งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ (Curriculum Framing Question)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ (Curriculum Framing Question)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ (Curriculum Framing Question)
คำถามสร้างพลังคิด (Essential Question) คำถามประจำหน่วย (Unit Question) คำถามประจำบท (Content Question)

2 คำถามสร้างพลังคิด คำถามประจำหน่วย คำถามประจำบท
1. อดีตสามารถทำนาย อนาคตได้อย่างไร สงครามเกิดขึ้นได้อย่างไร จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ 2.ทำอย่างไรจึงจะอยู่รอดได้ วงจรชีวิตของกบคืออะไร 3.ถ้าเราไม่ดูแลตัวเรา อะไร จะเกิดขึ้นกับเรา ถ้าเราไม่อยากเจ็บป่วยต้องทำ อย่างไร อวัยวะใดถ้าหยุดทำงาน แล้วเราจะตาย 4. ทำไมเราต้องการผู้อื่น บุคคลใดในชุมชนที่คุณอยากเป็นมากที่สุด ผู้นำชุมชนทำหน้าที่อะไรบ้าง 5.ป้องกันกับแก้ไขอย่างไหน ดีกว่ากัน 6. จะอยู่อย่างไร หากไร้ซึ่ง พระอาทิตย์

3 ความขัดแย้งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไร คำถามนี้เป็นคำถามประเภทใด ……………………………
สังคมศึกษา วรรณคดีไทย วิทยาศาสตร์ วิชาของนิสิต สงครามก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง อะไรบ้างในทาง เศรษฐกิจ จากเรื่องพระอภัยมณี ตัวละครแต่ละคนใน เรื่องจะมีปฏิกิริยา อย่างไรเมื่อมีความ ขัดแย้งเกิดขึ้น สัตว์ต่างๆ มีความ เปลี่ยนแปลง อะไรบ้างเมื่อสภาพ แวดล้อมเปลี่ยนไป คำถามเหล่านี้จัดเป็นคำถามประเภทใด…………………………………….


ดาวน์โหลด ppt คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ (Curriculum Framing Question)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google