งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณเคยสงสัยใน หลักเกณฑ์ การย้ายและการ โอนบ้างไหมครับ ไม่ต้องกังวล อีก ต่อไปแล้ว ครับ อยากรู้ลอง คลิกดู การ โอน ติดต่อ Web Master หากมีข้อสงสัย ในเรื่องการโอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณเคยสงสัยใน หลักเกณฑ์ การย้ายและการ โอนบ้างไหมครับ ไม่ต้องกังวล อีก ต่อไปแล้ว ครับ อยากรู้ลอง คลิกดู การ โอน ติดต่อ Web Master หากมีข้อสงสัย ในเรื่องการโอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คุณเคยสงสัยใน หลักเกณฑ์ การย้ายและการ โอนบ้างไหมครับ ไม่ต้องกังวล อีก ต่อไปแล้ว ครับ อยากรู้ลอง คลิกดู การ โอน ติดต่อ Web Master หากมีข้อสงสัย ในเรื่องการโอน การย้าย ( ถาม - ตอบ ) คลิกจ๊ะ คลิกจ๊ะ การ ย้าย

3 ผู้ขอย้าย ยื่นเรื่อง ต่อ ผู้บังคับบัญ ชา จังหวัดต้นสังกัดพิจารณา จังหวัดปลายทาง ตอบรับย้าย กลุ่มบริหาร งานบุคคล สป. เสนอ คณะ กรรมการฯ พิจารณา กลุ่มบริหารงานบุคคล สป. เสนอปลัดกระทรวงอนุมัติ พร้อมลงนามคำสั่ง แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์

4 การย้าย  - การกำหนดเวลาย้าย กำหนดการออกคำสั่งย้าย ปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือน มิ. ย. และ ธ. ค. ( ส่งเรื่อง ถึง สป. ภายในวันที่ 15 เม. ย. และ 15 ต. ค.)  - กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้าย ต้อง นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเรื่องที่ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนิน การย้าย การให้ไป ปฏิบัติราชการ ของ สป.  - กรณีการขอไปปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงานใน ฐานะหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน สาธารณสุขอำเภอ ต้องนำเสนอ คลข. พิจารณา ก่อน  - การย้ายข้าราชการ C8 ปลัดกระทรวงฯ ต้องให้ ความเห็นชอบก่อน  - การย้ายข้าราชการ C7 ลงมาภายในจังหวัด เป็น อำนาจของจังหวัด ในการย้าย  - การย้ายข้าราชการ C7 ลงมา ข้ามจังหวัดภายใน เขต ปลัดกระทรวงฯ มอบอำนาจให้ผู้ตรวจ ราชการในเขตนั้น ๆ พิจารณา

5 หน่วยงานที่จะรับโอน ส่งเรื่อง ขอโอนให้ สป. สอบถามความยินยอม หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล สป. สป. สอบถามความยินยอม หน่วยงานเจ้าของตำแหน่ง เสนอปลัดกระทรวงอนุมัติและแจ้งผล การพิจารณาให้หน่วยงานที่รับโอนทราบ เพื่อออกคำสั่งรับโอน หน่วยงานที่รับโอน ออกคำสั่งรับโอนให้ สป. สป. สั่งให้โอนและแจ้ง หน่วยงานต้นสังกัดส่งตัว

6 1. เสนอคณะกรรมการพิจารณาโอน ข้าราชการผู้มีสัญญาหรือข้อผูกพันกับ กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาก่อน หรือ 2. หากเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรที่อยู่ ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนให้เสนอ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการ ย้าย การโอน ข้าราชการของ สป. ปี 2541 ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ก่อน

7 คุณถาม - เราตอบ ถาม : ………………. ตอบ : ………………. ถาม : ………………. ตอบ : ……………….


ดาวน์โหลด ppt คุณเคยสงสัยใน หลักเกณฑ์ การย้ายและการ โอนบ้างไหมครับ ไม่ต้องกังวล อีก ต่อไปแล้ว ครับ อยากรู้ลอง คลิกดู การ โอน ติดต่อ Web Master หากมีข้อสงสัย ในเรื่องการโอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google