งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูล หลักผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เดือนจำนวนที่อนุมัติ และยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูล หลักผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เดือนจำนวนที่อนุมัติ และยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูล หลักผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือนจำนวนที่อนุมัติ และยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม รวม

3 สถิติการอนุมัติการเบิกจ่าย ( ปลดบล็อก ) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือนจ่ายตรง เจ้าหนี้ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) จ่ายผ่าน ส่วนราชการ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) รวมจำนวน ทั้งสิ้น ( รายการ ) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ( บาท ) ตุลาคม ,478, ,766, ,244, พฤศจิกายน ,672, ,008679,020, ,764822,693, ธันวาคม ,344, ,297502,995, ,231657,340, มกราคม ,144164,477, ,539495,598, ,683660,076, กุมภาพันธ์ ,084191,413, ,373458,639, ,457650,053, มีนาคม ,272235,558, ,573487,481, ,845723,039, เมษายน ,031193,760, ,200628,065, ,231821,825, พฤษภาคม ,281194,936, ,536493,561, ,817688,497, มิถุนายน ,327238,086, ,987454,602, ,314692,688, กรกฎาคม ,396120,566, ,848430,416, ,244550,982, รวมทั้งสิ้น 10,3921,782,294, ,1245,214,147, ,5166,996,441,921.70

4 สถิติผลการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ประเภทภัยพิบัติรายการจำนวนเงิน ( บาท ) อุทกภัย 2151, อัคคีภัย 20784, วาตภัย 107,512, ภัยแล้ง 1441,235, โรคระบาดพืช 164, ไฟป่า 121, รวมทั้งสิ้น 4849,770,584.95

5 สถิติจำนวนรายการที่ธนาคาร ปฏิเสธการจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ประจำเดือน เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 03 ยังไม่ได้ ตกลงกับ ธนาคาร 04 บัญชี ปิด แล้ว 22 ไม่มี บัญชีใน แฟ้มข้อ มูล 27 บัญชี ถูก อายัด 51 บัญชี ไม่ ถูกต้อง 53 บัญชี ถูก ล็อค โอน สิทธิ์ ชื่อ บัญชี ผิด รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม รวมทั้งสิ้น

6 สถิติการนำส่งเงินของส่วนราชการ ภายในจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือน กระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) ตุลาคม ,354, พฤศจิกายน ,551, ธันวาคม ,287, มกราคม ,468, กุมภาพันธ์ ,991, มีนาคม ,454, เมษายน ,833, พฤษภาคม ,911, มิถุนายน ,632, กรกฎาคม ,070,156, รวมทั้งสิ้น 8,498 60,847,374,761.21


ดาวน์โหลด ppt สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูล หลักผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เดือนจำนวนที่อนุมัติ และยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google