งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

05-412-421: Information Retrieval อาจารย์ ธีภากรณ์ นฤมาณนลิณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "05-412-421: Information Retrieval อาจารย์ ธีภากรณ์ นฤมาณนลิณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 05-412-421: Information Retrieval อาจารย์ ธีภากรณ์ นฤมาณนลิณี

2 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 2 Lecture 5 Managing Joomla! Contents

3 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 3 Outline Joomla Contents –The structure of contents within a web site –Built-in Editor และการใช้งาน การจัดการเนื้อหาของเว็บไซด์ – ตัวอย่างหน้าเว็บเพจแบบ 1, หรือ หลาย ระดับ – การสร้างเมนูรายการ

4 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 4 Joomla! Contents One of the most important functions performed by a CMS See how the content is structured in Joomla! A hierarchical tree structure –Section ( หมวดเนื้อหา ) –Category ( ประเภท เนื้อหา ) –Content or Article ( เนื้อหา / บทความ )

5 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 5 Joomla! Contents (cont.) Administrator need to pre-determine this structure, which will, in turn, reflects the overview of website ข่าว หมวดของ เนื้อหา ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวกีฬา ประเภทของ เนื้อหา เนื้อห า Q: Can you draw a structure of news in a newspaper web site? ข่าวการเมือง เรื่องที่ 1 ข่าวการเมือง เรื่องที่ 2 ข่าวการเมือง เรื่องที่ 3

6 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 6 Methods to input the contents Several methods are available for creating contents in a Joomla! web site: –Using “Built-in Editor” Pre-configure through the Global Configuration Menu Type directly in WYSIWYG Editor, or Copy & Paste contents or html codes from the other applications via clipboard –Using “Link” to external resources (e.g. web pages, images) Note: The Global Configuration workspace allow admin to change the vitally important pieces of information in the configuration.php file, e.g. the access details for the database server.

7 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 7 Example: What does it mean? why is it useful?

8 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 8 Example: TinyMCE 2.0 – a WSYIWYG Editor Link, pop-up window for options when click

9 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 9 Example: TinyMCE 2.0 (cont.) Guess on what the function of this button and why we need this

10 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 10 Example: TinyMCE 2.0 (cont.) Insert image, when click, a pop-up window for options occurred

11 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 11 Example: TinyMCE 2.0 (cont.) Q: Where is the actual location of the image on our web server?

12 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 12 Outline Joomla Contents –The structure of contents within a web site –Built-in Editor และการใช้งาน การจัดการเนื้อหาของเว็บไซด์ – การสร้างหน้าเว็บเพจแบบ 1 หรือ หลาย ระดับ – การสร้างเมนูรายการ

13 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 13 Levels until reaching the content In Joomla web site: Some displayed page may be a page in which you have been prepared its content previously –1 level of content Some displayed page may be a page generated automatically from the tree structure of web content –2 or 3 levels of content

14 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 14 ตัวอย่าง : MIT web site

15 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 15 ตัวอย่าง : MIT web site: เนื้อหาแบบ 1 ระดับ Refer to a link when it is clicked, the associate page will be showed straightaway

16 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 16 ตัวอย่าง : MIT web site: เนื้อหาแบบ หลายระดับ Refer to link to a section or a category There might be 2 or 3 further pages to go, depending on what sort of info. you want to see Last content along the tree structure

17 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 17 ตัวอย่าง : MIT web site: เนื้อหาแบบ หลายระดับ ( ต่อ ) Refer to link to a section or a category There might be 2 or 3 further pages to go, depending on what sort of info. you want to see

18 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 18 ขั้นตอนการสร้างหน้าเว็บเพจแบบ 1 ระดับ 1. สร้างบทความ (Add New Article)

19 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 19 ขั้นตอนการสร้างหน้าเว็บเพจแบบ 1 ระดับ 1. สร้างบทความ (Add New Article) ( ต่อ ) เลือกว่าจะให้ไปอยู่ ในกลุ่มข้อมูล (section) ใด เลือกว่าจะให้ไปอยู่ใน ประเภทข้อมูล (Category) ใด เลือกว่าจะให้ แสดงผลในหน้าแรก ของเว็บไซต์หรือไม่ ? เลือกว่าจะให้ เผยแพร่ตอนนี้เลย หรือไม่ ?

20 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 20 ขั้นตอนการสร้างหน้าเว็บเพจแบบ 1 ระดับ ( ต่อ ) 1.1 ตั้งค่าพารามิเตอร์ พื้นฐาน (Basic Article Parameters) New เลือกวันที่จะ ” เริ่ม ” การ เผยแพร่ เลือกวันที่จะ ” สิ้นสุด ” การเผยแพร่ Q: Why is this feature considered Excellence? Related to the presentation and publication info. for the article

21 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 21 ขั้นตอนการสร้างหน้าเว็บเพจแบบ 1 ระดับ ( ต่อ ) 1.2 ตั้งค่าพารามิเตอร์ ขั้นสูง (Advanced Article Parameters) New Related to the presentation setting when the article is displayed

22 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 22 ขั้นตอนการสร้างหน้าเว็บเพจแบบ 1 ระดับ ( ต่อ ) 1.2 ตั้งค่าพารามิเตอร์ ขั้นสูง (Advanced Article Parameters) New Normally use the default setting Q: From where can we see them?

