งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Long-rain flood เกิดจากฝนตกติดต่อกัน หลายชั่วโมง / วัน / สัปดาห์ 2.Flash flood เกิดขึ้นจากมีฝนตกหนัก เป็น สภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Long-rain flood เกิดจากฝนตกติดต่อกัน หลายชั่วโมง / วัน / สัปดาห์ 2.Flash flood เกิดขึ้นจากมีฝนตกหนัก เป็น สภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Long-rain flood เกิดจากฝนตกติดต่อกัน หลายชั่วโมง / วัน / สัปดาห์ 2.Flash flood เกิดขึ้นจากมีฝนตกหนัก เป็น สภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากการ เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วของน้ำจำนวนมากจาก ที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากฝนตก หนักไม่เกิน 6 ชั่วโมง 3. Tidal flood เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเล จากการโหมกระหน่ำฝั่งของคลื่นขนาดใหญ่ อาจเกิดจาก 1) การเกิดแผ่นดินไหวของโลก บริเวณใต้น้ำทะเล 2) เกิดจากลมพายุหมุนพัด เข้าหาฝั่ง 3) เกิดจากน้ำขึ้นน้ำลงของ ระดับน้ำทะเล 10.3 ชนิดของ อุทกภัย (1.) แบ่งตามสาเหตุการเกิด

2 4. Frozen flood เกิดจากฝนที่ตกลงบนพื้น ที่ดินที่มีน้ำในดินแข็งตัว ทำให้เกิดน้ำไหลบ่า หน้าดินลงสู่ลำธารอย่างรวดเร็ว 5. Snowmelt flood เกิดจากการละลายของ หิมะอย่างรวดเร็ว

3 1 Large-area flood เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มี ขนาดกว้างขวาง อาจจะเกิดจากสาเหตุการเกิด ใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย สภาวะอากาศขณะนั้น มีน้ำไหลหลากอยู่เป็น เวลานาน ครอบคลุมพื้นที่กว้าง เช่น การเกิด อุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ไทย ซึ่งเกิดจากพายุดีเปรสชั่นพัดพาเอาไอน้ำ จากทะเลมาตกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างและกิน เวลานาน 2 Small-area flood เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มี ขนาดเล็ก และเกิดในช่วงเวลาสั้น ๆ เนื่องจาก เกิดฝนตกหนักมักเป็นฝนแบบ thunderstorm (2.) แบ่งตามสาเหตุการเกิด


ดาวน์โหลด ppt 1 Long-rain flood เกิดจากฝนตกติดต่อกัน หลายชั่วโมง / วัน / สัปดาห์ 2.Flash flood เกิดขึ้นจากมีฝนตกหนัก เป็น สภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google