งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Plus Time Attendance for Windows. 1. ข้อมูล พื้นฐาน การกำหนดกะและขั้นตอน การคำนวณ การประกาศวันหยุดประจำปี 2. งานประจำ งวด การประกาศ กะ อ่านแฟ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Plus Time Attendance for Windows. 1. ข้อมูล พื้นฐาน การกำหนดกะและขั้นตอน การคำนวณ การประกาศวันหยุดประจำปี 2. งานประจำ งวด การประกาศ กะ อ่านแฟ้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Plus Time Attendance for Windows

2 1. ข้อมูล พื้นฐาน การกำหนดกะและขั้นตอน การคำนวณ การประกาศวันหยุดประจำปี 2. งานประจำ งวด การประกาศ กะ อ่านแฟ้ม Text,csv เข้าระบบ การบันทึก การลา การบันทึก อนุมัติ 3. ตรวจสอบและ ประมวลผล โอนเวลาตอกบัตร เข้ากะ คำนวณบัตรตอก เวลา 4. รายงาน ผล ถูกต้อง โอนผลคำนวณทั้งหมดเข้าระบบเงินเดือน (Payroll) ผลไม่ ถูกต้อง กลับไปตรวจสอบตั้งแต่ ข้อ 1-2 ใน สิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทำตาม ข้อ 3 5. โอนผลคำนวณทั้งหมดเข้าระบบเงินเดือน (Payroll)

3  การกำหนดกะ หมายถึง ช่วงเวลาการทำงานของบริษัท เพื่อให้โปรแกรมรับทราบ  ขั้นตอนการคำนวณ หมายถึง การกำหนดเงื่อนไขการ คำนวณเพื่อให้โปรแกรมรับทราบเช่น เช็ค วันขาดงาน, มาสาย, กลับก่อน, โอที, ไม่ตอกบัตร เป็นต้น A. ถ้าพนักงานท่านใด รูดบัตรเข้างานช่วงเวลา 08.15- 09.30 จะถูกหักมาสาย B. ถ้าพนักงานท่านใด รูดบัตรออกเวลา 18.00-23.00 จะ ได้โอที เป็นต้น 08: 00 17: 00 08: 00 23: 00 08: 15 09: 30 12: 00 13: 00 17: 00 18: 00 สายพัก เที่ยง โอที

4 หน้าต่างเข้าไปเพิ่ม ตารางและ กะการทำงาน หน้าต่างเข้าไปเพิ่มกะ เพื่อ กำหนดขอบเขตของเวลาใน การคำนวณ

5 หน้าต่าง เพิ่มกะ หน้าต่างให้เลือกกะมาตรฐานที่ โปรแกรมมีให้ โดยตามความ เหมาะสมตามแต่ ธุรกิจ นั้นๆ

6 หน้าต่างรายละเอียดกะเพื่อ กำหนด ภาพรวมของขอบเขต เวลาในการทำงาน และ ผลตอบแทน หน้าต่างเลือกข้อกำหนดเพิ่มไปในกะ เพื่อให้โปรแกรมคำนวณ ให้ เช่น คิด ค่าล่วงเวลา, หักมาสาย, กลับก่อน

7  หน้าต่างผลลัพธ์ เมื่อสร้างกะเสร็จ แล้ว ก็จะได้ทั้งกะและขั้นตอนในการ คำนวณ

8 หน้าต่างกำหนด วันหยุด ประจำปี หน้าต่างเพิ่ม วันหยุดประจำปี

9 หน้าต่าง ตั้งค่าวันหยุดตาม มาตรฐานโปรแกรม หน้าต่างผลลัพธ์ มาตรฐาน โปรแกรม

10 หน้าต่างเพิ่มตารางเพื่อกำหนด กลุ่มการทำงาน หน้าต่าง เลือกกะในแต่ละวัน ทำงาน

11

12

13

14

15

16 หน้าต่าง เข้าไป โอนเวลา ทำงานเพื่อเข้ากลุ่มตาราง ทำงาน ที่ได้กำหนดไว้ หน้าต่างเงื่อนไข การเลือกโอน เวลาเข้ากลุ่มตารางทำงาน ที่ ได้กำหนดไว้

17

18 หน้าต่างเข้าไปบันทึก อนุมัติ ค่าล่วงเวลา หรือ เงินได้อื่นๆ หน้าต่างการบันทึก อนุมัติ ค่า ล่วงเวลา หรือเงินได้อื่นๆ

19 หน้าต่างเข้าไปบันทึกการลา ต่างๆ ของพนักงาน เช่น ขาด งานเพราะป่วย หรือ พักร้อน หน้าต่างการบันทึกการลาต่างๆ ของพนักงาน

20 หน้าต่างเข้าไป คำนวณผลก่อน เรียกรายงาน และโอนผลเข้า ระบบเงินเดือน หน้าต่างคำนวณผล สามารถ กำหนดเงื่อนไขการคำนวณได้ ทั้งกลุ่มพนักงาน และช่วงเวลา

21

22 หน้าต่างเข้าไปโอนผลเข้าระบบ เงินเดือน เพื่อไปคำนวณเงินเดือน ที่ระบบ payroll ต่อไป หน้าต่างสั่งคำนวณตามเงื่อนไข ที่สามารถ เลือกช่วงวันที่ในการโอนได้ เช่น คำนวณ เดือน สาม แต่เอาไปประมาณผลเดือน ห้า เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt Business Plus Time Attendance for Windows. 1. ข้อมูล พื้นฐาน การกำหนดกะและขั้นตอน การคำนวณ การประกาศวันหยุดประจำปี 2. งานประจำ งวด การประกาศ กะ อ่านแฟ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google