งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้ (Curriculum Framing Question) 1. คำถามสร้างพลังคิด (Essential Question) 2. คำถามประจำหน่วย (Unit Question) 3. คำถามประจำบท (Content.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้ (Curriculum Framing Question) 1. คำถามสร้างพลังคิด (Essential Question) 2. คำถามประจำหน่วย (Unit Question) 3. คำถามประจำบท (Content."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้ (Curriculum Framing Question) 1. คำถามสร้างพลังคิด (Essential Question) 2. คำถามประจำหน่วย (Unit Question) 3. คำถามประจำบท (Content Question)

2 1. อดีตสามารถ ทำนายอนาคตได้ อย่างไร สงครามเกิดขึ้นได้ อย่างไร จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ได้หรือไม่ 2. ทำอย่างไรจึงจะ อยู่รอดได้ วงจรชีวิตของกบ คืออะไร 3. ถ้าเราไม่ดูแลตัว เรา อะไรจะเกิด ขึ้นกับเรา ถ้าเราไม่อยาก เจ็บป่วยต้องทำ อย่างไร อวัยวะใดถ้าหยุด ทำงานแล้วเราจะ ตาย 4. ทำไมเราต้องการ ผู้อื่น บุคคลใดในชุมชนที่คุณอยาก เป็นมากที่สุด ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ อะไรบ้าง 5. ป้องกันกับแก้ไข อย่างไหนดีกว่ากัน 6. จะอยู่อย่างไร หากไร้ซึ่งพระ อาทิตย์

3 ความขัดแย้งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง อย่างไร คำถามนี้เป็นคำถามประเภทใด …………………………… สังคมศึกษาวรรณคดี ไทย วิทยาศาสต ร์ วิชาของนิสิต สงคราม ก่อให้เกิด การ เปลี่ยนแปลง อะไรบ้าง ในทาง เศรษฐกิจ จากเรื่องพระ อภัยมณี ตัว ละครแต่ละคน ในเรื่องจะมี ปฏิกิริยา อย่างไรเมื่อมี ความขัดแย้ง เกิดขึ้น สัตว์ต่างๆ มี ความ เปลี่ยนแปลง อะไรบ้างเมื่อ สภาพ แวดล้อม เปลี่ยนไป คำถามเหล่านี้จัดเป็นคำถามประเภท ใด …………………………………….


ดาวน์โหลด ppt คำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้ (Curriculum Framing Question) 1. คำถามสร้างพลังคิด (Essential Question) 2. คำถามประจำหน่วย (Unit Question) 3. คำถามประจำบท (Content.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google