งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม
โดย แพทย์หญิงเฟื่องรักษ์ ร่วมเจริญ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

2 จำนวนผู้ป่วยในที่ให้บริการ(ราย) (รพ.ระดับ S,M2,F1)

3 จำนวนผู้ป่วยในที่ให้บริการ(ราย) (รพ.ดับ F2)

4 ค่า Adj RW(รพ.ระดับ S,M2,F1)

5 ค่า Adj RW(รพ.ดับ F2)

6 ค่า CMI (รพ.ระดับ S)

7 ค่า CMI (รพ.ระดับ M2)

8 ค่า CMI (รพ.ระดับ F1)

9 ค่า CMI (รพ.ดับ F2)

10 ตารางเปรียบเทียบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
ปีงบประมาณ

11 เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณี ส่งต่อ

12 เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณี รอยต่อ

13 เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณี ฉุกเฉิน AE

14 สรุปการเรียกเก็บค่ารักษา สิทธิ UC ในจังหวัด
ปีงบประมาณ 2556

15 สรุปการเรียกเก็บค่ารักษา สิทธิ UC ในจังหวัด
ปีงบประมาณ 2556

16 อัตราการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม
อัตราการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม กรณี Refer เรียกเก็บ บาท เขตรอยต่อ เรียกเก็บ บาท ใบสั่งยาไม่มียา เรียกเก็บ 50.- บาท

17 ข้อเสนออัตราการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
เรียกเก็บตามจริง ไม่เกิน 700 บาท ทุกกรณี 1 เรียกเก็บตามจริง ไม่เกิน 700 บาท ทุกกรณี 2 ค่าตรวจพิเศษ เช่น CT , IVP ในราคาต่ำสุด ตามที่ได้ตกลงกันภายในจังหวัด

18 มูลค่ายาที่จ่ายให้กับผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลนครพนม
มูลค่ายาที่จ่ายให้กับผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลนครพนม ผู้ป่วยลมชัก ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ผู้ป่วย BPH finasteride จำนวน 90 tab ( 3 เดือน)x 20 บาท = บาท -doxazosin จำนวน 90 tab ( 3 เดือน)x 1.50 บาท = บาท - depakine chrono จำนวน 180 tab ( 3 เดือน) x 16 บาท = 2,880.- บาท ยาขับธาตุเหล็ก Desferrioxamine จำนวน 270 tab ( 3 เดือน)x 4.75 บาท = บาท

19 สวัสดี..


ดาวน์โหลด ppt อัตราการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google