งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังการลดขั้นตอนการขอจด ทะเบียนพาณิชย์ กรอกคำขอจด ทพ. พร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร ( 2 นาที ) เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ ( 3 นาที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังการลดขั้นตอนการขอจด ทะเบียนพาณิชย์ กรอกคำขอจด ทพ. พร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร ( 2 นาที ) เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ ( 3 นาที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังการลดขั้นตอนการขอจด ทะเบียนพาณิชย์ กรอกคำขอจด ทพ. พร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร ( 2 นาที ) เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ ( 3 นาที ) ออกใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ ( 5 นาที ) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม และรับใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (5 นาที ) สรุป ระยะเวลาให้บริการเดิม 15 นาที ระยะเวลาให้บริการ ( เดิม ) ระยะเวลาให้บริการ ( ใหม่ ) กรอกคำขอจด ทพ. พร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร ( 5 นาที ) เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ (2 นาที ) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม และรับใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (3 นาที ) สรุป ระยะเวลาให้บริการใหม่ 10 นาที

2 แผนผังการลดขั้นตอนการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงรายการ กรอกคำขอ ทพ. พร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร ( 2 นาที ) เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ (3 นาที ) ออกใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (5 นาที ) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม และรับใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (5 นาที ) สรุป ระยะเวลาให้บริการเดิม 15 นาที ระยะเวลาให้บริการ ( เดิม ) ระยะเวลาให้บริการ ( ใหม่ ) กรอกคำขอจด ทพ. พร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร (5 นาที ) เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ (2 นาที ) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม และรับใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (3 นาที ) สรุป ระยะเวลาให้บริการใหม่ 10 นาที

3 แผนผังการลดขั้นตอนการจดทะเบียน เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรอกคำขอ ทพ. พร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร (2 นาที ) เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ (3 นาที ) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม (5 นาที ) สรุป ระยะเวลาให้บริการเดิม 15 นาที ระยะเวลาให้บริการ ( เดิม ) ระยะเวลาให้บริการ ( ใหม่ ) กรอกคำขอจด ทพ. พร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และเสนอ นายทะเบียนพาณิชย์ ( 7 นาที ) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม (3 นาที ) สรุป ระยะเวลาให้บริการใหม่ 10 นาที


ดาวน์โหลด ppt แผนผังการลดขั้นตอนการขอจด ทะเบียนพาณิชย์ กรอกคำขอจด ทพ. พร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร ( 2 นาที ) เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ ( 3 นาที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google