23 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 23 ขั้นตอนการสร้างหน้าเว็บเพจแบบ 1 ระดับ ( ต่อ ) การดูค่า Global พารามิเตอร์ New A: From the icon of Article Manager

24 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 24 ขั้นตอนการสร้างหน้าเว็บเพจแบบ 1 ระดับ ( ต่อ ) 1.3 ตั้งค่า Metadata Article Info. New Metadata is information about information, so here it means information about your article This info. is not visible to users, but useful for web search engines We will learn more about it later when search engine optimization techniques are explained

25 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 25 ขั้นตอนการสร้างหน้าเว็บเพจแบบ 1 ระดับ ( ต่อ ) 1.4 การเพิ่มรูป (Adding Image) New Place cursor at a desired location on the page Push the image button at the bottom of the screen (Scroll down if don’t see it) Click here to insert the selected picture Automatic fill-in when clicking at a picture Add more images to web server

26 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 26 ขั้นตอนการสร้างหน้าเว็บเพจแบบ 1 ระดับ 2. ตรวจสอบสถานะบทความ คลิ้กที่ชื่อ ถ้าต้องการแก้ไขซ้ำ หรือ ติ้กที่ช่องสี่เหลี่ยม แล้วงกดปุ่ม Edit ในเมนูด้านบน ใช้จัดลำดับการ ปรากฎ

27 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 27 ขั้นตอนการสร้างหน้าเว็บเพจแบบ 1 ระดับ ( ต่อ ) 3. สร้างรายการในเมนู เพื่อชี้ไปยังบทความ ที่เพิ่งจะสร้างขึ้น หรือ เลือกจากชื่อเมนูที่ ต้องการโดยตรง

28 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 28 ขั้นตอนการสร้างหน้าเว็บเพจแบบ 1 ระดับ ( ต่อ ) 3. สร้างรายการในเมนู เพื่อชี้ไปยังบทความ ที่สร้างขึ้น ( ต่อ )

29 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 29 คลิ้กเพื่อ เลือก บทความที่ เตรียมไว้ ก่อนแล้ว เลือกเพื่อ ระบุว่าเป็น รายการย่อย ของรายการ อื่น ? (top = ไม่ มี )

30 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 30 3. สร้างรายการในเมนู เพื่อชี้ไปยังบทความ ที่เพิ่งจะสร้างขึ้น ( ต่อ )

31 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 31 3. สร้างรายการในเมนู เพื่อชี้ไปยังบทความ ที่เพิ่งจะสร้างขึ้น ( ต่อ ) Why? Can you move it to top level as shown below? ดูผลลัพธ์จาก หน้าเว็บ

32 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 32 Solution: Revisit Main Menu That’s why our link becomes a sub- menu of FAQ menu Click at the name to edit this menu

33 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 33 Solution: Sub-menu Correction Move the highlight to TOP It’s now here Q: Can you re-order the Link?

34 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 34 Practice Create new sections or new categories Add articles to those just created categories Create a new menu (e.g. named it “ MyTestMenu ” ) Create link in the “ MyTestMenu ” to point it to your content –1 level of content and –2 or 3 levels of contents

35 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 35 Discussion - Which one do you prefer? Sections ข่าว รายวิชา ผลงาน Categories Articles กลุ่มวิชาสังคม กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคม กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ข่าว รายวิชา ผลงาน

36 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 36 Miscellaneous on Content Display Q: How can we control the format of content displaying on the main page e.g. the number of column, … ? A: Menus > Main Menu > Home

37 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 37 Miscellaneous on Content Display (cont.)

38 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 38 Miscellaneous on Content Display (cont.) Q: How can we control the format of content displaying on the web? A: Menus > Main Menu > Home > Parameters - Component

39 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 39 Miscellaneous on Content Display (cont.) Notes: Lots of features have not yet been mentioned Let explore them by yourself

40 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 40 Tips on using old version of Joomla Template Lots of free templates are available e.g. –www.joomla24.com –www.joomlahut.com Unfortunately, you are likely to fail on importing to your web site since it is worked for legacy joomla New

41 05-412-421: Information Retrieval Managing Joomla! Contents 41 Tips on using old version of Joomla Template (cont.) To solve this problem, we need to enable the feature “ LEGACY MODE FOR JOOMLA! 1.0 COMPATIBILITY ” Look for the “ System - Legacy extension ” in the Plugin Manager and enable it However, it is not recommend to do, due to lots of new and powerful features found in the new support New


ดาวน์โหลด ppt 05-412-421: Information Retrieval อาจารย์ ธีภากรณ์ นฤมาณนลิณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google