งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวัน 2 ตุลาคม 2557 ข้อมูล ณ เวลา 16.00 น. www.thaiwater.net/hourlyreport และ www.nhc.in.th www.thaiwater.net/hourlyreport www.nhc.in.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวัน 2 ตุลาคม 2557 ข้อมูล ณ เวลา 16.00 น. www.thaiwater.net/hourlyreport และ www.nhc.in.th www.thaiwater.net/hourlyreport www.nhc.in.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวัน 2 ตุลาคม 2557 ข้อมูล ณ เวลา 16.00 น. www.thaiwater.net/hourlyreport และ www.nhc.in.th www.thaiwater.net/hourlyreport www.nhc.in.th 1

2  กลุ่มเมฆฝน มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมหนาแน่นบริเวณด้าน ตะวันตกของประเทศ และภาคใต้  ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกเกือบทุก ภูมิภาคของประเทศ โดยมีปริมาณฝนสะสมหนาแน่นบริเวณ ภาคใต้ตอนล่าง ในจังหวัดยะลา และสงขลา  ระดับน้ำในแม่น้ำสำคัญ ระดับน้ำโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้ม คงที่ ยกเว้น บริเวณที่มีฝนตกจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำตามธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำ ห้วยหลวง อ. เมือง จ. อุดรธานี ลำปลายมาศ อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา และแม่น้ำมูล อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์  อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ณ วันที่ 2 ต. ค.57 ภาพรวม ปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งประเทศอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยเขื่อนที่ มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% ได้แก่ เขื่อนสิรินธร (95%) เขื่อน น้ำอูน (83%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (88%) และเขื่อนประ แสร์ (87%) ส่วนเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำไหล ลงเขื่อนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ 41% และ 58% และน้ำใช้การเหลืออยู่เพียง 13% และ 28% ตามลำดับ สรุปสถานการณ์ปัจจุบัน 2

3  คาดการณ์ฝน ช่วงวันที่ 2-4 ต. ค. 57 ในวันที่ 2-3 ต. ค. ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ทำให้ทุกภูมิภาคของประเทศมีฝน ตกกระจายกับมีฝนตกหนาแน่นบริเวณด้านตะวันตก ของประเทศ กับภาคใต้ และในวันที่ 4 ต. ค. ร่อง มรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง ภาค ตะวันออก และภาคใต้ มีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณ ดังกล่าวมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ใน จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี สงขลา และ ยะลา จะมีฝนตกหนัก  คาดการณ์ฝน ช่วงวันที่ 5-8 ต. ค. 57 ร่องมรสุม ยังคงพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ ตามลำดับ ขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยจะมี กำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 6-7 ต. ค. ประกอบกับมี หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงพัดปกคลุม บริเวณอ่าวไทย ทำให้บริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะ ภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป จะมีฝนตกสะสม ต่อเนื่อง กับฝนตกหนักบางแห่ง การคาดการณ์ฝน 3

4 4 เส้นทางพายุและภาพถ่ายจากดาวเทียม MTSAT-2 วันที่ 2 ต. ค. 57 เวลา 15.00 น.

5 5 ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลังสูงสุด วันที่ 2 ต. ค. 57 เวลา 16.00 น.

6 สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ (2 ต. ค. 57) 6 ระดับน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ  ระดับน้ำโดยส่วนใหญ่มี แนวโน้มคงที่ ยกเว้นบริเวณที่มี ฝนตกจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ทำ ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ตามธรรมชาติ ได้แก่ – ลำน้ำห้วยหลวง อ. เมือง จ. อุดรธานี – ลำปลายมาศ อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา – แม่น้ำมูล อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์

7 ปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างขนาดใหญ่ (2 ต. ค. 57) 7

8 การคาดการณ์ปริมาณฝนจากแบบจำลองสภาพอากาศ WRF ( ความละเอียด 3x3 กม.) ช่วงวันที่ 2-4 ต. ค. 57 2 ต. ค. 573 ต. ค. 57 4 ต. ค. 57

9 การคาดการณ์ปริมาณฝนจากแบบจำลองสภาพอากาศ WRF ( ความละเอียด 9x9 กม.) ช่วงวันที่ 5-8 ต. ค. 57 5 ต. ค. 57 6 ต. ค. 57 7 ต. ค. 57 8 ต. ค. 57 9 รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaiwater.net

10 ที่มา : สสนก. บริเวณชายฝั่ง อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณชายฝั่ง อ. เมือง จ. ชุมพร คาดการณ์ความสูงและทิศทางของคลื่นจากแบบจำลอง SWAN ช่วงวันที่ 1-7 ต. ค. 57 โดยสสนก.

11 คาดการณ์ความสูงและทิศทางของคลื่นจากแบบจำลอง SWAN ช่วงวันที่ 7 ต. ค. 57 โดยสสนก. 11 บริเวณทะเลอันดามันบริเวณอ่าวไทย

12 ภาคผนวก

13 แผนที่ความกดอากาศ วันที่ 12 ต. ค. 53 เวลา 01.00 น. วันที่ 2 ต. ค. 57 เวลา 7.00 น. ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาค ตะวันออก และ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังแรงพาดพัดปกคลุมทะเลอันดา มัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

14 แผนภาพความสูงและทิศทางของคลื่น ทะเล วันที่ 12 ต. ค. 2553 วันที่ 2 ต. ค. 2557

15 แผนภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ผิวน้ำทะเล ระหว่างวันที่ 14-27 ก. ย. 57 และวันที่ 31 ส. ค.-13 ก. ย. 57 แผนภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ผิวน้ำทะเล ระหว่างวันที่ 26 ก. ย.- 9 ต. ค.53 และ วันที่ 12-25 ก. ย. 53

16 แผนภาพปริมาณฝนสะสม ระหว่างวันที่ 1-14 ต. ค. 53 แผนภาพปริมาณฝนสะสม ช่วงวันที่ 1-7 ต. ค. 53 แผนภาพปริมาณฝนสะสม ช่วงวันที่ 8-14 ต. ค. 53


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวัน 2 ตุลาคม 2557 ข้อมูล ณ เวลา 16.00 น. www.thaiwater.net/hourlyreport และ www.nhc.in.th www.thaiwater.net/hourlyreport www.nhc.in.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google