งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ หมายถึง ส่วนที่ทำงานเป็นคำสั่งที่ ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรืออาจเรียกว่า “ โปรแกรม ” ซึ่งหมายถึงคำสั่ง หรือ ชุดคำสั่ง สามารถใช้เพื่อสั่งให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ หมายถึง ส่วนที่ทำงานเป็นคำสั่งที่ ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรืออาจเรียกว่า “ โปรแกรม ” ซึ่งหมายถึงคำสั่ง หรือ ชุดคำสั่ง สามารถใช้เพื่อสั่งให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ซอฟต์แวร์ หมายถึง ส่วนที่ทำงานเป็นคำสั่งที่ ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรืออาจเรียกว่า “ โปรแกรม ” ซึ่งหมายถึงคำสั่ง หรือ ชุดคำสั่ง สามารถใช้เพื่อสั่งให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน หากเราต้องการให้ คอมพิวเตอร์ทำอะไร ก็เขียนคำสั่งที่ จะต้องสั่งเป็นขั้นตอน แต่ละขั้นตอน ต้องทำอย่างละเอียดครบถ้วน จึง เรียกว่า “ นักเขียนโปรแกรม ”

4 ประเภทของซอฟแวร์ แบ่ง ออกเป็น ประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ ( System software) หมายถึง โปรแกรมที่มีหน้าที่ ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ คอมพิวเตอร์

5 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) หมายถึง โปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็น ผู้เขียนมาใช้เอง เพื่อสั่งให้ คอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างใดอย่าง หนึ่งที่เราต้องการ

6 สรุป ซอฟแวร์คือ โปรแกรมที่ทำให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน ตามที่ผู้ใช้ ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน บัญชี เอกสารต่างๆ หรือจัดเก็บ ข้อมูล เป็นต้น ก็เป็นการทำงาน ของซอฟแวร์ทั้งหมด

7


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ หมายถึง ส่วนที่ทำงานเป็นคำสั่งที่ ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรืออาจเรียกว่า “ โปรแกรม ” ซึ่งหมายถึงคำสั่ง หรือ ชุดคำสั่ง สามารถใช้เพื่อสั่งให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google