งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ยังคงยึดระบบคุณธรรมเป็นหลัก  ผู้ทำงานต้องมีความสามารถสูง เพราะอาจถูกแทนที่ด้วย เทคโนโลยี  การศึกษา การฝึกอบรม การ พัฒนาต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง  จริยธรรมจะมีบทบาทมากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ยังคงยึดระบบคุณธรรมเป็นหลัก  ผู้ทำงานต้องมีความสามารถสูง เพราะอาจถูกแทนที่ด้วย เทคโนโลยี  การศึกษา การฝึกอบรม การ พัฒนาต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง  จริยธรรมจะมีบทบาทมากขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ยังคงยึดระบบคุณธรรมเป็นหลัก  ผู้ทำงานต้องมีความสามารถสูง เพราะอาจถูกแทนที่ด้วย เทคโนโลยี  การศึกษา การฝึกอบรม การ พัฒนาต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง  จริยธรรมจะมีบทบาทมากขึ้น แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มงาน เทศบาล

3  ฝ่ายบริหารจะต้องมีความมั่นใจ และใช้ความมั่นใจให้เกิด ประโยชน์ในการบริหาร  การบริหารเป็นงานที่ท้าทายไป ทั่วโลก  ต้องส่งเสริมให้ภาครัฐได้รับความ สนใจจากบุคคลทั่วไป แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มงาน เทศบาล

4 โลกแห่งไซเบอร์ สเปซ

5 ผู้ที่ไม่รู้จักใช้สติปัญญาให้เหมาะสม กับโอกาส คือ คนดื้อรั้น ผู้ที่ใช้สติปัญญาไม่เป็น คือ คนโง่ ผู้ที่ไม่กล้าใช้สติปัญญา คือ ทาส - เพลโต - แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มงาน เทศบาล

6 ตอบข้อ ซักถาม แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มงาน เทศบาล

7 ขอบคุณที่รับฟังการ นำเสนอ แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มงาน เทศบาล


ดาวน์โหลด ppt  ยังคงยึดระบบคุณธรรมเป็นหลัก  ผู้ทำงานต้องมีความสามารถสูง เพราะอาจถูกแทนที่ด้วย เทคโนโลยี  การศึกษา การฝึกอบรม การ พัฒนาต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง  จริยธรรมจะมีบทบาทมากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google