งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราการเรียกเก็บค่า รักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม โดย แพทย์หญิงเฟื่องรักษ์ ร่วมเจริญ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราการเรียกเก็บค่า รักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม โดย แพทย์หญิงเฟื่องรักษ์ ร่วมเจริญ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราการเรียกเก็บค่า รักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม โดย แพทย์หญิงเฟื่องรักษ์ ร่วมเจริญ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ

2 จำนวนผู้ป่วยในที่ให้บริการ ( ราย ) ( รพ. ระดับ S,M2,F1)

3 จำนวนผู้ป่วยในที่ให้บริการ ( ราย ) ( รพ. ดับ F2)

4 ค่า Adj RW( รพ. ระดับ S,M2,F1)

5 ค่า Adj RW( รพ. ดับ F2)

6 ค่า CMI ( รพ. ระดับ S)

7 ค่า CMI ( รพ. ระดับ M2)

8 ค่า CMI ( รพ. ระดับ F1)

9 ค่า CMI ( รพ. ดับ F2)

10 ตารางเปรียบเทียบการเรียก เก็บค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2555- 2556

11 เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณี ส่ง ต่อ

12 เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณี รอยต่อ

13 เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณี ฉุกเฉิน AE

14 สรุปการเรียกเก็บค่ารักษา สิทธิ UC ในจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 สรุปการเรียกเก็บค่ารักษา สิทธิ UC ในจังหวัด ปีงบประมาณ 2556

15 สรุปการเรียกเก็บค่ารักษา สิทธิ UC ในจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 สรุปการเรียกเก็บค่ารักษา สิทธิ UC ในจังหวัด ปีงบประมาณ 2556

16 อัตราการเรียกเก็บค่า รักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม อัตราการเรียกเก็บค่า รักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม กรณี Refer เรียกเก็บ 400.- บาท เขตรอยต่อ เรียกเก็บ 300.- บาท ใบสั่งยาไม่มียา เรียกเก็บ 50.- บาท

17 ข้อเสนออัตราการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล เรียกเก็บ ตามจริง ไม่เกิน 700 บาท ทุกกรณี 1 2 ค่าตรวจ พิเศษ เช่น CT, IVP ใน ราคาต่ำสุด ตามที่ได้ตก ลงกัน ภายใน จังหวัด

18 ผู้ป่วยลมชัก ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ผู้ป่วย BPH -finasteride จำนวน 90 tab ( 3 เดือน )x 20 บาท = 1800.- บาท -doxazosin จำนวน 90 tab ( 3 เดือน )x 1.50 บาท = 135.- บาท - depakine chrono จำนวน 180 tab ( 3 เดือน ) x 16 บาท = 2,880.- บาท ยาขับธาตุ เหล็ก Desferrioxamin e จำนวน 270 tab ( 3 เดือน )x 4.75 บาท = 1282.5.- บาท มูลค่ายาที่จ่ายให้กับผู้มารับบริการผู้ป่วย นอก ที่ โรงพยาบาลนครพนม

19 สวัสดี..


ดาวน์โหลด ppt อัตราการเรียกเก็บค่า รักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม โดย แพทย์หญิงเฟื่องรักษ์ ร่วมเจริญ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google