ค. ดินพอกหางหมู ค. ดินพอกหางหมู ค. กระต่ายตื่นตูม ค. กระต่ายตื่นตูม

5 ก. 1 คำข. 2 คำ ค. 3 คำง. 4 คำ 11. ข้อใดเป็นคำที่มีตัวสะกดมาตราเดียวกับ แรด ก. เหวข. บาตร ก. เหวข. บาตร ค. หยาม ค. หยาม ง. ทราย ง. ทราย 12. ข้อใดเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด แม่ กก ก. กองกลางข. ค้างคาว ค. เทคนิคง. สับสน ค. เทคนิคง. สับสน

6 กลับข้อ 1- 3 กลับข้อ 4- 6 กลับข้อ 7- 9 กลับข้อ 10-12

7 กลับข้อ 1- 3 กลับข้อ 4- 6 กลับข้อ 7- 9 กลับข้อ 10-12

8 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย ด. ช. ชัยกฤศ โภควนิช ป.5/8 เลขที่ 31 เสนอ อ. ปุณณภา จงอนุกูลธนากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google