งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MDCONSULT โดย สุวรรณ สัมฤทธิ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด งานห้องสมุดกรมการแพทย์ สำนัก พัฒนาวิชาการแพทย์ ปรับปรุงล่าสุด 28/04/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MDCONSULT โดย สุวรรณ สัมฤทธิ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด งานห้องสมุดกรมการแพทย์ สำนัก พัฒนาวิชาการแพทย์ ปรับปรุงล่าสุด 28/04/51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MDCONSULT โดย สุวรรณ สัมฤทธิ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด งานห้องสมุดกรมการแพทย์ สำนัก พัฒนาวิชาการแพทย์ ปรับปรุงล่าสุด 28/04/51

2 Introduction MDConsult เป็นฐานข้อมูล ออนไลน์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นที่ ยอมรับจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย รวบรวมข้อมูลมาจากสำนักพิมพ์ ชั้นนำทางการแพทย์ รวมถึง บทความประเภท review สิ่งพิมพ์ จากสมาคมทางการแพทย์ และ ตัวแทนรัฐบาลมากกว่า 50 แห่ง

3 Introduction ฐานข้อมูล MDConsult ประกอบไปด้วย  หนังสือมากกว่า 50 ชื่อเรื่อง  วารสารมากกว่า 50 ชื่อเรื่อง  สิ่งพิมพ์จาก The Clinics of North America 35 ชื่อเรื่อง  รายชื่อยาประมาณ 30,000 รายชื่อ  รูปภาพประกอบประมาณ 50,000 ภาพ

4 Homepage

5 Browse เลือกสืบค้นสารสนเทศชนิดที่ต้องการสืบค้น

6 Books 1. เลือกไล่เรียงตามชื่อหนังสือโดยเรียงลำดับตัวอักษรหรือไล่เรียงชื่อหนังสือตาม สาขาที่สนใจ 2. เลือกหนังสือที่สนใจเพื่อเข้าสู่หน้าสารบัญหนังสือ หรือ 3. พิมพ์คำค้นเพื่อสืบค้นจากรายชื่อหนังสือทั้งหมด แล้วคลิก Search 1 2 3

7 Book : Contents 1. เลือกเนื้อหาหรือบทที่สนใจจากหน้าสารบัญหนังสือ 2. เนื้อหาหนังสือ 1 2

8 ค้นหาคำจากดรรชนีหนังสือ Books : Index

9 เลือก หรือ Print Result Book

10 1. พิมพ์คำค้นที่ต้องการสืบค้น หรือ 2. ระบุนามสกุล และชื่อของผู้แต่ง หรือ 3. พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการสืบค้น 4. ระบุเดือนหรือปีที่พิมพ์วารสาร 5. เลือกประเภทของบทความ 6. ระบุช่วงวัยที่ใช้ในการศึกษา 7. คลิก Search หรือ 8. เรียกดูบทความเฉพาะชื่อวารสารนั้น Journals

11 Results Journal 9. คลิกเพื่อดู Full Text 10. ดูบทความที่มีเนื้อหาที่คล้ายกัน 9 10

12 The Clinics สืบค้นหรือเรียกดูบทความเฉพาะชื่อ clinics นั้น หรือ 2. พิมพ์คำค้นและคลิก Search

13 1. เลือกดู Full Text แบบ HTML 2. เลือกดู Abstract 3. เลือกดู Full Text แบบ PDF Results Clinics 123

14 1. คลิก Condition & Treatments แล้วเลือกอักษรเริ่มต้นของอาการของโรคหรือ วิธีการบำบัดรักษา หรือ 2. พิมพ์อาการของโรคและวิธีการบำบัดรักษา และคลิก Search Patient Education 1 2

15 1. คลิก Medications แล้วเลือกอักษรเริ่มต้นของชื่อยาที่ใช้บำบัดรักษาผู้ป่วย หรือ 2. พิมพ์ชื่อยาที่ใช้ในการบำบัดรักษา และ คลิก Search 1 2 Patient Education

