งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ am_oh@msn.com, www.atsalor.com

3 ตอนที่ 12 การตกแต่งภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยฟิลเตอร์ นางสาวเบญจมาศ รัตน์ พิทักษ์ ติดต่อ am_oh@msn.com, www.atsalor.com

4 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. สามารถบอก คุณสมบัติและความ สำคัญของฟิลเตอร์ได้ 2. สามารถอธิบาย ลักษณะการใช้งาน ของฟิลเตอร์ประเภท ต่าง ๆ ได้

5 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 3. บอกกฎการใช้งาน ของฟิลเตอร์ได้ 4. สามารถใช้ฟิลเตอร์ ในการตกแต่ง ภาพให้สวยงามได้ 5. สามารถใช้ Liquefy มาช่วยในการ ปรับสัดส่วนของภาพ ได้ 3. บอกกฎการใช้งาน ของฟิลเตอร์ได้ 4. สามารถใช้ฟิลเตอร์ ในการตกแต่ง ภาพให้สวยงามได้ 5. สามารถใช้ Liquefy มาช่วยในการ ปรับสัดส่วนของภาพ ได้

6

7 เป็นคำสั่งพิเศษที่ ตกแต่งภาพได้สวยงาม ภายในคำสั่งเดียว โดย จะช่วยลดความยุ่งยาก ในการตกแต่งภาพที่มี ขั้นตอนมากมายให้ น้อยลง

8

9

10 ฟิลเตอร์แบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท 2. Filter 1. Layer Style 3. Plug-In

11 ฟิลเตอร์แบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท 1.Layer Style เป็นฟิลเตอร์ สำหรับ ปรับแต่ง ภาพใน แต่ละเล เยอร์

12 ฟิลเตอร์แบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท 2.Filter เป็นฟิลเตอร์ที่ สร้างโดย บริษัทผู้ผลิต โปรแกรม Photoshop

13 ฟิลเตอร์แบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท 3.Plug-In เป็นฟิลเตอร์ เพิ่มเติมที่ถูก พัฒนาจาก บริษัทอื่น ใช้ งานร่วมกับ Photoshop ได้

14

15

16 กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Artistic กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Blur กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Brush Stroke

17 กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Distort กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Noise กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Pixelate

18 กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Render กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Sharpen กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Sketch

19 กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Stylize กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Texture กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Video

20 กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Other

21

22 เป็นคำสั่งที่ใช้ในการ ทำเอฟเฟ็คให้กับ รูปภาพได้หลากหลาย เช่น การทำภาพบิด เบี้ยว ภาพปูดบวม และ ทำเงาสะท้อนภาพ

23 เครื่องมือ บิดภาพด้วย Forward Warp Tool ปรับแต่งภาพด้วยการหมุนภาพ Twirl Clockwise Tool บีบภาพด้วย Pucker Tool

24 เครื่องมือ ขยายพื้นที่ภาพด้วย Bloat Tool เลื่อนพื้นที่ภาพด้วย Push Left Tool สร้างภาพสะท้อนด้วย Mirror Tool

25 เครื่องมือ บิดภาพให้เป็นคลื่นด้วย Turbulence Tool กู้ส่วนที่ผิดพลาดให้ กลับสู่สภาพเดิมด้วย Reconstruct Tool

26 Adobe Photoshop เข้าสู่โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 3000-0205 ครูผู้สอน นางสาว เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google