งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำเสนอผลงานตามกิจกรรมหลักพัฒนา งานวิจัยด้านป่าไม้ ( บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุ เกิน 10 ปี ) 8-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำเสนอผลงานตามกิจกรรมหลักพัฒนา งานวิจัยด้านป่าไม้ ( บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุ เกิน 10 ปี ) 8-9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำเสนอผลงานตามกิจกรรมหลักพัฒนา งานวิจัยด้านป่าไม้ ( บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุ เกิน 10 ปี ) 8-9 ตุลาคม 2557

2 ประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินของแปลงสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ ไม้สักแห่งแรกของโลก เมื่อยืนต้นอยู่ที่อายุ และ 50 ปี และนำไปเสวนาในวันที่ 8-9 ต. ค. 2557

3 ข้อมูลแปลง สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักแปลงที่ 1 ปีที่ปลูก 2508 พื้นที่ 14 ไร่ จำนวนแม่ไม้ 16 แม่ไม้ ระยะปลูก 3x33x3 จำนวนต้นไม้ปัจจุบัน 272 ต้น

4

5 มูลค่าเป็นตัวเงินของแปลงสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ แห่งแรกของโลก อายุ (ปี)มูลค่า (บาท) 502,266, ,060, ,854, ,649, ,443, ,237, ,032,108.32

6 1 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก แม่ไม้ รายการเงิน ( บาท ) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกแม่ไม้ ต่อต้น 4, แม่ไม้ 16 แม่ไม้78,594.56

7 1 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก แม่ไม้ รายการเงิน ( บาท ) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 1 คน17,69.33 (53,080/30) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 1 คน 1,321 (39,630/30) พนักงานราชการที่สามารถปีนต้นไม้สูงได้ดี 1 คน (19,430/30) พนักงานขับรถยนต์ 1 คน 1, (30,790/30) ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 คน 600 (300*2) คนนำทางและแบกสัมภาระ 1 คน 300 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก 4 คน 4,160 ( *4) รวม 9, ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกแม่ไม้ต่อต้น4,912.16

8 2 การปลูกและบำรุงรักษา อายุ 1 ปี รายการเงิน ( บาท ) งบปลูกป่า 5,390 ค่าใช้จ่ายของ เจ้าหน้าที่ 2,225 ( 5,3080+3,9630) x12/500 รวม 7,615 พื้นที่ 14 ไร่ 1 06,610

9 3 ค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษา อายุ 2-6 ปี รายการเงิน ( บาท ) ค่าบำรุงรักษา 2-6 ปี5,100 (1,020*5) ค่าจัดทำแนวกันไฟ616.8 (5,140*2.4/100 = )*5 ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่11,125 (2,225*5) รวม 16,841.8 พื้นที่ 14 ไร่ 235,785.20

10 4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา อายุ 7-10 ปี รายการเงิน ( บาท ) ค่าบำรุงรักษา 7-10 ปี1,960 (490*4) ค่าจัดทำแนวกันไฟ (123.36*4) ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่8,900 (2,225*4) รวม พื้นที่ 14 ไร่ 158,948.16

11 5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา อายุ ปี รายการเงิน ( บาท ) ค่าบำรุงรักษา ปี23,600 (590*50-10) ค่าจัดทำแนวกันไฟ49,34.4 (123.36*50-10) ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่89,000 (2,225*50-10) รวม พื้นที่ 14 ไร่ 1,645,481.60

12 6 ค่าเมล็ด ไม้ รายการจำนวน ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ยต่อต้น (กก.)1.25 จำนวนต้นไม้ในแปลง (ต้น)272 ราคาเมล็ดพันธุ์ไม้สัก (บาท/กก.)120 รวมเป็นเงิน ( บาท ) 40,800

13 อายุ (ปี) แม่ไม้ปลูกบำรุง 1 ปี บำรุง 2-6 ปีบำรุง 7-10 ปีบำรุงมากกว่า 10 ปี ค่าเมล็ดไม้ มูลค่า (บาท) 5078, , , , ,645, ,8002,266, , , , , ,439, ,8002,060, , , , , ,234, ,8001,854, , , , , ,028, ,8001,649, , , , , , ,8001,443, , , , , , ,8001,237, , , , , , ,8001,032, มูลค่าเป็นตัวเงินของแปลงสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ แห่งแรกของโลก

14


ดาวน์โหลด ppt สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำเสนอผลงานตามกิจกรรมหลักพัฒนา งานวิจัยด้านป่าไม้ ( บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุ เกิน 10 ปี ) 8-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google