16 1. คลิก Specialties แล้วเลือกอักษรเริ่มต้นของหัวข้อเฉพาะทางที่ต้องการ หรือ 2. พิมพ์หัวข้อเฉพาะทางที่ต้องการสืบค้น และ คลิก Search 1 2

17 1. คลิก Spanish เมื่อต้องการเอกสารที่เป็นภาษาสเปน หรือ 2. พิมพ์คำค้น และ คลิก Search Patient Education 1 2

18 Patient Education : Results

19 Drugs 1 1. คลิกตัวอักษรเริ่มต้นของชื่อยา หรือ 2. พิมพ์คำค้น ชนิดข้อมูลของยาที่ต้องการและคลิก Search 2

20 1. คลิกอักษรเริ่มต้นตามข้อบ่งใช้ 2. เลือกอาการ หรือ โรค Drugs 1 2

21 1. คลิกตามอักษรเริ่มต้นของข้อบ่งห้าม 2. เลือกตามชื่อโรคหรืออาการ เพื่อดูรายละเอียดของยา Drugs 1 2

22 1. คลิกตามอักษรเริ่มต้นของผลข้างเคียงของยา 2. เลือกอาการ เพื่อดูรายละเอียดของยา Drugs 1 2

23 Drugs : Search Results 1. คลิกดูรูปลักษณะทางกายภาพของยา 2. ข้อมูลที่สำคัญในยา 3. ข้อบ่งใช้ในยา 4. ข้อบ่งห้ามการใช้ยา 5. ยาหรืออาหารที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับยานี้ได้ 6. ผลข้างเคียงของตัวยา 7. โครงสร้างทางเคมีของยา

24 Guidelines 1. ไล่เรียงตามหัวเรื่องโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร 2. ไล่เรียงตามหัวข้อเฉพาะทาง 3. ไล่เรียงตามชื่อองค์กรที่จัดทำ Guidelines 4. สืบค้นโดยใช้คำค้นและคลิก Search

25 Images พิมพ์คำค้นเพื่อสืบค้นภาพที่ต้องการจาก Books2. คลิก Search

26 1. คลิกภาพที่ต้องการเพื่อดูภาพขยาย 2. คลิกเลือกในช่องหน้าภาพที่ต้องการ และคลิก Compare เพื่อเปรียบเทียบภาพที่เลือก Images : Search Results 1 2

27 1. เลือก หรือ Print ภาพประกอบ 2. คลิกเพื่อดูเนื้อหาพร้อมภาพประกอบ 1 2 Images : Result

28 1. พิมพ์คำค้นเพื่อสืบค้นข่าวสารในวงการแพทย์ที่น่าสนใจและคลิก Search หรือ 2. ไล่เรียงหัวข้อข่าวที่สนใจ News 1 2

29 การศึกษาต่อเนื่องทางสาขาแพทย์ CME

30 Basic Search เลือกแหล่งข้อมูล2. พิมพ์คำค้น3. คลิก Search

31 แสดงรายการผลลัพธ์จากคำค้นที่ให้ผลลัพธ์มาก หรือเป็นคำค้นที่มีความหมาย อย่างกว้าง โดยจะจัดกลุ่มผลลัพธ์ตามหัวข้อ เช่น การวินิจฉัย การรักษา เป็นต้น Search Results : Recommended Results

32 แสดงรายการผลลัพธ์ตามความสัมพันธ์กับคำค้นที่พบในแต่ละชนิดของสิ่งพิมพ์ Search Results : Top Results from All Section

33 Result : PDF Save/Print

34 Result : พิมพ์ชื่อผู้ส่ง 2. พิมพ์ Address ที่ต้องการส่ง 3. พิมพ์หัวเรื่องหรือข้อความอื่น ๆ เพิ่มเติม 4. คลิก Submit

35 MDCONSULT


ดาวน์โหลด ppt MDCONSULT โดย สุวรรณ สัมฤทธิ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด งานห้องสมุดกรมการแพทย์ สำนัก พัฒนาวิชาการแพทย์ ปรับปรุงล่าสุด 28/04/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google