งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตัดทอนจากธรรมชาติมาเป็นรูปทรง เรขาคณิต. ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ รูปทรงเรขาคณิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตัดทอนจากธรรมชาติมาเป็นรูปทรง เรขาคณิต. ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ รูปทรงเรขาคณิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตัดทอนจากธรรมชาติมาเป็นรูปทรง เรขาคณิต

2

3 ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ รูปทรงเรขาคณิต

4 หลักการออกแบบรูปแบบ โครงสร้างตู้อเนกประสงค์

5 ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ รูปทรงเรขาคณิต

6 นำธรรมชาติมาออกแบบสิ่งประดิษฐ์ รูปแบบ โครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ แนวคิด ในการนำธรรมมาใช้ ออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อความงามในการ สร้างสรรค์ผลงาน ที่นำมาใช้ในครัวเรือน เช่นประโยชน์การใช้สอยภายใน ห้องนอน เป็นผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ และการนำไปใช้เน้น ผู้บริโภค อายุไม่ต่ำกว่า 12 - 25 ปี เพราะจะเป็นสินค้าที่นิยมใช้ในหมู่วัยรุ่นมาก และเป็นของขวัญของฝากสำหรับคู่รักในวัยรุ่นได้ดีอีกด้วย สื่อการเรียนการสอน ที่นำธรรมชาติมาใช้ในงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt การตัดทอนจากธรรมชาติมาเป็นรูปทรง เรขาคณิต. ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ รูปทรงเรขาคณิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google