งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการให้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการให้บริการ

2 การให้บริการอาหารของตะวันตก แบ่งได้ 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ
บริกรมาบริการถึงโต๊ะ (Table Service) บริการแบบช่วยตนเอง (Self Service) การให้บริการแบบนี้ อาหารทุกชนิดจะจัดอย่างสวยงาม บนโต๊ะที่วางไว้เป็นจุดๆ โดยมีภาชนะ และอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เตรียมไว้ที่โต๊ะวางอาหาร แขกจะต้องหยิบภาชนะ และเลือกอาหารเอง บริกรจะดูแลในการเสิร์ฟน้ำ เก็บแก้ว จาน และอำนวยความสะดวกอื่นๆ เท่านั้น การบริการรูปแบบนี้เรียกว่า "บุฟเฟต์ (Buffet)"

3 บริกรมาบริการถึงโต๊ะ (Table Service)
รูปแบบของฝรั่งเศส เป็นบริการที่เป็นลักษณะทางการ และหรูหรา อาหารจะถูกนำมาปรุงแต่ง และจัดใส่จานตรงหน้า บนที่อุ่นอาหาร หรือบนเกริดอง ซึ่งเป็นรถเข็นที่พักอาหารก่อนเสิร์ฟ ในการเสิร์ฟบริกร จะเสิร์ฟด้วยมือขวา และเข้าเสิร์ฟด้านขวามือของแขก ยกเว้นขนมปัง เนย และสลัด จะเสิร์ฟทางด้านซ้ายมือ การเก็บจานบริกรจะเก็บทางด้านขวามือของแขก

4 French table setting

5 French Table setting willows95988.typepad.com/.../img_2362.html
The table is set, the meal is about to be served. Everything has its place...the strongest ritual in France...Dining. The rules are known, and there are many, and it seems every French person knows them! I swear it is in their genetic make-up! They know detail after detail...let me give you three: 1) Never spread-tartiner foie gras. Instead cut it and place it on a piece of grilled bread. 2) The last drop served from a bottle of wine should be poured into the glass of a célibataire- because whoever has the last drop of wine will be married at the end of the year. 3) Your serving of bread is placed on the table, at the left-hand side of your plate, above your fork more to come willows95988.typepad.com/.../img_2362.html

6 บริกรมาบริการถึงโต๊ะ (Table Service)
รูปแบบรัสเซียน คล้ายกับแบบฝรั่งเศส แต่ใช้บริกรเพียงคนเดียว อาหารจะถูกจัดใส่ถาด และบริกรจะนำมาไว้ที่โต๊ะพักอาหาร บริกรจะนำจานมาวางตรงหน้าลูกค้า โดยเข้าทางด้านขวามือไปรอบๆ ตามเข็มนาฬิกา บริกรจะถือจานอาหารด้วยมือซ้าย และเสิร์ฟด้านซ้ายมือของแขก โดยตัดแบ่งอาหารเสิร์ฟไปทางขวามือจนครบทุกคน Dining Etiquette   If you are invited to a Russian's house: . Arrive on time or no more than 15 minutes later than invited. . Remove your outdoor shoes. You may be given slippers to wear. . Dress in clothes you might wear to the office. Dressing well shows respect for your hosts. . Expect to be treated with honour and respect. . Offer to help the hostess with the preparation or clearing up after a meal is served. This may be turned down out of politeness. Asking 'are you sure?' allows the hostess to accept your offer.

7 Table manners Table manners are Continental -- the fork is held in the left hand and the knife in the right while eating. . The oldest or most honoured guest is served first. . Do not begin eating until the host invites you to start. . Do not rest your elbows on the table, although your hands should be visible at all times. . You will often be urged to take second helpings. It is polite to use bread to soak up gravy or sauce. . Men pour drinks for women seated next to them. . Leaving a small amount of food on your plate indicates that your hosts have provided ample hospitality. . Do not get up until you are invited to leave the table. At formal dinners, the guest of honor is the first to get up from the table.

