งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประมวลผลเวลาทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประมวลผลเวลาทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประมวลผลเวลาทำงาน
Business Plus Time Attendance for Windows

2 ลำดับขั้นตอนการทำงานระบบ
1.ข้อมูลพื้นฐาน การกำหนดกะและขั้นตอนการคำนวณ การประกาศวันหยุดประจำปี 2.งานประจำงวด การประกาศกะ อ่านแฟ้มText ,csv เข้าระบบ การบันทึกการลา การบันทึกอนุมัติ 3.ตรวจสอบและประมวลผล โอนเวลาตอกบัตรเข้ากะ คำนวณบัตรตอกเวลา 4.รายงาน ผลถูกต้อง โอนผลคำนวณทั้งหมดเข้าระบบเงินเดือน (Payroll) ผลไม่ถูกต้อง กลับไปตรวจสอบตั้งแต่ ข้อ 1-2 ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทำตามข้อ 3 5.โอนผลคำนวณทั้งหมดเข้าระบบเงินเดือน (Payroll)

3 การกำหนดกะและขั้นตอนการคำนวณ
การกำหนดกะ หมายถึง ช่วงเวลาการทำงานของบริษัท เพื่อให้โปรแกรมรับทราบ ขั้นตอนการคำนวณ หมายถึง การกำหนดเงื่อนไขการคำนวณเพื่อให้โปรแกรม รับทราบเช่น เช็ค วันขาดงาน,มาสาย,กลับก่อน,โอที ,ไม่ตอกบัตร เป็นต้น ถ้าพนักงานท่านใด รูดบัตรเข้างานช่วงเวลา จะถูกหักมาสาย ถ้าพนักงานท่านใด รูดบัตรออกเวลา จะได้โอที เป็นต้น 08:00 17:00 สาย พักเที่ยง โอที 08:00 08:15 09:30 12:00 13:00 17:00 18:00 23:00

4 วิธีการเพิ่มกะตามมาตรฐานโปรแกรม (1/4)
หน้าต่างเข้าไปเพิ่ม ตารางและกะการทำงาน หน้าต่างเข้าไปเพิ่มกะ เพื่อกำหนดขอบเขตของ เวลาในการคำนวณ

5 วิธีการเพิ่มกะ (2/4) หน้าต่าง เพิ่มกะ หน้าต่างให้เลือกกะมาตรฐานที่โปรแกรมมีให้ โดยตามความเหมาะสมตามแต่ ธุรกิจ นั้นๆ

6 วิธีการเพิ่มกะ (3/4) หน้าต่างรายละเอียดกะเพื่อกำหนด ภาพรวมของ ขอบเขตเวลาในการทำงาน และผลตอบแทน หน้าต่างเลือกข้อกำหนดเพิ่มไปในกะเพื่อให้โปรแกรม คำนวณ ให้ เช่น คิดค่าล่วงเวลา ,หักมาสาย,กลับก่อน

7 วิธีการเพิ่มขั้นตอนการคำนวณในกะ (4/4)
หน้าต่างผลลัพธ์ เมื่อสร้างกะเสร็จแล้ว ก็จะได้ทั้งกะ และขั้นตอนในการคำนวณ

8 กำหนดวันหยุดประจำปี (1/2)
หน้าต่างกำหนด วันหยุดประจำปี หน้าต่างเพิ่ม วันหยุดประจำปี

9 กำหนดวันหยุดประจำปี (2/2)
หน้าต่าง ตั้งค่าวันหยุดตามมาตรฐานโปรแกรม หน้าต่างผลลัพธ์ มาตรฐาน โปรแกรม

10 เพิ่มตารางการทำงาน (1/2)
หน้าต่างเพิ่มตารางเพื่อกำหนดกลุ่มการทำงาน หน้าต่าง เลือกกะในแต่ละวันทำงาน

11 เพิ่มตารางการทำงาน (2/2)

12 กำหนดตารางทำงานของพนักงาน

13 การประกาศกะเพื่อแบ่งกลุ่มตารางการทำงาน

14 การอ่านแฟ้มเวลาการทำงาน เข้าระบบ (1/2)

15 ตรวจสอบผลการโอนเวลาเข้าระบบ(2/2)

16 การโอนเวลาเข้าตารางทำงานที่กำหนด(1/2)
หน้าต่าง เข้าไป โอนเวลาทำงานเพื่อเข้ากลุ่ม ตารางทำงาน ที่ได้กำหนดไว้ หน้าต่างเงื่อนไข การเลือกโอนเวลาเข้ากลุ่ม ตารางทำงาน ที่ได้กำหนดไว้

17 ตรวจสอบผลเวลาการโอนเข้าตารางทำงาน(2/2)

18 การบันทึกอนุมัติ ค่าล่วงเวลา และเงินได้พิเศษ อื่นๆ
หน้าต่างเข้าไปบันทึก อนุมัติ ค่าล่วงเวลา หรือ เงินได้อื่นๆ หน้าต่างการบันทึก อนุมัติ ค่าล่วงเวลา หรือ เงินได้อื่นๆ

19 การบันทึกเหตุผลการลาพนักงาน
หน้าต่างเข้าไปบันทึกการลาต่างๆ ของ พนักงาน เช่น ขาดงานเพราะป่วย หรือ พักร้อน หน้าต่างการบันทึกการลาต่างๆ ของพนักงาน

20 คำนวณผลเพื่อดูรายงาน
หน้าต่างเข้าไป คำนวณผลก่อนเรียกรายงาน และโอนผลเข้าระบบเงินเดือน หน้าต่างคำนวณผล สามารถกำหนดเงื่อนไข การคำนวณได้ ทั้งกลุ่มพนักงาน และช่วงเวลา

21 ตรวจสอบผลรายงานก่อนโอนเข้าระบบเงินเดือน

22 โอนผลคำนวณเข้าระบบเงินเดือน
หน้าต่างเข้าไปโอนผลเข้าระบบเงินเดือน เพื่อไป คำนวณเงินเดือนที่ระบบ payroll ต่อไป หน้าต่างสั่งคำนวณตามเงื่อนไข ที่สามารถ เลือกช่วงวันที่ในการ โอนได้ เช่น คำนวณเดือน สาม แต่เอาไปประมาณผลเดือน ห้า เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ระบบประมวลผลเวลาทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google