งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
กรณีที่ 1 ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต - สามารถยื่นขออนุญาตได้ ค.3  ค.4  ค.9  ค. 15 กรณีที่ 2 ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต - สามารถยื่นแก้ไขและให้ยื่นขออนุญาตได้ ค.3  ค.4  ค.10  ค. 15

2 แผนภูมิการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
กรณีที่ 3 ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต - ไม่สามารถยื่นขออนุญาตได้ ค.3  ค.4  ค.7 กรณีที่ 4 ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ผิดจากแบบแปลนแผนผัง ที่ได้รับอนุญาต - สามารถยื่นขออนุญาตได้ ค.5  ค.6  ค.11  ค. 15

3 แผนภูมิการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
กรณีที่ 5 ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ผิดจากแบบแปลนแผนผัง ที่ได้รับอนุญาต - สามารถยื่นแก้ไขและให้ยื่นขออนุญาตได้ ค.5  ค.6  ค.12  ค. 15 กรณีที่ 6 ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ผิดจากแบบแปลนแผนผัง ที่ได้รับอนุญาต - ไม่สามารถยื่นขออนุญาตได้ ค.5  ค.6  ค.8

4 ตัวอย่างคำสั่ง


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google