8 บริกรมาบริการถึงโต๊ะ (Table Service)
รูปแบบอังกฤษ การเสิร์ฟ จะเป็นการนำอาหารที่ปรุงเสร็จใส่ภาชนะมาเรียบร้อยแล้ว มาวางที่โต๊ะพักอาหาร เจ้าภาพจะเป็นผู้ตัดแบ่งอาหารใส่จาน ให้บริกรนำไปเสิร์ฟให้แขกทีละคนจนครบ การเข้าเสิร์ฟ ใช้หลักการแบบเดียวกับฝรั่งเศส

9 บริกรมาบริการถึงโต๊ะ (Table Service)
รูปแบบอเมริกัน เป็นรูปแบบที่เป็นทางการน้อยที่สุด แต่ได้รับความนิยมสูง อาหารจะถูกปรุงมาเสร็จเรียบร้อย และใส่จานสำหรับเฉพาะคน บริกรนำมาเสิร์ฟได้เลย ยกเว้น สลัด ขนมปัง และเนย บริกรอาจนำมาตัดแบ่งใส่จานของแขกที่โต๊ะ โดยใช้มือซ้ายในการเสิร์ฟ การเก็บจานบริกรจะเข้าทางขวามือของแขก

10

11 อุปกรณ์เครื่องมือในการรับประทานอาหารตะวันตก
อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่เป็นเครื่องเงิน อุปกรณ์ ที่เป็นเครื่องเคลือบ อุปกรณ์ ที่เป็นเครื่องแก้ว

12 อุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นเครื่องเงิน
ส้อมอาหารทะเล (Seafood fork) ส้อมปลา (Fish fork) ส้อมอาหารเย็น, ส้อมเนื้อ (Dinner fork) มีดปลา (Fish knife) มีดอาหารเย็น, มีดเนื้อ (Dinner knife) ที่ปาดเนย (Butter spreader) มีดสะเต็ก (Steak knife)

13 อุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นเครื่องเงิน
ช้อนไอซที (Ice tea or parfait spoon) ช้อนสำหรับเสิร์ฟ (Serving spoon) ช้อนซุปใส (Clear soup spoon) ช้อนชา (Teaspoon) ช้อนซุปข้น (Cream soup spoon) ช้อนกาแฟชุดเล็ก (Demitasse spoon) อุปกรณ์สำหรับจิ้มหอย (Lobster pick) ส้อมหอย (Lobster fork)

14

15 ส้อมหอยโข่ง (Escargot fork)
ที่คีบหอยโข่ง (Escargot clamps) ที่คีบน้ำตาล (Sugar tongs) ที่คีบน้ำแข็ง (Serving or ice tongs) ส้อมสำหรับเสิร์ฟ (Serving fork) ช้อนสำหรับเสิร์ฟ (Slotted serving spoon) ที่ตักเค็กเสิร์ฟ (Cake server) ที่ตัก (Crumber) เครื่องตัดเป็นชุด (Carving set fork, knife, steel)

16 อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเคลือบ
- มักจะเป็นจานรูปแบบต่างๆ จานเนื้อ จานปลา จานซุป จานหวาน

17 อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องแก้ว
จานขนมปัง ถ้วยชา ถ้วยกาแฟ จานรองถ้วยชา (กาแฟ) จานเสิร์ฟแบบกลม (Round serving plate) จานเสิร์ฟแบบรี (Oval serving plate) จานซุป (Soup plate) ถ้วยใส่อาหารประเภทข้าว (Cereal Bow) จานหวาน (Dessert plate) จานสลัด (Salad plate) แก้วคอลลิน (Collins) แก้วไฮบอล (High-Ball) แก้วซอมบี้ (Zombie) แก้วเชมเปญ (Champagne)

18

19 http://www. thebelmontcompany. com/belmont/images/products_tableset

20 แก้วบรั่นดี (Brandy Inhaler) แก้วเชอร์รี่ (Sherry)
แก้วมารีเนอส จ๊อด (Mariner's Grog) แก้วร๊อค (Old Fashioned) แก้วช๊อต (Shot) แก้วไวน์แดง (Red wine) แก้วไวน์ขาว (White wine) แก้วซาว (Sour) แก้วลิเคียว (Liqueur) แก้วเบียร์ (Beer) แก้วมาร์ตินี่ (Martini) แก้วเบียร์สด (Drafe Beer)

21 Beer glassware Pilsner glass Pint glass Beer stein Wheat beer glass
Yard glass

22 http://images. google. com/imgres. imgurl=http://visual

23

24

25

26

27

28 http://www. cristinaonline

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google