งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับ จัดทำโดย นางสาวพรนภา จักสาน นางสาวจิรัชญา เมืองมูล จัดทำโดย นางสาวพรนภา จักสาน นางสาวจิรัชญา เมืองมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับ จัดทำโดย นางสาวพรนภา จักสาน นางสาวจิรัชญา เมืองมูล จัดทำโดย นางสาวพรนภา จักสาน นางสาวจิรัชญา เมืองมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับ จัดทำโดย นางสาวพรนภา จักสาน นางสาวจิรัชญา เมืองมูล จัดทำโดย นางสาวพรนภา จักสาน นางสาวจิรัชญา เมืองมูล

2 หลักการกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกันปัจจุบัน เกิดจาการ ค้นคว้า ทดลอง และค้นพบของนักวอทยาศาสตร์ เมื่อ ประมาณพุทธศักราช 2374 คือ ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday) และโจเซฟ เฮนรี่ (Joseph henry) โดยใช้วิธีการหมุดขดลวดตัวนำเคลื่อนที่ตัดผ่าน สนามแม่เหล็กจะมีแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำปรากฏที่ปลาย ของขดลวดตัวนำ และให้ลวดตัวนำเคลื่อนที่ในทิศ ทางตรงข้ามกันเข็มของกัลวานมิเตอร์จะกระดิกไป ทิศทางหนึ่งซึ่งตรงข้ามกัน กระแสที่ไหลกลับไปกลับมา ดังกล่าว คือ หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternation Current Generator)

3 การเกิดรูปคลื่นไซน์  ในสภาวะปกติเส้นแรงแม่เหล้กจะเคลื่อนที่จากขั้ว เหนือไปยังขั้วใต้ โดยจะมีความหนาแน่นของเส้นแรง แม่เหล็กมากที่สุดบริเวณกึ่งกลางขั้ว ดังนั้น เมื่อขดลวด ตัวนำเคลื่อนที่ตัดผ่านบริเวณกึ่งกลางขั้ว จะเกิด แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำสูงสุด

4 คาบเวลา  คาบเวลา (Period) หมายถึง ช่วงเวลาที่เกิด รูปคลื่นครบ 1 ไซเกิล ( ทั้งซีกบวกและซีกลบ ) คาบเวลาใช้ สัญลักษณ์ T มีหน่วยเป็นวินาที (Second ; s) แต่ในทาง ปฏิบัติโดยทั่วไป อาจจะมีใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กลง ได้แก่ Mill Second (ms) v เป็นต้น

5 Generator หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคืออะไร Generator หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือ เครื่องมือที่ใช้ สำหรับแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัย หลักการทำงาน เมื่อมีสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดผ่าน ขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้ ไฟฟ้าออกมา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะประกอบด้วยส่วนที่ สำคัญสองส่วนคือ ส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็ก เรียกกว่า ฟิลด์ (Field) และส่วนที่สร้างแรงดันไฟฟ้าเรียกว่าอา เมเจอร์ (Armature) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

6 ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ฟิลด์จะ เป็นส่วนที่อยู่กับที่ อาเมเจอร์จะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิลด์และอา เมเจอร์ สามารถเป็นได้ทั้งส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่ หมุน โดยในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก จะ สามารถสร้างได้ทั้งแบบฟิลด์และอาเมเจอร์หมุน แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะสร้างได้แต่ แบบอาเมเจอร์อยู่กับที่เท่านั้น เพราะจะมีปัญหา น้อยกว่าแรงดันที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะ มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญสองตัวคือ ความเร็วรอบและเส้นแรงแม่เหล็ก

7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเราสามารถเพิ่ม แรงดันไฟฟ้าขึ้นได้โดย การปรับค่าความเข้มของ สนามแม่เหล็ก และเพิ่มความเร็วรอบของเครื่องกำเนิด แต่ ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับการเพิ่มแรงดันโดยการ เพิ่มความเร็วไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะจะทำให้ความถี่ ของแรงดันไฟฟ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สามารถทำได้เพียง การปรับความเข้มของสนามแม่เหล็กเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt หลักการกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับ จัดทำโดย นางสาวพรนภา จักสาน นางสาวจิรัชญา เมืองมูล จัดทำโดย นางสาวพรนภา จักสาน นางสาวจิรัชญา เมืองมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google