งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน 2 ตุลาคม 2557 ข้อมูล ณ เวลา น. www

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน 2 ตุลาคม 2557 ข้อมูล ณ เวลา น. www"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน 2 ตุลาคม 2557 ข้อมูล ณ เวลา 16. 00 น. www
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน 2 ตุลาคม ข้อมูล ณ เวลา น. และ

2 สรุปสถานการณ์ปัจจุบัน
กลุ่มเมฆฝน มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมหนาแน่นบริเวณด้านตะวันตกของประเทศ และภาคใต้ ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีปริมาณฝนสะสมหนาแน่นบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ในจังหวัดยะลา และสงขลา ระดับน้ำในแม่น้ำสำคัญ ระดับน้ำโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มคงที่ ยกเว้น บริเวณที่มีฝนตกจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำตามธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำห้วยหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี ลำปลายมาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา และแม่น้ำมูล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ณ วันที่ 2 ต.ค.57 ภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งประเทศอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยเขื่อนที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% ได้แก่ เขื่อนสิรินธร (95%) เขื่อนน้ำอูน (83%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (88%) และเขื่อนประแสร์ (87%) ส่วนเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ 41% และ 58% และน้ำใช้การเหลืออยู่เพียง 13% และ 28% ตามลำดับ

3 การคาดการณ์ฝน คาดการณ์ฝน ช่วงวันที่ 2-4 ต.ค. 57 ในวันที่ 2-3 ต.ค.ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ทำให้ทุกภูมิภาคของประเทศมีฝน ตกกระจายกับมีฝนตกหนาแน่นบริเวณด้าน ตะวันตกของประเทศ กับภาคใต้ และในวันที่ 4 ต.ค. ร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีกำลังแรงขึ้น ทำ ให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ พื้นที่ในจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี สงขลา และยะลา จะมีฝนตกหนัก คาดการณ์ฝน ช่วงวันที่ 5-8 ต.ค. 57 ร่องมรสุม ยังคงพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ ตามลำดับ ขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียง ใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 6-7 ต.ค.ประกอบกับ มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงพัดปกคลุม บริเวณอ่าวไทย ทำให้บริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป จะมี ฝนตกสะสมต่อเนื่อง กับฝนตกหนักบางแห่ง

4 เส้นทางพายุและภาพถ่ายจากดาวเทียม MTSAT-2
วันที่ 2 ต.ค. 57 เวลา น. 4

5 ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลังสูงสุด
วันที่ 2 ต.ค. 57 เวลา น.

6 สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ (2 ต.ค. 57)
ระดับน้ำโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มคงที่ ยกเว้นบริเวณที่มีฝนตกจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำตามธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำห้วยหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี ลำปลายมาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา แม่น้ำมูล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

7 ปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างขนาดใหญ่ (2 ต.ค. 57)

8 การคาดการณ์ปริมาณฝนจากแบบจำลองสภาพอากาศ WRF (ความละเอียด 3x3 กม
2 ต.ค. 57 3 ต.ค. 57 4 ต.ค. 57

9 การคาดการณ์ปริมาณฝนจากแบบจำลองสภาพอากาศ WRF (ความละเอียด 9x9 กม
5 ต.ค. 57 6 ต.ค. 57 H 7 7 ต.ค. 57 8 ต.ค. 57 รายละเอียดเพิ่มเติม 9

10 บริเวณชายฝั่ง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณชายฝั่ง อ.เมือง จ.ชุมพร
คาดการณ์ความสูงและทิศทางของคลื่นจากแบบจำลอง SWAN ช่วงวันที่ 1-7 ต.ค. 57 โดยสสนก. บริเวณชายฝั่ง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณชายฝั่ง อ.เมือง จ.ชุมพร ที่มา:สสนก.

11 บริเวณทะเลอันดามัน บริเวณอ่าวไทย
คาดการณ์ความสูงและทิศทางของคลื่นจากแบบจำลอง SWAN ช่วงวันที่ 7 ต.ค. 57 โดยสสนก. บริเวณทะเลอันดามัน บริเวณอ่าวไทย H 7 11

12 ภาคผนวก

13 แผนที่ความกดอากาศ วันที่ 12 ต.ค. 53 เวลา 01.00 น.
วันที่ 2 ต.ค. 57 เวลา 7.00 น. ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพาดพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

14 แผนภาพความสูงและทิศทางของคลื่นทะเล
วันที่ 12 ต.ค. 2553 วันที่ 2 ต.ค. 2557

15 แผนภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเล
ระหว่างวันที่ 26 ก.ย.- 9 ต.ค.53 และวันที่ ก.ย. 53 แผนภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเล ระหว่างวันที่ ก.ย. 57 และวันที่ 31 ส.ค.-13 ก.ย. 57

16 แผนภาพปริมาณฝนสะสม ระหว่างวันที่ 1-14 ต.ค. 53
แผนภาพปริมาณฝนสะสม ช่วงวันที่ 1-7 ต.ค. 53 แผนภาพปริมาณฝนสะสม ช่วงวันที่ 8-14 ต.ค. 53


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน 2 ตุลาคม 2557 ข้อมูล ณ เวลา น. www

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google