งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นการกล่าว ข้อความแสดงอารมณ์ โศกเศร้า อาลัยรักที่ เกิดจากความทุกข์อัน เนื่องมาจากความไม่ สมหวัง ความผิดหวัง ความ สูญเสีย ตลอดจนเรื่อง ของการพลัดพราก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นการกล่าว ข้อความแสดงอารมณ์ โศกเศร้า อาลัยรักที่ เกิดจากความทุกข์อัน เนื่องมาจากความไม่ สมหวัง ความผิดหวัง ความ สูญเสีย ตลอดจนเรื่อง ของการพลัดพราก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เป็นการกล่าว ข้อความแสดงอารมณ์ โศกเศร้า อาลัยรักที่ เกิดจากความทุกข์อัน เนื่องมาจากความไม่ สมหวัง ความผิดหวัง ความ สูญเสีย ตลอดจนเรื่อง ของการพลัดพราก เข้าทำนองพุทธวัจนะ บทที่ว่า “ ความพลัดพราก จากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ ”

4 บทโศกของนางวันทอง ซึ่ง คร่ำครวญอาลัยรักต้นไม้ในบ้านขุน ช้าง อันแสดงให้เห็นว่านางไม่ ต้องการติดตามขุนแผนไปแต่ก็ ต้องไปเพราะขุนแผนร่ายมนตร์ สะกดเมื่อเห็นว่านางมัวร่ำไรลา ต้นไม้ สิ่งของอยู่นั่นเอง จากเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนพา นางวันทองหนี ลำดวนเอ๋ยจะด่วนไป ก่อนแล้ว ทั้งเกดแก้ว พิกุลยี่สุ่นสี จะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่น มาลี จำปีเอ๋ยกี่ปีจะมา พบ ลำดวนเอ๋ยจะด่วนไป ก่อนแล้ว ทั้งเกดแก้ว พิกุลยี่สุ่นสี จะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่น มาลี จำปีเอ๋ยกี่ปีจะมา พบ

5

6 สุนทรภู่คร่ำครวญถึงรัชกาลที่ 1 ซึ่งสวรรคตแล้วเป็นเหตุให้ สุนทรภู่ต้องตกระกำลำบาก เพราะ ไม่เป็นที่โปรดปรานของรัชกาลที่ 3 ต้องระเห็จเตร็ดเตร่ไปอาศัยใน ที่ต่างๆ ขณะล่องเรือผ่าน พระราชวัง สุนทรภู่ซึ่งระลึกถึง ความหลังก็คร่ำครวญ อาลัยถึง อดีตที่เคยรุ่งเรือง จากนิราศภูเขา ทอง เคยหมอบใกล้ได้กลิ่น สุคนธ์ตรลบ ละอองอบรส รื่นชื่นนาสา สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุ คนธา วาสนาเราก็สิ้น เหมือนกลิ่นสุคนธ์ เคยหมอบใกล้ได้กลิ่น สุคนธ์ตรลบ ละอองอบรส รื่นชื่นนาสา สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุ คนธา วาสนาเราก็สิ้น เหมือนกลิ่นสุคนธ์

7

8 กาพย์นางลอย ตอนหนึ่งในบท พากย์รามเกียรติ์ แสดงคำรำพัน อาลัยอาวรณ์ของพระรามที่มีต่อ นางสีดา ( นางเบญกายปลอม ตัว แกล้งทำเป็นตายลอยน้ำมา )

9 พระโกศทองจะ รองรับ สำหรับราชเทวี เชิญศพขึ้นสู่สี - วิกาแก้วอัน เรืองรอง เข้าสู่พระเมรุ มาศ อันโอภาสด้วย เทียนทอง แสงเพลิงจะเริง รอง ไปต้องสีวิสูตรพลาย อัจกลับจงกล กลีบ ประทีปทองจะ ส่องฉาย พู่ห้อยเพดาร ราย ระรวยรื่นรำเพย ลม พระวิสูตรจะวง วัง บัลลังก์ทิพบรรทม รูปภาพจะเคียม คม กินนรฟ้อนอยู่ผาด ผัน อีกพระญาติ วงศา ก็จะมาประชุม กัน แสนสาวพระ กำนัล จะนอบน้อม ประนมกร ยามค่ำจะร่ำ ไห้ วิเวกใจให้ อาวรณ์ เสียงสังข์และแตร งอน จะประโคมอยู่ครืนเครง

10 จากเรื่องอิเหนา เป็นบทที่อิเหนา กำลังชมนกชมไม้ระหว่างจะไป ดาหา ว่าพลางทางชมคณานก โผนผกจับ ไม้อึงมี่ เบญจวรรณจับวัลย์ชา ลี เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพี่ แนบนวลสมรจินตะหรา จากพรากจับจากจำนรรจา เหมือน จากนางสการะวาตี แขกเต้าจับเต่าร้าง ร้อง เหมือนร้างห้องมาหยารัศมี นกแก้วจับแก้วพา ที เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความ มา ฯลฯ ว่าพลางทางชมคณานก โผนผกจับ ไม้อึงมี่ เบญจวรรณจับวัลย์ชา ลี เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพี่ แนบนวลสมรจินตะหรา จากพรากจับจากจำนรรจา เหมือน จากนางสการะวาตี แขกเต้าจับเต่าร้าง ร้อง เหมือนร้างห้องมาหยารัศมี นกแก้วจับแก้วพา ที เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความ มา ฯลฯ

11 จากบทข้างบน จะเห็น ได้ว่าอิเหนากำลังโศกเศร้า อย่างหนัก จะเรียกว่าอยู่ใน ขั้นโคม่าเลยก็ว่าได้เพราะไม่ ว่าจะมองอะไรก็นึกถึงแต่นาง ทั้งสามที่ตนรัก อันได้แก่ จิน ตะหรา มาหยารัศมี และสกา ระวาตีมองสิ่งใด ก็สามารถ เชื่อมโยงกับนางทั้งสามได้ หมด

12 1. นางสาวกมลชนกกัง แฮเลขที่ 30 2. นางสาววรวรรณ ไชยชนะเลขที่ 31 4. นางสาวจิรัชญากุล มาศย์เลขที่ 32 5. นางสาวพฤกษาวร ภูเลขที่ 33 6. นางสาวชนิกานต์สัง ขาวเลขที่ 34 7. นางสาวฉภิญญาสุ ริยธรรมกุลเลขที่ 35 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

13


ดาวน์โหลด ppt เป็นการกล่าว ข้อความแสดงอารมณ์ โศกเศร้า อาลัยรักที่ เกิดจากความทุกข์อัน เนื่องมาจากความไม่ สมหวัง ความผิดหวัง ความ สูญเสีย ตลอดจนเรื่อง ของการพลัดพราก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google