งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิติปิโสภควา อรหังสัมมา สัมพุทธ โท วิชาจรณะสัมปันโน สุคโต โลกวิทู อนุตโร ปุริสทัม มะสารถิสัต สัตถา เทวะมนุษย์ สานัง พุทธโท ภควาติ ตั้งนะโม 3 จบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิติปิโสภควา อรหังสัมมา สัมพุทธ โท วิชาจรณะสัมปันโน สุคโต โลกวิทู อนุตโร ปุริสทัม มะสารถิสัต สัตถา เทวะมนุษย์ สานัง พุทธโท ภควาติ ตั้งนะโม 3 จบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 อิติปิโสภควา อรหังสัมมา สัมพุทธ โท วิชาจรณะสัมปันโน สุคโต โลกวิทู อนุตโร ปุริสทัม มะสารถิสัต สัตถา เทวะมนุษย์ สานัง พุทธโท ภควาติ ตั้งนะโม 3 จบ

7 อิติปิโสภควา อรหังสัมมา สัมพุทธ โท วิชาจรณะสัมปันโน สุคโต โลกวิทู อนุตโร ปุริสทัม มะสารถิสัต สัตถา เทวะมนุษย์ สานัง พุทธโท ภควาติ ตั้งนะโม 3 จบ

8 อิติปิโสภควา อรหังสัมมา สัมพุทธ โท วิชาจรณะสัมปันโน สุคโต โลกวิทู อนุตโร ปุริสทัม มะสารถิสัต สัตถา เทวะมนุษย์ สานัง พุทธโท ภควาติ ตั้งนะโม 3 จบ

9 อิติปิโสภควา อรหังสัมมา สัมพุทธ โท วิชาจรณะสัมปันโน สุคโต โลกวิทู อนุตโร ปุริสทัม มะสารถิสัต สัตถา เทวะมนุษย์ สานัง พุทธโท ภควาติ ตั้งนะโม 3 จบ

10 อิติปิโสภควา อรหังสัมมา สัมพุทธ โท วิชาจรณะสัมปันโน สุคโต โลกวิทู อนุตโร ปุริสทัม มะสารถิสัต สัตถา เทวะมนุษย์ สานัง พุทธโท ภควาติ ตั้งนะโม 3 จบ

11 อิติปิโสภควา อรหังสัมมา สัมพุทธ โท วิชาจรณะสัมปันโน สุคโต โลกวิทู อนุตโร ปุริสทัม มะสารถิสัต สัตถา เทวะมนุษย์ สานัง พุทธโท ภควาติ ตั้งนะโม 3 จบ

12 อิติปิโสภควา อรหังสัมมา สัมพุทธ โท วิชาจรณะสัมปันโน สุคโต โลกวิทู อนุตโร ปุริสทัม มะสารถิสัต สัตถา เทวะมนุษย สานัง พุทธโท ภควาติ ตั้งนะโม 3 จบ

13

14 อิติปิโสภควา อรหังสัมมา สัมพุทธ โท วิชาจรณะสัมปันโน สุคโต โลกวิทู อนุตโร ปุริสทัม มะสารถิสัต สัตถา เทวะมนุษย์ สานัง พุทธโท ภควาติ ตั้งนะโม 3 จบ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46


ดาวน์โหลด ppt อิติปิโสภควา อรหังสัมมา สัมพุทธ โท วิชาจรณะสัมปันโน สุคโต โลกวิทู อนุตโร ปุริสทัม มะสารถิสัต สัตถา เทวะมนุษย์ สานัง พุทธโท ภควาติ ตั้งนะโม 3 จบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google