งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการตรวจประเมิน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการตรวจประเมิน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการตรวจประเมิน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2556

2 ผู้ควบคุม กำกับ Zone A สีน้ำเงิน : หัวหน้ากลุ่มงานทันต ฯ / ควบคุมโรค / พัฒน ฯ Zone B สีเขียว : หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง ฯ / ส่งเสริม ฯ / บริหาร Zone C สีแดง : หัวหน้ากลุ่มงานประกัน ฯ / สุข ศึกษา / ยุทธ ฯ Zone A สีน้ำเงิน : หัวหน้ากลุ่มงานทันต ฯ / ควบคุมโรค / พัฒน ฯ Zone B สีเขียว : หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง ฯ / ส่งเสริม ฯ / บริหาร Zone C สีแดง : หัวหน้ากลุ่มงานประกัน ฯ / สุข ศึกษา / ยุทธ ฯ

3 ผู้ควบคุม กำกับ Zone D สีเหลือง : หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง ฯ / สุข ศึกษา / พัฒน ฯ / นิติกร Zone E สีส้ม : หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค / ส่งเสริม ฯ / หัวหน้างานพัสดุ Zone F สีม่วง : หัวหน้ากลุ่มงานทันต ฯ / ยุทธ ฯ / หัวหน้างานบุคลากร Zone G สีชมพู : หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร / ประกัน / หัวหน้างานการเงิน Zone D สีเหลือง : หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง ฯ / สุข ศึกษา / พัฒน ฯ / นิติกร Zone E สีส้ม : หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค / ส่งเสริม ฯ / หัวหน้างานพัสดุ Zone F สีม่วง : หัวหน้ากลุ่มงานทันต ฯ / ยุทธ ฯ / หัวหน้างานบุคลากร Zone G สีชมพู : หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร / ประกัน / หัวหน้างานการเงิน 44.57 % 39.95 % 29.17 % 7.14 % ( ด้านหน้า ) ( ด้านข้าง ) ( สนามฟุตบอล ) ( บ้านพัก ) 30.49 %

4 A 14 70.00 % 66.67 % B 19A 13 B 13

5 E 2 62.50 % 53.13 % D 9D 5 D 4

6 สรุปข้อบกพร่องภายในอาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2556

7 5.63 % 1.57 %

8 4.11 % 53.42%

9 5.06 % 12.66%

10

11 สรุปข้อบกพร่องภายนอก อาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2556

12

13 37.66 %

14

15 24.14 % 13.79 % 3.45 % 37.93 % 17.24 % 3.45 %


ดาวน์โหลด ppt ผลการตรวจประเมิน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google