งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอบ 1 นางสาว สุกัญญา วงค์ คม เลขที่ 7 2 นางสาว ปิยกมล ณวัน นา เลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ครูที่ปรึกษา ครู ทวีป แซ่ ฉิน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอบ 1 นางสาว สุกัญญา วงค์ คม เลขที่ 7 2 นางสาว ปิยกมล ณวัน นา เลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ครูที่ปรึกษา ครู ทวีป แซ่ ฉิน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้รับผิดชอบ 1 นางสาว สุกัญญา วงค์ คม เลขที่ 7 2 นางสาว ปิยกมล ณวัน นา เลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ครูที่ปรึกษา ครู ทวีป แซ่ ฉิน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

2 ส่วนที่ 1 ปัจจุบันเกมได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยและ เยาวชนไทยมากขึ้นแต่เกมส่วนใหญ่ถูกสร้างและออกแบบ มาในแนวทางของวัฒนธรรมต่างประเทศอีกทั้งรูปแบบเกม ที่ปรากฏให้เห็นจะเน้นเรื่องการฆ่าฟันและเอาชนะซึ่งอาจ ไม่เป็นผลดีต่อวัฒนธรรมและสังคมไทย เนื่องจากเกม สามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาระบบวิธีการคิดวิเคราะห์ สร้างจินตนาการ หรือแม้กระทั่งขัดเกลาจิตใจ ส่วนที่ 2 แต่เนื่องจากในปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ส่วนมากไม่ มองเห็นความสำคัญของการคำนวณ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ เครื่องคิดเลขในการคำนวณ แทนการคิดเลขในใจหรือใช้ สมองของตัวเองในการคิด ซึ่งอาจเกิดจากความเคยชิน หรือความยากของโจทย์คณิตศาสตร์นั้น จึงทำให้เด็กรุ่น ใหม่ในปัจจุบันคิดเลขช้าและไม่เก่งในของการคำนวณ ส่วนที่ 3 ด้วยเหตุนี้ จึงนำไปสู่ที่มาของการครงงานนี้ขึ้น ด้วยความสาคัญที่เด็กจะต้องเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ทำให้ พวกเขาต้องเดินผิดทาง อนาคตของพวกเขาก็เหมือน อนาคตของชาติ เราจึงจะวางเฉยไม่ได้หากเขามี แนวความคิดที่ผิด เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกมที่มีคุณภาพ ตามความหมายของโครงงานที่เราคิดขึ้นมานี้ พอจะเป็น เครื่องมือที่สร้างความสนใจให้กับเด็ก เองได้ไม่มากก็น้อย

3 เพื่อให้เด็กฝึกทักษะในการคิดเลขด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กตระหนักถึงการใช้ความคิดของตัวเอง เพื่อให้เด็กฝึกการคิดเลขเร็วไปในตัว เพื่อศึกษาและออกแบบการสร้างเกมส์บวกเลขออนไลน์ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างเกมที่มีความบันเทิงและความสนุกสนาน เหมาะสมกับผู้เล่น เป็นตัวเลือกหนึ่งในการพิจารณาเลือกเกมที่ให้ความ เพลิดเพลินและฝึกการคิด

4 ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน พร้อมทั้งมีการวาง แผนการทำงาน ทำให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ทำให้รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทำให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทำให้รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ทำให้เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น ทำให้รู้จักการแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา ทำให้รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ ทำให้รู้วิธีการทำงานต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วย ในการทำงาน ทำให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอบ 1 นางสาว สุกัญญา วงค์ คม เลขที่ 7 2 นางสาว ปิยกมล ณวัน นา เลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ครูที่ปรึกษา ครู ทวีป แซ่ ฉิน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google