งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

2 การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กิจกรรมการ สร้างภาพด้วย การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ได้รับรางวัล เหรียญ เงิน ระดับประเทศ

3 การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนได้เป็นตัวแทน ของเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เข้าแข่งขันต่อในระดับ ภาคกลางและภาค ตะวันออกทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม

4 ๑. การปั้นดิน น้ำมัน ปฐมวัย ๒. การสร้างภาพ ด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย

5 ๓. การท่อง อาขยานทำนอง เสนาะ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ๔. การสร้างสรรค์ ภาพด้วยการปะติด ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

6 ๕. การแข่งขัน A Math ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ - ๖ ๖. การแข่งขันคำ คม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ - ๖

7 ๗. การแข่งขันคำ คม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ๓ ๘. การแข่งขัน เดี่ยวซอด้วง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ๓

8 ๙. การแข่งขัน เดี่ยวซออู้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ๓ ๑๐. การแข่งขันขับ ร้องเพลงไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

9 ๑๑. การแข่งขัน การบรรเลง เครื่องสายวงเล็ก ผสมขิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ๑๒. การแข่งขัน เครื่องบินพลังยาง

10 ๑. การปั้นดิน น้ำมัน ปฐมวัย ๒. การสร้างภาพ ด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย

11 ๑๓. การ ประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ - ๓

12 และการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ของกลุ่มโรงเรียน เครือข่าย จะจัดแข่งขัน ในวันที่ ๖ - ๗ ตุลาคมนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลดำเนิน สะดวก

13 ขอเป็นกำลังใจให้คณะ ครู และนักเรียนที่ได้ มุ่งมั่นทุ่มเทในการ ฝึกซ้อม และในการแข่ง ขอให้นักเรียนทุกคน แสดงศักยภาพออกมา อย่างเต็มที่


ดาวน์โหลด ppt การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google