งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิเชียร มีสม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง โภชนาการ อาหารสำหรับวัยรุ่น เรื่อง โภชนาการ อาหารสำหรับวัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิเชียร มีสม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง โภชนาการ อาหารสำหรับวัยรุ่น เรื่อง โภชนาการ อาหารสำหรับวัยรุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายวิเชียร มีสม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง โภชนาการ อาหารสำหรับวัยรุ่น เรื่อง โภชนาการ อาหารสำหรับวัยรุ่น สอนโดย นายวิเชียร มีสม 1

3 นายวิเชียร มีสม 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกความต้องการสารอาหาร ของวัยรุ่นได้

4 นายวิเชียร มีสม 3 การเจริญเติบโตตามวัย การมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

5 4 ภาวะโภชนาการที่ดี อาหารเสริม มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพิ่มความแข็งแรง

6 5 ประโยชน์ของอาหาร 1. ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง 2. ทำให้มีภูมิต้านทาน 3. ทำให้ หญิงมีครรภ์ และทารก แข็งแรง นายวิเชียร มีสม

7 6 4. ทำให้อายุยืนยาว 5. ทำให้สติปัญญาดี 6. ทำให้จิตใจ อารมณ์แจ่มใส

8 7 อาหารสำหรับวัยรุ่น เนื้อ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง ผักและผลไม้ ไขมันและน้ำมัน

9 นายวิเชียร มีสม 8 อาหาร 5 หมู่ อาหารหมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง

10 นายวิเชียร มีสม 9 อาหารหมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน

11 10 อาหารหมู่ที่ 3 ผักใบเขียว ผักต่างๆ

12 นายวิเชียร มีสม 11 อาหารหมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆ อาหารหมู่ที่ 5 ไขมัน จากพืชและสัตว์

13 นายวิเชียร มีสม 12 สารอาหาร 6 ประเภท

14 13 โปรตีน ถูกย่อย เป็น กรดอะมิโน เก็บไว้เป็น พลังงานสำรอง สร้างความ เจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ นายวิเชียร มีสม

15 14 คาร์โบไฮเดรต ถูกย่อยเป็น น้ำตาลกูลโคส ให้พลังงานสะสมในรูปไขมัน นายวิเชียร มีสม

16 15ไขมัน ถูกย่อย เป็น กรดไขมัน ใช้พลังงานสะสมไว้เป็นพลังงานสำรอง นายวิเชียร มีสม

17 16 วิตามิน ละลายใน ไขมัน เอ ดี อี เ ค ละลายใน น้ำ วิตามิน บี ซี บี 1 บี 2 บี 6 บี 12 นายวิเชียร มีสม

18 17 5. เกลือแร่ 1. แคลเซียม 2. ฟอสฟอรัส 3. เหล็ก 4. ไอโอดีน 5. โซเดียม 6. น้ำ นายวิเชียร มีสม

19 18 ข้อควรปฏิบัติในการรับประทาน อาหาร 1. รับประทานอาหารให้เป็นเวลา 2. ไม่รับประทานอาหารที่เกิดการ แพ้ เช่นอาหารทะเล ไข่ 3. รับประทานอาหารหลายอย่าง จะได้สารอาหารครบถ้วน ข้อควรปฏิบัติในการรับประทาน อาหาร 1. รับประทานอาหารให้เป็นเวลา 2. ไม่รับประทานอาหารที่เกิดการ แพ้ เช่นอาหารทะเล ไข่ 3. รับประทานอาหารหลายอย่าง จะได้สารอาหารครบถ้วน

20 นายวิเชียร มีสม 19 4. ในการ รับประทานอาหาร ควร คำนึงถึงคุณค่า ทางอาหาร 5. หลีกเลี่ยงการกิน จุบจิบ 6. รับประทาน อาหารที่สะอาด 7. รับประทาน อาหารที่สด 8. หลีกเลี่ยงอาหาร รสจัด

21 นายวิเชียร มีสม 20 แนวทางปฏิบัติตาม สุขบัญญัติแห่งชาติ 1. ดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย 2. รักษาฟันให้แข็งแรง 3. ล้างมือให้สะอาด 4. กินอาหารที่สุก และสะอาด

22 นายวิเชียร มีสม 21 5. งดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และ สำส่อนทางเพศ 6. สร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัว 7. การป้องกันอุบัติภัย 8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

23 นายวิเชียร มีสม 22 9. ทำจิตใจให้ร่าเริง 10. สำนึกต่อส่วนรวม

24 นายวิเชียร มีสม 23 ใบงาน ปัจจัยของการเจริญของร่างกาย


ดาวน์โหลด ppt นายวิเชียร มีสม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง โภชนาการ อาหารสำหรับวัยรุ่น เรื่อง โภชนาการ อาหารสำหรับวัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google