งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ am_oh@msn.com, www.atsalor.com

3 ตอนที่ 16 การพิมพ์ภาพ และนำภาพไปใช้บนเว็บ นางสาวเบญจมาศ รัตน์ พิทักษ์ ติดต่อ am_oh@msn.com, www.atsalor.com

4 1. สามารถบอกคุณสมบัติ และลักษณะการใช้งาน ของเครื่องพิมพ์แต่ละ ประเภทได้ 2. สามารถเลือกใช้ กระดาษให้เหมาะสม สำหรับพิมพ์งาน รูปแบบต่าง ๆ ได้

5 3. สามารถกำหนด คุณสมบัติต่างๆ ให้กับงานพิมพ์ได้ 4. สามารถสั่งพิมพ์งาน ออกสู่เครื่องพิมพ์ได้

6 5. สามารถอธิบาย ฟอร์แมตของไฟล์ ประเภทต่าง ๆ สำหรับเว็บกราฟิก ได้ 6. สามารถแปลง ภาพกราฟิกเพื่อ นำไปประกอบบน เว็บได้

7

8 เครื่องพิพม์กับ งานกราฟิก

9 เครื่องพิพม์แบบ เลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ เป็นเครื่อง ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดย ลักษณะการทำงานของ เครื่องจะใช้ แสงส่องเข้าไป เปลี่ยนประจุไฟฟ้า บนดรัมไว แสง (Photo- Sensitivedrum) ให้เข้ม หรือจาง

10 เครื่องพิพม์แบบ เลเซอร์ โดยเมื่อกระดาษ ผ่านดรัม ไป แท่งความร้อนภายใน เครื่อง จะทำปฏิกิริยา ให้ ผงหมึกใน โทนเนอร์ (Toner) เกิดการละลาย เป็นจุดสีบริเวณที่มีประจุ

11 เครื่องพิพม์แบบ เลเซอร์ ซึ่งจะทำให้เกิด เป็นรูปภาพ ตัวหนังสือ ลงบนกระดาษ ซึ่ง รายละเอียดของภาพ จะมี ความคมชัด และมี คุณภาพสูง จึงเหมาะกับการ พิมพ์รายการสินค้า หรือ ชิ้นงานที่ต้องการคุณภาพสูง เพราะสีที่ได้จากการพิมพ์ จะ มีความ สวยงามเหมือนจริง มาก

12 เครื่องพิพม์แบบ เลเซอร์

13 เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ เป็น เครื่องที่ใช้หลักของ การ พ่นหมึกสีผสมกัน จำนวน 4 สี คือ สีฟ้า สีม่วงบานเย็น สีเหลือง และสีดำ เครื่องพิมพ์แบบ อิงค์เจ็ต

14 เพื่อจะทำให้เกิดการพิมพ์ ภาพของชิ้นงาน โดย ชิ้นงานที่ออกมา จะได้ คุณภาพตามความ ต้องการ ที่สำคัญ เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ จะมี ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบ อิงค์เจ็ต

15 ในการพิมพ์ชิ้นงานด้วย เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต จะเหมาะสำหรับ การ ออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิก งานตัวอย่าง และ งานที่ไม่เน้นความ ละเอียดสูง เช่น นามบัตร สติ๊กเกอร์ ภาพถ่าย เป็น ต้น เครื่องพิมพ์แบบ อิงค์เจ็ต

16

17

18 กระดาษสำหรับงาน พิมพ์กราฟิก กระดาษ สำหรับ เอกสาร (A4 ปอนด์ 80 แกรม )

19 กระดาษสำหรับงาน พิมพ์กราฟิก กระดาษ สำหรับ ภาพถ่าย (Photo Paper)

20 กระดาษสำหรับงาน พิมพ์กราฟิก กระดาษสำหรับ ภาพถ่ายแบบมัน (Glossy Photo Paper)

21 กระดาษสำหรับงาน พิมพ์กราฟิก กระดาษ สำหรับ ภาพถ่าย ขนาดการ์ด (Photo Card)

22 กระดาษสำหรับงาน พิมพ์กราฟิก กระดาษลอกลาย ภาพลงบนผ้า (Fabric Transfer Paper)

23 กระดาษสำหรับงาน พิมพ์กราฟิก กระดาษแบบ สติ๊กเกอร์

24 กระดาษสำหรับงาน พิมพ์กราฟิก กระดาษสำหรับพิมพ์ เพลงด้วยตนเอง

25 กระดาษสำหรับงาน พิมพ์กราฟิก กระดาษสำหรับ นำเสนองานเป็น แบบฟิล์มใส

26

27 ตรวจคุณภาพสี ก่อนพิมพ์ View > Proof Setup

28 ตรวจคุณภาพสี ก่อนพิมพ์ View > Proof Setup

29 กำหนดคุณสมบัติ ก่อนพิมพ์ file > Page Setup

30 ตัวอย่าง ขนาด กระดาษที่ เลือก กำหนด ลักษณะ กระดาษ กำหนด แนวการ พิมพ์ กำหนด ระยะเว้น ขอบการ พิมพ์

31 กำหนดขนาดและ ตำแหน่งภาพ file > Print Preview

32 การพิมพ์งานออกสู่ เครื่องพิพม์

33

34

35 .gi f เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้เล็ก ลง ใช้กับรูปภาพที่ไม่ได้เน้น รายละเอียดสีที่สมจริง ไม่ เหมาะกับภาพถ่าย จะเหมาะ กับภาพการ์ตูน ภาพแนว vector มากกว่า เนื่องจากมี การไล่ระดับเฉดสีเพียง 256 สี

36 .jp g เป็นไฟล์ที่รู้จักกันดี มี คุณสมบัติในการบีบอัด ขนาดไฟล์ได้ ทำให้สามารถ นำไปใช้งานบนเว็บไซท์ หรือ งานสิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้เน้น คุณภาพของภาพมากนัก เป็นไฟล์ที่เหมาะสำหรับใช้ ในภาพประเภทภาพถ่าย

37 .p ng เห มาะสำหรับใช้ในเว็บ ไซท์ สามารถบีบอัดขนาด ไฟล์ลงได้พอสมควร โดย ที่ยังรักษาคุณภาพของ ภาพเอาไว้ได้ และที่ สำคัญสามารถเลือก ระดับสีใช้งานได้ถึง 16 ล้านสี

38 Adobe Photoshop เข้าสู่โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google