งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International Health Regulation in Border Area Practical context Muk-SVK- QT 2nd June, 2014 Pasakorn Akarasewi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International Health Regulation in Border Area Practical context Muk-SVK- QT 2nd June, 2014 Pasakorn Akarasewi."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International Health Regulation in Border Area Practical context Muk-SVK- QT 2nd June, 2014 Pasakorn Akarasewi

2 “Global Commitment – to prevent spread of serious public health threats/disease, enhance global health security and reduce interruption of trade and travel” Legal Binding Status

3 International Health Regulations 2005 (IHR) IHR = Common Language of Public Health

4 Major Issues PHEIC (Annex 2) – Public Health Emergency of International Concern Exchange Information – members countries in article 44, when request Extend to cover all major hazards WHA Recommendation, urged – “to ensure all member states to meet the requirement, regulations ….in 2 years – if extend” Ensure 24/7 coordination with member state, through NFP.

5 Criteria – for PHEIC Public Health Emergency of International Concern ? Unusual, Unexpected?? Seriousness, severe/fatal Potential to spread, (and massive) Potential to interrupt – trade, travel.

6 PHEIC or near PHEIC SARS Avian Flu 2004 Tsunami Pandemic Flu – H1N1 and more EHEC –O104 Tsunami and Japan Nuclear Accident Flood in Thailand 2011 *** ? Chemical (VN, Thailand, Bangladesh ?) Unusual Dead and Undiagnosed Illness in Cambodia ?

7 IHR - capacities at each level Local level National level Intermediate level Regional & International level - Detection of event - Reporting - Controlling - Assessment - Confirmation - Response - Assessment - Notification - Response - Event alert - verification - Assessment - Intl response

8

9 Infection, Epidemic Zoonotic, EIDs Food Safety Chemical Radio- Nuclear NFP Sub-NFP LAB PoE อยู่ในยุทธศาสตร์การประสานงาน ย๔

10 เครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ บทบาทหน้าที่ เฝ้าระวังโรค / ตรวจจับความผิดปกติ สอบสวนควบคุมป้องกันโรค เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่ เพื่อค้นหาความผิดปกติ

11 Surveillance and Response ตัวอย่าง การวัดความสามารถ Evaluation Framework (Capability Maturity Model)

12 Level of capacity < 1 Basic (foundation) 1 Process (practical, standard, …) 2 Output, products, services 3 Achieve (experience, examples…) …… Excellent ….

13 Surveillance Core cap. พื้นฐาน <1 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 Record based surveillance in Healthcare settings List and record of notifiable disease รายชื่อโรคที่ มีความสำคัญ Dataset or Logbook of surveillance with regular review มีข้อมูลการ เฝ้าระวัง Timely report of notifiable disease and early control proper specimen collection International exchange (XB exchange for timely response Event-based Surveillance การเฝ้าระวัง เหตุการณ์ Identify network and syndromic reporting condition มีหน่วยงานที่ ตอบสนอง มี SOP แหล่งข้อมูล กลไล Timely report to responsible to authorities, partners, network การร่วมมือกับ เครือข่าย Documentati on, analysis of response exchange of lesson learn พบเหตุการณ์ และมีเอกสาร ประกอบ แลกเปลี่ยน ข้อมูล

14 Sub-national / หรือระดับพื้นที่ ต้อง พัฒนาสมรรถนะหลักใน 1 ตรวจจับเหตุการณ์ (Detect events) การ ป่วย หรือตายที่ผิดปกต 2Report, notification of significant syndrome or event 3Coordination and trained personnel for specimens collection or access to expert, scientists 4Early isolation, prevent exposure and early control. 5Access and report (when appropriate) to Local SRRT/RRT and IHR surveillance at provincial and national level

15 Subnational and Local implementation of IHR ระดับ สสจ มีบทบาท ใน IHR อย่างไร 1.Port Authority ช่องทางเข้าออก ( ปฎิบัติ หน้าที่ ) 2.Detect/Response ต่อภัยสุขภาพหลัก ๕ ด้าน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.Achieve ผ่าน 8 Core capacities และรักษา ระดับขีดความสามารถ 4.Coordination/Team/contact person 5. (minimal) Resource allocation, preparedness plan and documentations

16 Essential Preparedness Management การจัดการเพื่อบรรลุภารกิจ 1.Human Resource: assign team/FP, training, organizing, 2.Policy, guideline (Response framework for major hazards) มีนโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์ หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Advance – Incident command System, if needed) 3.Plan, Preparedness – exercise, review, evaluation 4.Report (exchange/share information), documentation, Output, Achievement and lesson learned

17 ขอขอบคุณ Q/A


ดาวน์โหลด ppt International Health Regulation in Border Area Practical context Muk-SVK- QT 2nd June, 2014 Pasakorn Akarasewi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google