งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง สมาร์ทคิดกับคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง สมาร์ทคิดกับคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง สมาร์ทคิดกับคณิตศาสตร์
โครงงาน เรื่อง สมาร์ทคิดกับคณิตศาสตร์ วิชา ง (คอมพิวเตอร์) เสนอ ครู วรวรรณ เหรียญทอง

2 วงกลมพิศวง วงกลม วงรี วงกลม คือ เซตของจุดทุกจุดบนระนาบซึ่งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งบนระนาบเดียวกันเป็นระยะทางเท่าๆกัน

3 ส่วนต่างๆของวงกลม 1. จุดคงที่ O เรียกว่า จุดศูนย์กลาง
D X E ส่วนต่างๆของวงกลม O A B C D E X A B 1. จุดคงที่ O เรียกว่า จุดศูนย์กลาง 2. ส่วนของเส้นตรง OC เรียกว่า รัศมี 3. ส่วนของเส้นตรง DE เรียกว่า คอร์ด 4. ส่วนของเส้นตรง AB เรียกว่า เส้นผ่านศูนย์กลาง 5. ส่วนของเส้นตรง OX เรียกว่า ระยะที่คอร์ดห่างจากจุดศูนย์กลาง C

4 สามเหลี่ยมเสรี ชนิดของสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า สามเหลี่ยมด้านเท่า รูปสามเหลี่ยมแบ่งชนิดตามความยาวของด้านได้ดังนี้ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจะเป็นรูปมุมเท่าอีกด้วย นั่นคือ มุมภายในทุกมุมจะมีขนาดเท่ากัน คือ 60° รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้านสองด้านยาวเท่ากัน รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีมุมสองมุมมีขนาดเท่ากัน รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า ด้านทุกด้านจะมีความยาวแตกต่างกัน มุมภายในในรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าจะมีขนาดเแตกต่างกัน

5 สามเหลี่ยมมุมฉาก สามเหลี่ยมมุมแหลม สามเหลี่ยมมุมป้าน
               สามเหลี่ยมมุมฉาก สามเหลี่ยมมุมแหลม สามเหลี่ยมมุมป้าน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีมุมภายในมุมหนึ่งมีขนาด 90° (มุมฉาก) ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉาก คือ ด้านตรงข้ามมุมฉาก ซึ่งเป็นด้านที่ยาวที่สุดในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก อีกสองด้าน คือ ด้านประกอบมุมฉาก รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน มีมุมภายในมุมหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 90° (มุมป้าน) รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม มุมภายในทุกมุมมีขนาดเล็กกว่า 90° (มุมแหลม

6 เรขาคณิตคิดง่ายๆ ง่ายนิดเดียว

7 เรขาคณิตหาง่ายที่สุด เช่น
โทรทัศน์ กรอบรูป

8 ประตู ไข่

9 สรุป รูปทรงกลม ลูกบอล แก้วน้ำ ภาชนะถ้วยชามต่าง ๆ ประกอบเป็นรูปร่างแบบต่าง ๆ ดังนั้นการจะอธิบายหรือออกแบบสิ่งต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยทฤษฎีทางเรขาคณิต              ปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะมีรถไฟใต้ดิน ลองนึกดูว่า ถ้าจะเจาะอุโมงค์ จากที่หนึ่งให้ทะลุหรือชนกับการเจาะมาจากอีกแนวหนึ่งได้ ต้องใช้หลักการทางเรขาคณิตมาช่วย             นักคณิตศาสตร์ เริ่มจากการกำหนดจุด จุดซึ่งไม่มีขนาด ไม่มีมิติ และถ้าเราให้จุดเคลื่อนที่แนวทางการเคลื่อนที่ของจุด ก่อให้เกิดเส้น              หากหยิบแผ่นกระดาษมาหนึ่งแผ่น ผิวของแผ่นกระดาษเรียกว่าระนาบ รูปที่เกิดบนกระดาษนี้เรียกว่ารูประนาบ และถ้าดูที่ผิวของถ้วยแก้วที่เป็นรูปทรงกระบอก เราก็จะเห็นผิวโค้ง ซึ่งเราอาจมองรูปผิวโค้งของถ้วยแก้วในลักษณะสามมิติ รูปต่างๆในโลกจัดเป็นรูปเรขาคณิตทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม

10 เว็ปไซต์อ้างอิง th.wikipedia.org/wiki/ webindex.sanook.com/ web.ku.ac.th/schoolnet/ vote.sparkit.com

11 ผู้จัดทำ 1. เด็กชาย ชาญณรงค์ ใจทหาร ชั้น ม.2/5 เลขที่ 2
1. เด็กชาย ชาญณรงค์ ใจทหาร ชั้น ม.2/5 เลขที่ 2 2. เด็กชาย นพพร แหลมทอง ชั้น ม.2/5 เลขที่ 7 3. เด็กหญิง นุชจรีย์ ศรีบุญเรือง ชั้น ม.2/5 เลขที่ 21 4. เด็กหญิง วารุณี เกษร ชั้น ม.2/5 เลขที่ 30 5. เด็กหญิง อัมพวรรณ พันธุบุตร ชั้น ม.2/5 เลขที่ 35


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง สมาร์ทคิดกับคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google