งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

e 01 Introduction CB 428: Electronic Business Technology and Patterns

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "e 01 Introduction CB 428: Electronic Business Technology and Patterns"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e 01 Introduction CB 428: Electronic Business Technology and Patterns
อ.ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

2 e วัตถุประสงค์การเรียน Business
ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิดเทคโนโลยีที่ธุรกิจนำมาใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สูงสุด  พัฒนาเทคโนโลยีจากสภาพแวดล้อม และความต้องการของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน ออกแบบและพัฒนารูปแบบของธุรกิจอิเลกทรอนิกส์  วิเคราะห์ระบบและพัฒนาระบบโดยใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกขององค์กร 

3 Procurement / SCM Strategy Information System Strategy
Business e-Business Management Corporate Strategy e-Business Strategy Procurement / SCM Strategy Marketing / CRM Strategy Information System Strategy

4 e แผนการเรียน Business 01 Introduction 02 Information system
03 e-Commerce (1) 04 e-Commerce (2) 05 e-Business strategy 06 Supply chain management 07 e-Procurement 08 e-Marketing (1) 09 e-Marketing (2) 10 Customer relationship management 11 Implementation 12 Group presentation

5 e Business หนังสืออ่านประกอบ

6 e การประเมินผล Business การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10% รายงานกลุ่ม 40%
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10% รายงานกลุ่ม 40% การนำเสนองานกลุ่ม 50%

7 e ทำไมต้องสนใจ e-Business ? Corporate 1. Social 2. Politics 7.
Technology Corporate 3. Economics 6. Demographics 4. Environment 5. Law

8 e 1. Social โลกจริง โลกเสมือน ดูโทรทัศน์ เล่นอินเตอร์เน็ต เหตุผล
Business 1. Social โลกจริง โลกเสมือน ดูโทรทัศน์ เล่นอินเตอร์เน็ต เหตุผล ประสบการณ์ ต่างคนต่างทำ ร่วมกันทำ

9 e ใครบ้างอยู่ใน Social Network ? Creator Critic Collector Joiner
Business ใครบ้างอยู่ใน Social Network ? Creator Critic Collector Joiner Spectator Inactive

10 e 2. Politics ไม่สนใจ มีส่วนร่วม ม็อบ ม็อบ Social Network Nobody Idol
Business 2. Politics ไม่สนใจ มีส่วนร่วม ม็อบ ม็อบ Social Network Nobody Idol

11 e 3. Economics ราคาขยับช้า ราคาผันผวนเร็ว ลงทุน เก็งกำไร แข่งขัน
Business 3. Economics ราคาขยับช้า ราคาผันผวนเร็ว ลงทุน เก็งกำไร แข่งขัน พันธมิตร ประเทศถดถอย โลกถดถอย

12 e 4. Environment โลก โลกร้อน พลังงานธรรมชาติ พลังงานทดแทน
Business 4. Environment โลก โลกร้อน พลังงานธรรมชาติ พลังงานทดแทน ทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติทำลาย

13 e 5. Law กฎหมายประเทศ กฎหมายกลุ่มประเทศ ควบคุมการค้า เปิดเสรีการค้า
Business 5. Law กฎหมายประเทศ กฎหมายกลุ่มประเทศ ควบคุมการค้า เปิดเสรีการค้า เก็บค่าลิขสิทธิ์ เก็บค่าโฆษณา

14 e 6. Demographics Gen X Gen Y, Gen C ลูกจ้าง ธุรกิจส่วนตัว
Business 6. Demographics Gen X Gen Y, Gen C ลูกจ้าง ธุรกิจส่วนตัว ทำการตลาดง่าย ทำการตลาดยาก Brand loyalty สูง Brand loyalty ต่ำ

15 e 7. Technology TV Broadband internet Phone Smart phone
Business 7. Technology TV Broadband internet Phone Smart phone ข้อมูลไม่เท่ากัน ข้อมูลเท่ากัน Commerce e-Commerce

16 e e-Business & e-Commerce 1. 2. 3. Business E Business E Commerce

17 e = e-Business e-Commerce E-Business Supplier Corporate Customer
Buy-side e-Commerce Inside process Sell-side e-Commerce Supplier Corporate Customer Internet extranet internet extranet intranet


ดาวน์โหลด ppt e 01 Introduction CB 428: Electronic Business Technology and Patterns

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google