งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง กระบวนการสร้างเสริม การทำงานของระบบสืบพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง กระบวนการสร้างเสริม การทำงานของระบบสืบพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง กระบวนการสร้างเสริม การทำงานของระบบสืบพันธุ์ เรื่อง กระบวนการสร้างเสริม การทำงานของระบบสืบพันธุ์

3 นายวิเชียร มีสม 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกหน้าที่และส่วนประกอบ ของระบบสืบพันธุ์

4 3 ระบบสืบพันธ์ (Reproductive System) การรักษาชาติพันธ์ของมนุษย์ให้ สืบพันธ์ต่อไปได้ ประกอบด้วย 1. ระบบสืบพันธ์ชาย 2. ระบบสืบพันธ์หญิง นายวิเชียร มีสม

5 4 โครงสร้างของระบบสืบพันธ์ 1. ระบบสืบพันธ์ชาย 1.1 อัณฑะ 1.2 ลึงค์หรือองคชาติ 1.3 ต่อมลูกหมาก 1.4 หลอดเก็บอสุจิ 1.5 ท่อนำอสุจิ 1.6 ถุงเก็บน้ำอสุจิ

6 นายวิเชียร มีสม 5 1. ระบบสืบพันธ์หญิง 1.1 เต้านม 1.2 หัวเหน่า 1.3 แคมใหญ่ แคมเล็ก 1.4 เวสติบูล 1.5 ฝีเย็บ 1.6 เยื่อพรหมจรรย์

7 6 1.7 ช่องคลอด 1.8 มดลูก 1.9 ปีกมดลูกและท่อนำไข่ 1.10 รังไข่ ภายใน

8 นายวิเชียร มีสม 7 การสร้างเสริม และ ดำรงประสิทธิภาพ การทำงานของระบบสืบพันธ์ 1. ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 2. สวมเสื้อผ้าและชุดชั้นในที่สะอาด 3. หลีกเลี่ยงการถ่ายที่ผิดสุขลักษณะ 4. งดหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางเพศ ที่ผิด

9 7 5. หลีกเลี่ยงการใช้ยา สารเสพติด 6. ไม่ควรหมกมุ่นในเรื่องเพศมากเกิน 7. ระมัดระวังอย่าให้อวัยวะสืบพันธ์ กระทบกระเทือนอย่างแรง 8. หากมีความผิดปกติอวัยวะสืบพันธ์ ค วรปรึกษาแพทย์

10 7 ระบบต่อมไร้ท่อ มีการเปลี่ยนแปลงร่างกาย กระบวนการ เมตาบอลิซึมต่างๆ ในร่างกาย ควบคุม ปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ การส่งสารเข้า ออกภายในเซลล์มีผลต่อการเจริญเติบโต การใช้พลังงาน การสืบพันธ์ การ ตอบสนองทางด้านอารมณ์อีกด้วย

11 8 โครงสร้างของต่อมไร้ท่อ 1. ต่อมใต้สมอง ( พิทูอิทารี ) 1.1 ต่อมใต้สมอง ส่วนหน้า 1.2 ต่อมใต้สมอง ส่วนหลัง

12 9 2. ต่อมไทรอยด์ 3. ต่อมพาราไทรอยด์ 4. ต่อมหมวกไต 5. ต่อมไพเนียล 6. ต่อมธัยมัส 7. ตับอ่อน 8. ต่อมเพศ

13 10 ต่อมเพศ 1. อัณฑะ 2. รังไข่

14 นายวิเชียร มีสม 11 การสร้างเสริม และ ดำรงประสิทธิภาพ การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ 1. มั่นสำรวจดูแลสุขภาพของตนเอง 2. ควรเลือกรับประทานอาหารที่ มีประโยชน์ 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

15 นายวิเชียร มีสม 12 4. ควรดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว 5. ควรพักผ่อนอย่างเพียงพอ 6. มีความผิดปกติของร่างกาย ควรรีบพบแพทย์

16 นายวิเชียร มีสม 13 ใบงาน

17 นายวิเชียร มีสม 14 ความรู้


ดาวน์โหลด ppt นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง กระบวนการสร้างเสริม การทำงานของระบบสืบพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google