งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมโดย ผู้ปกครอง จัดทำโดย นางสาว นิชานาถ จันทรา เลขที่ 15 นางสาวปรียากร พรมเทศ เลขที่ 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมโดย ผู้ปกครอง จัดทำโดย นางสาว นิชานาถ จันทรา เลขที่ 15 นางสาวปรียากร พรมเทศ เลขที่ 16."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมโดย ผู้ปกครอง จัดทำโดย นางสาว นิชานาถ จันทรา เลขที่ 15 นางสาวปรียากร พรมเทศ เลขที่ 16

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ทำเพื่ออะไร ???  1. เพื่อการควบคุมดูแล พฤติกรรมของเด็กให้อยู่ใน ขอบเขตในการดูแล  2. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ในการควบคุมโดยผู้ปกครอง  จัดระเบียบการทำงานของ คอมพิวเตอร์และตัวบุคคล

13 ใช้อย่างไร ???   ใช้โดย การควบคุมโดย ผู้ปกครอง เพื่อช่วยจัดการวิธี ที่ลูกของคุณใช้คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ กำหนดชั่วโมงที่จะให้ลูกของ คุณใช้คอมพิวเตอร์ได้ กำหนดเกมที่พวกเขา สามารถเล่นได้ ตลอดจน กำหนดโปรแกรมที่พวกเขา สามารถเรียกใช้ได้

14 ประโยชน์ ???  1. ทำให้ครอบครัวมีเวลาอยู่ ด้วยกันมากขึ้น  2. ลดความเสี่ยงในการ เข้าเว็ปอนาจาร  3. ทำให้เด็กอยู่ในขอบเขต และมีความเป็นระเบียบวินัย มากขึ้น  4. ลดภาวะที่เด็กจะเกิดปัญหา สายตาสั้นได้

15 สรุป !!!!!  โปรแกรมนี้สามารถ  โปรแกรมนี้สามารถ กำหนดเวลาเพื่อควบคุมเวลา ของเด็กในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ได้   สามารถบล็อกเว็ปไซต์หรือ เกมที่ใความเสี่ยงต่อความ รุนแรงและลามกอนาจาร


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมโดย ผู้ปกครอง จัดทำโดย นางสาว นิชานาถ จันทรา เลขที่ 15 นางสาวปรียากร พรมเทศ เลขที่ 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google