งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic 2D & Dimensions Week 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic 2D & Dimensions Week 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic 2D & Dimensions Week 2

2 คำสั่งเริ่มต้นสำหรับการเขียนแบบ
Week 2 Circle Polygon Array Offset Trim Mirror Fillet

3 1. คำสั่ง circle Center+ radius/diameter 3P (3 points) 2P (2 points)
Ttr (tan tan radius)

4 Practice 1 เพิ่มเติมคำสั่ง offset และ fillet ที่มุม
Unit: mm

5 Practice 2 เพิ่มเติม คำสั่ง Trim
Unit: mm

6 2. คำสั่ง Polygon Inscribed in circle, I Circumscribed in circle, C

7 Practice 3 Draw 5 edges polygon with radius of 2 inches (types: I and C) Unit: in

8 3. คำสั่ง Array Rectangular array Polar array

9 Practice 4

10 4. คำสั่ง Mirror Practice:

11 5. การบอกขนาด (dimensions)

12 Home works ทุกแบบฝึกหัดที่ทำในห้องวันนี้ และในเอกสารที่แจกให้ใน
รูปที่ รูปที่ 8

13 Home works รูปที่ 9 รูปที่ 10 รูปนี้ให้ใช้คำสั่ง offset ด้วย
รูปที่ รูปที่ 10 รูปนี้ให้ใช้คำสั่ง offset ด้วย รูปนี้ให้ใช้คำสั่ง mirror ด้วย


ดาวน์โหลด ppt Basic 2D & Dimensions Week 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google