งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CGI Learning Center: Fact & Figures 2011 สถิติการปฏิบัติงานปี 2554 ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CGI Learning Center: Fact & Figures 2011 สถิติการปฏิบัติงานปี 2554 ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CGI Learning Center: Fact & Figures 2011 สถิติการปฏิบัติงานปี 2554 ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

2 1. 833 Books borrowed : บริการยืม - คืน จำนวน 833 ครั้ง Total 833 Textbooks 817 Total collection 270 titles 5 70 copies Highest number 148 books borrowed in June

3 2. Visitors/customers Who? Total 2138 visitors CGI students/faculty/staff Service use Check-out books On-line reference databases How busy/when? Highest number 401 visitors in June

4 3. Document delivery Downloads Total 97 articles Sources Printed journals 32 articles On-line articles 65 Busy time? Highest number service January for printed journals August for On-line articles

5 4. Members of CGI Learning Center Population Total 290 Communities CGI 140 CRI 150


ดาวน์โหลด ppt CGI Learning Center: Fact & Figures 2011 สถิติการปฏิบัติงานปี 2554 ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google