งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4/2 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4/2 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4/2 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
นำเสนอโดย นางสาวนุจรีย์ จากทัพเนตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4/2 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ

2 ซอฟต์แวร์ หมายถึง ส่วนที่ทำงานเป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออาจเรียกว่า “โปรแกรม” ซึ่งหมายถึงคำสั่ง หรือชุดคำสั่ง สามารถใช้เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน หากเราต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำอะไร ก็เขียนคำสั่งที่จะต้องสั่งเป็นขั้นตอน แต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างละเอียดครบถ้วน จึงเรียกว่า “นักเขียนโปรแกรม”

3 ประเภทของซอฟแวร์ แบ่งออกเป็น ประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
1.ซอฟต์แวร์ระบบ ( System software) หมายถึง โปรแกรมที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

4 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) หมายถึง โปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้เขียนมาใช้เอง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราต้องการ

5 สรุป ซอฟแวร์คือ โปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน บัญชี เอกสารต่างๆ หรือจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ก็เป็นการทำงานของซอฟแวร์ทั้งหมด

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4/2 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google