งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MDCONSULT โดย สุวรรณ สัมฤทธิ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด งานห้องสมุดกรมการแพทย์ สำนัก พัฒนาวิชาการแพทย์ ปรับปรุงล่าสุด 28/04/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MDCONSULT โดย สุวรรณ สัมฤทธิ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด งานห้องสมุดกรมการแพทย์ สำนัก พัฒนาวิชาการแพทย์ ปรับปรุงล่าสุด 28/04/51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MDCONSULT โดย สุวรรณ สัมฤทธิ์ ssuwan@ymail.com งานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด งานห้องสมุดกรมการแพทย์ สำนัก พัฒนาวิชาการแพทย์ ปรับปรุงล่าสุด 28/04/51

2 Introduction MDConsult เป็นฐานข้อมูล ออนไลน์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นที่ ยอมรับจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย รวบรวมข้อมูลมาจากสำนักพิมพ์ ชั้นนำทางการแพทย์ รวมถึง บทความประเภท review สิ่งพิมพ์ จากสมาคมทางการแพทย์ และ ตัวแทนรัฐบาลมากกว่า 50 แห่ง

3 Introduction ฐานข้อมูล MDConsult ประกอบไปด้วย  หนังสือมากกว่า 50 ชื่อเรื่อง  วารสารมากกว่า 50 ชื่อเรื่อง  สิ่งพิมพ์จาก The Clinics of North America 35 ชื่อเรื่อง  รายชื่อยาประมาณ 30,000 รายชื่อ  รูปภาพประกอบประมาณ 50,000 ภาพ

4 Homepage

5 Browse เลือกสืบค้นสารสนเทศชนิดที่ต้องการสืบค้น

6 Books 1. เลือกไล่เรียงตามชื่อหนังสือโดยเรียงลำดับตัวอักษรหรือไล่เรียงชื่อหนังสือตาม สาขาที่สนใจ 2. เลือกหนังสือที่สนใจเพื่อเข้าสู่หน้าสารบัญหนังสือ หรือ 3. พิมพ์คำค้นเพื่อสืบค้นจากรายชื่อหนังสือทั้งหมด แล้วคลิก Search 1 2 3

7 Book : Contents 1. เลือกเนื้อหาหรือบทที่สนใจจากหน้าสารบัญหนังสือ 2. เนื้อหาหนังสือ 1 2

8 ค้นหาคำจากดรรชนีหนังสือ Books : Index

9 เลือก Email หรือ Print Result Book

10 1. พิมพ์คำค้นที่ต้องการสืบค้น หรือ 2. ระบุนามสกุล และชื่อของผู้แต่ง หรือ 3. พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการสืบค้น 4. ระบุเดือนหรือปีที่พิมพ์วารสาร 5. เลือกประเภทของบทความ 6. ระบุช่วงวัยที่ใช้ในการศึกษา 7. คลิก Search หรือ 8. เรียกดูบทความเฉพาะชื่อวารสารนั้น Journals 1 2 3 4 5 6 7 8

11 Results Journal 9. คลิกเพื่อดู Full Text 10. ดูบทความที่มีเนื้อหาที่คล้ายกัน 9 10

12 The Clinics 1 2 1. สืบค้นหรือเรียกดูบทความเฉพาะชื่อ clinics นั้น หรือ 2. พิมพ์คำค้นและคลิก Search

13 1. เลือกดู Full Text แบบ HTML 2. เลือกดู Abstract 3. เลือกดู Full Text แบบ PDF Results Clinics 123

14 1. คลิก Condition & Treatments แล้วเลือกอักษรเริ่มต้นของอาการของโรคหรือ วิธีการบำบัดรักษา หรือ 2. พิมพ์อาการของโรคและวิธีการบำบัดรักษา และคลิก Search Patient Education 1 2

15 1. คลิก Medications แล้วเลือกอักษรเริ่มต้นของชื่อยาที่ใช้บำบัดรักษาผู้ป่วย หรือ 2. พิมพ์ชื่อยาที่ใช้ในการบำบัดรักษา และ คลิก Search 1 2 Patient Education

