งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก
รหัสวิชา ครูผู้สอน นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ ,

3 ตอนที่ 12 การตกแต่งภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยฟิลเตอร์
นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ติดต่อ ,

4 จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถบอกคุณสมบัติและความ สำคัญของฟิลเตอร์ได้ 2. สามารถอธิบายลักษณะการใช้งานของฟิลเตอร์ประเภทต่าง ๆ ได้

5 จุดประสงค์การเรียนรู้
3. บอกกฎการใช้งานของฟิลเตอร์ได้ 4. สามารถใช้ฟิลเตอร์ในการตกแต่ง ภาพให้สวยงามได้ 5. สามารถใช้ Liquefy มาช่วยในการ ปรับสัดส่วนของภาพได้

6 ฟิลเตอร์ คืออะไร

7 ฟิลเตอร์ เป็นคำสั่งพิเศษที่ตกแต่งภาพได้สวยงามภายในคำสั่งเดียว โดยจะช่วยลดความยุ่งยากในการตกแต่งภาพที่มีขั้นตอนมากมายให้น้อยลง

8 ก่อนใส่ฟิลเตอร์ หลังใส่ฟิลเตอร์

9 ก่อนใส่ฟิลเตอร์ หลังใส่ฟิลเตอร์

10 ฟิลเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. Layer Style 2. Filter 3. Plug-In

11 ฟิลเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1.Layer Style เป็นฟิลเตอร์สำหรับ ปรับแต่งภาพใน แต่ละเลเยอร์

12 ฟิลเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
2.Filter เป็นฟิลเตอร์ที่สร้างโดยบริษัทผู้ผลิตโปรแกรม Photoshop

13 ฟิลเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
3.Plug-In เป็นฟิลเตอร์เพิ่มเติมที่ถูกพัฒนาจากบริษัทอื่น ใช้งานร่วมกับ Photoshop ได้

14

15

16 กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Artistic กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Blur
ตัวอย่าง ฟิลเตอร์ใน Photoshop กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Artistic กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Blur กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Brush Stroke

17 กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Distort
ตัวอย่าง ฟิลเตอร์ใน Photoshop กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Distort กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Noise กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Pixelate

18 กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Render
ตัวอย่าง ฟิลเตอร์ใน Photoshop กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Render กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Sharpen กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Sketch

19 กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Stylize
ตัวอย่าง ฟิลเตอร์ใน Photoshop กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Stylize กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Texture กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Video

20 ตัวอย่าง ฟิลเตอร์ใน Photoshop กลุ่มฟิลเตอร์แบบ Other

21 Liquify การปรับสัดส่วน ของภาพ

22 Liquify เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทำเอฟเฟ็คให้กับรูปภาพได้หลากหลายเช่น การทำภาพบิดเบี้ยว ภาพปูดบวม และทำเงาสะท้อนภาพ

23 Liquify เครื่องมือ บิดภาพด้วย Forward Warp Tool บีบภาพด้วย Pucker Tool
ปรับแต่งภาพด้วยการหมุนภาพ Twirl Clockwise Tool บีบภาพด้วย Pucker Tool

24 Liquify เครื่องมือ ขยายพื้นที่ภาพด้วย Bloat Tool
เลื่อนพื้นที่ภาพด้วย Push Left Tool สร้างภาพสะท้อนด้วย Mirror Tool

25 Liquify เครื่องมือ บิดภาพให้เป็นคลื่นด้วย Turbulence Tool กู้ส่วนที่ผิดพลาดให้กลับสู่สภาพเดิมด้วย Reconstruct Tool

26 เข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google