งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลดำเนินงานการรับโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลดำเนินงานการรับโทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปผลดำเนินงานการรับโทรศัพท์
สายด่วน 1146 ประจำปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

3 2,808 246 57 61 ประจำเดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 รวม ต.ค. 54
รายละเอียด ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล อื่นๆ รวม ต.ค. 54 28,021 พ.ย. 54 29,058 ธ.ค. 54 20 2,788 2,808 ม.ค. 55 22 224 246 ก.พ. 55 37 57 มี.ค. 55 24 36 1 61 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

4 ประจำเดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 รวม 53 45 63 57 59 48 208 39
รายละเอียด ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล อื่นๆ รวม เม.ย. 55 7 1 36 9 53 พ.ค. 55 25 19 45 มิ.ย. 55 17 44 63 ก.ค. 55 28 2 27 57 ส.ค. 55 31 59 ก.ย. 55 14 34 48 208 39 60,318 11 60,576 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

5 ช่วงเวลา 06.00 – 08.30 - 24.00 – 08.30 น. รายการ รวม 4,819 36,645
ช่วงเวลา – – น. รายการ 06.00 08.30 16.30 20.30 24.00 รวม 4,819 36,645 11,303 5,121 2,688 60,576 ร้อยละ 7.96 60.49 18.66 8.45 4.44 100.00 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

6 1 2 3 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท ร้องเรียนถนนชำรุด
งบประมาณจัดสรร 3 รายงานอุบัติเหตุ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

7 อยู่ระหว่างดำเนินการ
ร้องเรียนถนนชำรุด งบบำรุงปกติ (สอป.) รายงานอุบัติเหตุ สทช. จำนวน (รายการ) ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เข้าดำเนินการ ได้รับจัดสรร (บาท) เบิกจ่ายแล้ว อุบัติเหตุ เสีย ชีวิต บาด เจ็บ สทช.ที่ 1 41 26 10 3 1,865,000 373,408.00 (20.02 %) 234 15 158 สทช.ที่ 2 11 7 2 2,340,000 - 28 30 สทช.ที่ 3 1 2,495,000 475, (19.07%) 87 6 105 สทช.ที่ 4 16 2,370,000 1,153, (48.69%) 107 25 108 สทช.ที่ 5 14 4 4,045,000 383, (9.49%) 17 สทช.ที่ 6 2,915,000 667, (22.91%) สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

8 อยู่ระหว่างดำเนินการ
ร้องเรียนถนนชำรุด งบบำรุงปกติ (สอป.) รายงานอุบัติเหตุ สทช. จำนวน (รายการ) ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เข้าดำเนินการ ได้รับจัดสรร (บาท) เบิกจ่ายแล้ว อุบัติเหตุ เสีย ชีวิต บาด เจ็บ สทช.ที่ 7 42 28 9 4 3,330,000 284,200.00 (8.53%) 6 2 8 สทช.ที่ 8 5 1 2,715,000 1,085,883.80 (40.00%) 29 34 สทช.ที่ 9 1,705,000 686,099.05 (40.24%) 24 สทช.ที่ 10 3 2,975,000 1,081,833.00 (36.36%) 75 11 80 สทช.ที่ 11 7 2,185,000 459,987.80 (21.05%) 37 14 32 สทช.ที่ 12 2,350,000 1,289,506.49 (54.87%) 61 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

9 อยู่ระหว่างดำเนินการ
ร้องเรียนถนนชำรุด งบบำรุงปกติ (สอป.) รายงานอุบัติเหตุ สทช. จำนวน (รายการ) ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เข้าดำเนินการ ได้รับจัดสรร (บาท) เบิกจ่ายแล้ว อุบัติ เหตุ เสีย ชีวิต บาด เจ็บ สทช.ที่ 13 19 13 4 1 2,165,000 1,066,682.50 (49.27%) 26 8 สทช.ที่ 14 1,975,000 - 5 28 สทช.ที่ 15 3 2,310,000 1,121,045.31 (48.53%) 10 2 9 สทช.ที่ 16 3,090,000 193,000.00 (6.25%) 39 44 สทช.ที่ 17 1,225,000 705,831.95 (57.62%) 85 11 101 สทช.ที่ 18 6 1,995,000 20 รวม 204 139 40 17 44,050,000 11,028,946.46 (25.04%) 895 145 881 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

10 จบการนำเสนอ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลดำเนินงานการรับโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google