งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตัดทอนจากธรรมชาติมาเป็นรูปทรงเรขาคณิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตัดทอนจากธรรมชาติมาเป็นรูปทรงเรขาคณิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตัดทอนจากธรรมชาติมาเป็นรูปทรงเรขาคณิต

2

3 ประโยชน์ที่ได้จากการใช้รูปทรงเรขาคณิต

4 หลักการออกแบบรูปแบบโครงสร้างตู้อเนกประสงค์

5 ประโยชน์ที่ได้จากการใช้รูปทรงเรขาคณิต

6 สื่อการเรียนการสอน ที่นำธรรมชาติมาใช้ในงาน
สื่อการเรียนการสอน ที่นำธรรมชาติมาใช้ในงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ นำธรรมชาติมาออกแบบสิ่งประดิษฐ์ รูปแบบโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ แนวคิด ในการนำธรรมมาใช้ ออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อความงามในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่นำมาใช้ในครัวเรือน เช่นประโยชน์การใช้สอยภายในห้องนอน เป็นผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ และการนำไปใช้เน้น ผู้บริโภคอายุไม่ต่ำกว่า ปี เพราะจะเป็นสินค้าที่นิยมใช้ในหมู่วัยรุ่นมากและเป็นของขวัญของฝากสำหรับคู่รักในวัยรุ่นได้ดีอีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt การตัดทอนจากธรรมชาติมาเป็นรูปทรงเรขาคณิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google