16 1. คลิก Specialties แล้วเลือกอักษรเริ่มต้นของหัวข้อเฉพาะทางที่ต้องการ หรือ 2. พิมพ์หัวข้อเฉพาะทางที่ต้องการสืบค้น และ คลิก Search 1 2

17 1. คลิก Spanish เมื่อต้องการเอกสารที่เป็นภาษาสเปน หรือ 2. พิมพ์คำค้น และ คลิก Search Patient Education 1 2

18 Patient Education : Results

19 Drugs 1 1. คลิกตัวอักษรเริ่มต้นของชื่อยา หรือ 2. พิมพ์คำค้น ชนิดข้อมูลของยาที่ต้องการและคลิก Search 2

20 1. คลิกอักษรเริ่มต้นตามข้อบ่งใช้ 2. เลือกอาการ หรือ โรค Drugs 1 2

21 1. คลิกตามอักษรเริ่มต้นของข้อบ่งห้าม 2. เลือกตามชื่อโรคหรืออาการ เพื่อดูรายละเอียดของยา Drugs 1 2

22 1. คลิกตามอักษรเริ่มต้นของผลข้างเคียงของยา 2. เลือกอาการ เพื่อดูรายละเอียดของยา Drugs 1 2

23 Drugs : Search Results 1. คลิกดูรูปลักษณะทางกายภาพของยา 2. ข้อมูลที่สำคัญในยา 3. ข้อบ่งใช้ในยา 4. ข้อบ่งห้ามการใช้ยา 5. ยาหรืออาหารที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับยานี้ได้ 6. ผลข้างเคียงของตัวยา 7. โครงสร้างทางเคมีของยา 1 23456 7

24 Guidelines 1. ไล่เรียงตามหัวเรื่องโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร 2. ไล่เรียงตามหัวข้อเฉพาะทาง 3. ไล่เรียงตามชื่อองค์กรที่จัดทำ Guidelines 4. สืบค้นโดยใช้คำค้นและคลิก Search 1 2 3 4

25 Images 12 1. พิมพ์คำค้นเพื่อสืบค้นภาพที่ต้องการจาก Books2. คลิก Search

26 1. คลิกภาพที่ต้องการเพื่อดูภาพขยาย 2. คลิกเลือกในช่องหน้าภาพที่ต้องการ และคลิก Compare เพื่อเปรียบเทียบภาพที่เลือก Images : Search Results 1 2

27 1. เลือก Email หรือ Print ภาพประกอบ 2. คลิกเพื่อดูเนื้อหาพร้อมภาพประกอบ 1 2 Images : Result

28 1. พิมพ์คำค้นเพื่อสืบค้นข่าวสารในวงการแพทย์ที่น่าสนใจและคลิก Search หรือ 2. ไล่เรียงหัวข้อข่าวที่สนใจ News 1 2

29 การศึกษาต่อเนื่องทางสาขาแพทย์ CME

30 Basic Search 1 23 1. เลือกแหล่งข้อมูล2. พิมพ์คำค้น3. คลิก Search

31 แสดงรายการผลลัพธ์จากคำค้นที่ให้ผลลัพธ์มาก หรือเป็นคำค้นที่มีความหมาย อย่างกว้าง โดยจะจัดกลุ่มผลลัพธ์ตามหัวข้อ เช่น การวินิจฉัย การรักษา เป็นต้น Search Results : Recommended Results

32 แสดงรายการผลลัพธ์ตามความสัมพันธ์กับคำค้นที่พบในแต่ละชนิดของสิ่งพิมพ์ Search Results : Top Results from All Section

33 Result : PDF Save/Print

34 Result : Email 1 2 3 4 1. พิมพ์ชื่อผู้ส่ง Email 2. พิมพ์ Email Address ที่ต้องการส่ง 3. พิมพ์หัวเรื่องหรือข้อความอื่น ๆ เพิ่มเติม 4. คลิก Submit

35 MDCONSULT


ดาวน์โหลด ppt MDCONSULT โดย สุวรรณ สัมฤทธิ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด งานห้องสมุดกรมการแพทย์ สำนัก พัฒนาวิชาการแพทย์ ปรับปรุงล่าสุด 28/04/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google