งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/02/54

2 Environmental Impact เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทางด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอิทธิพลอื่นๆ ของคนที่เกิดขึ้นในส่วน ของพื้นผิวและบรรยากาศของโลก นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงความ เสียหายของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษ การตัดไม้ทำลายป่า การ กลายสภาพเป็นทะเลทราย และ การสูญเสียถิ่นฐานธรรมชาติ เป็นต้น ให้ข้อมูลบรรณานุกรมย้อนหลังตั้งแต่ปี 1910 ถึงปัจจุบันมากกว่า 1.3 ล้านรายการ จากเอกสารประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง หนังสือ รายงาน และเอกสารในการประชุมวิชาการกว่า 5,500 รายชื่อ ให้บริการเอกสาร ฉบับเต็มมากกว่า 17,000 รายการ

3 Search Methods 1.Browse 2.Search 1.Browse 2.Search

4 Homepage

5 News Articles News Articles เป็นข้อมูลข่าวทั่วไปและข้อมูลเชิงลึกของหัวข้อที่สำคัญด้าน สิ่งแวดล้อม 1. คลิกเลือกไล่เรียงตามวันที่ (Browse By Date) หรือ ตามสาขาวิชาที่สนใจ (Browse By Subject) 2. เลือกเรื่องที่ต้องการ 1 2

6 Reviews Reviews เป็นบทความประเภท Peer reviewed จากฐานข้อมูล CAB Reviews 1. คลิกเลือกไล่เรียงตามวันที่ (Browse By Date) หรือ ตามสาขาวิชาที่สนใจ (Browse By Subject) 2. เลือกเรื่องที่ต้องการ 1 2

7 Events 1 2 Events เป็นปฏิทินกิจกรรม เพื่อให้สามารถติดตามการประชุมและเหตุการณ์ สำคัญของโลกด้านสิ่งแวดล้อม 1. คลิกเลือกไล่เรียงตามวันที่ (Browse By Date) 2. เลือกเรื่องที่ต้องการ

8 eBooks eBooks เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คลิกที่ More Details เพื่อเรียกดูเนื้อหาของหนังสือ

9 Reports Reports เป็นรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจาก องค์กรสำคัญๆ มากกว่า 200 องค์กร ให้คลิกเลือกชื่อองค์กรที่ต้องการ

10 Links Links เป็นการให้เว็บไซต์ภายนอกที่น่าสนใจทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 1. เลือกประเภทหน่วยงานที่ต้องการ 2. คลิกชื่อหน่วยงานเพื่อไปยังเว็บไซต์นั้นๆ 2 1

11 1. เลือกไล่เรียงตามสาขาวิชาที่สนใจ 2. เลือกผลลัพธ์ตามประเภทเอกสารที่ต้องการ Browse 1 2

12 Search พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการ แล้วคลิก Search

13 Search Results 1. เลือกผลลัพธ์ตามประเภทเอกสารที่ต้องการ 2. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ เพื่อแสดงรายละเอียดเนื้อหา 2 1

14 More Details เลือกสืบค้นเนื้อหาที่คล้ายคลึงกับเอกสารนี้

15 PDF File Save, Print

16


ดาวน์โหลด ppt โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google