งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การสร้างวัตถุเคลื่อนไหว โดย Bone Tool เครื่องมือสำหรับสร้างโครงกระดูก (Bone Tool) และ เครื่องมือ (Bind Tool) เป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อ โครงกระดูกเพื่อใส่เข้าไปบนการ์ตูนทำให้การ์ตูนมีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การสร้างวัตถุเคลื่อนไหว โดย Bone Tool เครื่องมือสำหรับสร้างโครงกระดูก (Bone Tool) และ เครื่องมือ (Bind Tool) เป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อ โครงกระดูกเพื่อใส่เข้าไปบนการ์ตูนทำให้การ์ตูนมีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การสร้างวัตถุเคลื่อนไหว โดย Bone Tool เครื่องมือสำหรับสร้างโครงกระดูก (Bone Tool) และ เครื่องมือ (Bind Tool) เป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อ โครงกระดูกเพื่อใส่เข้าไปบนการ์ตูนทำให้การ์ตูนมีการ เคลื่อนไหวที่เป็นอิสระมากยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนการใช้งาน ของเครื่องมือ (Bone Tool)

2 สร้างแอนิเมชันเชื่อมต่อชิ้นงานให้ เคลื่อนไหวด้วย Bone Tool การสร้างแอนิเมชันแบบนี้ จะต้องเลือกรูปแบบการ ทำงานเป็น Action Script 3.0 เสียก่อน แล้วก่อนที่ จะใส่กระดูกจะต้องตรวจสอบชิ้นงานก่อนว่า ภาพถูก Group ไว้หรือไม่ หาก Group ภาพไว้จะไม่สามารถ ใส่ข้อต่อกระดูกได้และควรแยกเลเยอร์ของ ชิ้นส่วนที่ต้องการใส่กระดูกออกจากส่วนอื่นๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขงานได้ง่าย

3 1. คลิกเครื่องมือ Bone Tool เพื่อใส่กระดูกให้กับชิ้นงาน 2. จากนั้นเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป ให้คลิกบนชิ้นงานเริ่มต้น แล้วลาก จากจุดเริ่มต้นที่จะใช้เป็นจุดหมุนของชิ้นงานที่หนึ่งไปยังชิ้นที่ สอง ระหว่างที่ลากจะปรากฏกระดูกสีเทา เมื่อเสร็จจะได้กระดูก เป็นสีส้ม จากนั้นจะปรากฏเลเยอร์การเคลื่อนไหวชื่อ Armature ขั้นมา นอกจากนี้เรายังสามารถใส่กระดูกเชื่อมต่อชิ้นงานกี่ชิ้นก็ ได้ตามต้องการ 3. สร้างการเคลื่อนไหวโดยคลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ต้องการ แล้ว เลือกคำสั่ง Insert Pose หรือคลิกเลือกเมาส์ไปยังเฟรมที่ ต้องการ 4. จากนั้นใช้เครื่องมือ Select Tool ขยับกระดูกไปตามทิศทางที่ ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้ทดลองผลโดยการกดแป้น Ctrl + Enter จะพบว่าข้อต่อกระดูกจะค่อย ๆ ขยับไปตามทิศทางที่ กำหนด

4 ยกเลิกการสร้างการเคลื่อนไหว ด้วยข้อต่อกระดูก เมื่อเราต้องการยกเลิกการสร้างการเคลื่อนไหวด้วยข้อต่อ กระดูก สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้ ยกเลิกการเคลื่อนไหว เมื่อเราต้องการยกเลิกการเคลื่อนไหวของกระดูก ในส่วนที่ทำ การขยับไปแล้ว เราสามารถทำได้โดยคลิกเมาส์ขวาที่คีย์เฟรม แล้วเลือกคำสั่ง Remove Armature จากนั้นคีย์เฟรมของเล เยอร์ Armature จะกลายเป็นสีเทา เราก็จะได้ชิ้นงานที่เราได้ สร้างไว้เมื่อตอนเริ่มต้น ยกเลิกเมื่อกำหนดจุดสิ้นสุดการเคลื่อนไหวใหม่ หากต้องการกำหนดจุดสิ้นสุดการเคลื่อนไหวให้กับกระดูกใหม่ สามารถทำได้โดยยกเลิกจุดสิ้นสุดที่คีย์เฟรมสุดท้าย โดยคลิก เมาส์ขวาที่คีย์เฟรมสุดท้าย แล้วเลือกคำสั่ง Clear Pose จากนั้น จุดสิ้นสุดของคีย์เฟรมสุดท้ายก็จะหายไป เราสามารถใช้คำสั่ง Insert Pose สร้างจุดสิ้นสุดการเคลื่อนไหวได้ใหม่ตามต้องการ

5 ปรับแต่งรูปแบบการเคลื่อนไหว เราสามารถปรับแต่งรูปแบบการเคลื่อนไหวให้กับเลเยอร์ Armature ได้ดังนี้ 1. คลิกเลเยอร์ Armature ที่ต้องการปรับแต่ง หรือเฟรมใด เฟรมหนึ่งบนเลเยอร์ Armature 2. ปรับแต่งค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ที่จำเป็นบนพาเนล Properties inspector ดังนี้ Ease กำหนดจังหวะในการเคลื่อนไหว สามารถทำได้ 2 วิธี คือ ระบุตัวเลขลงในช่อง Strength ซึ่งถ้าเป็น ค่าลบจะเป็นการ เริ่มต้นช้า ๆ แล้วเร่งความเร็วในช่วงท้าย แต่ถ้าเป็นค่าบวกจะ เป็นค่าเริ่มต้นเร็วแล้วค่อย ๆ ช้าลง เลือกรูปแบบจังหวะการเคลื่อนไหวที่ Type ซึ่งมีให้เลือก 7 แบบโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ Simple ( แบบปกติ ) และ Stop and Start ( กำหนดจังหวะการเคลื่อนไหวให้จุดเริ่มต้น และจุดสุดท้าย ) ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มสามารถเลือกความเร็วโดยเริ่ม จากช้าที่สุดไปหาเร็วที่สุดได้ (SlowMedium Fast Faster)

6 Style รูปแบบข้อต่อกระดุก ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ เราสามารถปรับแต่งคุณสมบัติให้กับกระดูกแต่ละชิ้นได้ ดังนี้ 1. คลิกกระดูกที่ต้องการปรับแต่ง 2. ปรับแต่งค่าคุณสมบัติต่าง ๆ บนพาเนล Properties inspector ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การสร้างวัตถุเคลื่อนไหว โดย Bone Tool เครื่องมือสำหรับสร้างโครงกระดูก (Bone Tool) และ เครื่องมือ (Bind Tool) เป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อ โครงกระดูกเพื่อใส่เข้าไปบนการ์ตูนทำให้การ์ตูนมีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google