งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำเสนอผลงานตามกิจกรรมหลักพัฒนา งานวิจัยด้านป่าไม้ ( บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุ เกิน 10 ปี ) 8-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำเสนอผลงานตามกิจกรรมหลักพัฒนา งานวิจัยด้านป่าไม้ ( บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุ เกิน 10 ปี ) 8-9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำเสนอผลงานตามกิจกรรมหลักพัฒนา งานวิจัยด้านป่าไม้ ( บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุ เกิน 10 ปี ) 8-9 ตุลาคม 2557

2 ประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินของแปลงสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ ไม้สักแห่งแรกของโลก เมื่อยืนต้นอยู่ที่อายุ 20 25 30 35 40 45 และ 50 ปี และนำไปเสวนาในวันที่ 8-9 ต. ค. 2557

3 ข้อมูลแปลง สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักแปลงที่ 1 ปีที่ปลูก 2508 พื้นที่ 14 ไร่ จำนวนแม่ไม้ 16 แม่ไม้ ระยะปลูก 3x33x3 จำนวนต้นไม้ปัจจุบัน 272 ต้น

4

5 มูลค่าเป็นตัวเงินของแปลงสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ แห่งแรกของโลก อายุ (ปี)มูลค่า (บาท) 502,266,219.52 452,060,534.32 401,854,849.12 351,649,163.92 301,443,478.72 251,237,793.52 201,032,108.32

6 1 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก แม่ไม้ รายการเงิน ( บาท ) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกแม่ไม้ ต่อต้น 4,912.16 แม่ไม้ 16 แม่ไม้78,594.56

7 1 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก แม่ไม้ รายการเงิน ( บาท ) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 1 คน17,69.33 (53,080/30) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 1 คน 1,321 (39,630/30) พนักงานราชการที่สามารถปีนต้นไม้สูงได้ดี 1 คน 647.66 (19,430/30) พนักงานขับรถยนต์ 1 คน 1,026.33 (30,790/30) ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 คน 600 (300*2) คนนำทางและแบกสัมภาระ 1 คน 300 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก 4 คน 4,160 (240+800*4) รวม 9,824.32 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกแม่ไม้ต่อต้น4,912.16

8 2 การปลูกและบำรุงรักษา อายุ 1 ปี รายการเงิน ( บาท ) งบปลูกป่า 5,390 ค่าใช้จ่ายของ เจ้าหน้าที่ 2,225 ( 5,3080+3,9630) x12/500 รวม 7,615 พื้นที่ 14 ไร่ 1 06,610

9 3 ค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษา อายุ 2-6 ปี รายการเงิน ( บาท ) ค่าบำรุงรักษา 2-6 ปี5,100 (1,020*5) ค่าจัดทำแนวกันไฟ616.8 (5,140*2.4/100 = 123.36)*5 ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่11,125 (2,225*5) รวม 16,841.8 พื้นที่ 14 ไร่ 235,785.20

10 4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา อายุ 7-10 ปี รายการเงิน ( บาท ) ค่าบำรุงรักษา 7-10 ปี1,960 (490*4) ค่าจัดทำแนวกันไฟ493.44 (123.36*4) ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่8,900 (2,225*4) รวม 11353.44 พื้นที่ 14 ไร่ 158,948.16

11 5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา อายุ 11-50 ปี รายการเงิน ( บาท ) ค่าบำรุงรักษา 11-50 ปี23,600 (590*50-10) ค่าจัดทำแนวกันไฟ49,34.4 (123.36*50-10) ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่89,000 (2,225*50-10) รวม 117534.4 พื้นที่ 14 ไร่ 1,645,481.60

12 6 ค่าเมล็ด ไม้ รายการจำนวน ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ยต่อต้น (กก.)1.25 จำนวนต้นไม้ในแปลง (ต้น)272 ราคาเมล็ดพันธุ์ไม้สัก (บาท/กก.)120 รวมเป็นเงิน ( บาท ) 40,800

13 อายุ (ปี) แม่ไม้ปลูกบำรุง 1 ปี บำรุง 2-6 ปีบำรุง 7-10 ปีบำรุงมากกว่า 10 ปี ค่าเมล็ดไม้ มูลค่า (บาท) 5078,594.56 1 06,610 235,785.20158,948.161,645,481.6040,8002,266,219.52 4578,594.56 1 06,610 235,785.20158,948.161,439,796.4040,8002,060,534.32 4078,594.56 1 06,610 235,785.20158,948.161,234,111.2040,8001,854,849.12 3578,594.56 1 06,610 235,785.20158,948.161,028,426.0040,8001,649,163.92 3078,594.56 1 06,610 235,785.20158,948.16822,740.8040,8001,443,478.72 2578,594.56 1 06,610 235,785.20158,948.16617,055.6040,8001,237,793.52 2078,594.56 1 06,610 235,785.20158,948.16411,370.4040,8001,032,108.32 มูลค่าเป็นตัวเงินของแปลงสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ แห่งแรกของโลก

14


ดาวน์โหลด ppt สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำเสนอผลงานตามกิจกรรมหลักพัฒนา งานวิจัยด้านป่าไม้ ( บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุ เกิน 10 ปี ) 8-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google