งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกม 4 ตัวเลือก นายธีรพงษ์ เค้าภูไทย เริ่มต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกม 4 ตัวเลือก นายธีรพงษ์ เค้าภูไทย เริ่มต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกม 4 ตัวเลือก นายธีรพงษ์ เค้าภูไทย เริ่มต้น

2 1. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ 69,400,000 มาจากจำนวนใด
69,485,000 69,390,841 69,329,000 69,500,000

3 ขอแสดงความยินดีและดีใจ คุณตอบถูก

4 สุดยอดเลย! ลองดูใหม่ดีกว่า แบบว่าผิด

5 2. (12×99)+(12×1) = 12×(99+1) คือ สมบัติข้อใด
สมบัติการสลับที่ของการคูณ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ สมบัติการแจงแจก

6 ขอแสดงความยินดีและดีใจ คุณตอบถูก

7 สุดยอดเลย! ลองดูใหม่ดีกว่า แบบว่าผิด

8 3. 24×(21-10-1) มีค่าตรงกับข้อใด
24×9 (24 × 21) – (24 × 10) – (24 × 1) (24 × 21) + (24 × 10) + (24 × 1) (24 × 21) – (24 × 1)

9 ขอแสดงความยินดีและดีใจ คุณตอบถูก

10 สุดยอดเลย! ลองดูใหม่ดีกว่า แบบว่าผิด

11 4. สมการ x – 5 = 12 ถ้าจะแก้สมการต้องใช้สมบัติของการเท่ากันข้อใด
การบวก การลบ การคูณ การหาร

12 ขอแสดงความยินดีและดีใจ คุณตอบถูก

13 สุดยอดเลย! ลองดูใหม่ดีกว่า แบบว่าผิด

14 5. ข้อใดเป็นคำตอบของสมการ 5x = 40
8 35 200 300

15 ขอแสดงความยินดีและดีใจ คุณตอบถูก

16 สุดยอดเลย! ลองดูใหม่ดีกว่า แบบว่าผิด


ดาวน์โหลด ppt เกม 4 ตัวเลือก นายธีรพงษ์ เค้าภูไทย เริ่มต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google