งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศ ศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในอินเดีย. ศิลปะคุปตะ ศิลปะปาลเสนะ ศิลปะทมิฬ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศ ศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในอินเดีย. ศิลปะคุปตะ ศิลปะปาลเสนะ ศิลปะทมิฬ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศ ศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในอินเดีย

2 ศิลปะคุปตะ ศิลปะปาลเสนะ ศิลปะทมิฬ

3

4

5

6 ตัวอย่างปฏิมากรรมในสมัยคุปตะตัวอย่างปฏิมากรรมในสมัยคุปตะ

7 ในสมัยคุปตะนี้มีความงดงามเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนๆ เช่น ที่ถ้ำอชันตา ( Ajanta ) ได้เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่รูปร่างของเสาที่ กลายเป็นการประดับตกแต่งลวดลายต่างๆ อย่างมากมาย มีบัวหัวเสา รูปร่างคล้ายผ้าโพกหัวแขก วงโค้งรูปเกือกม้าที่เรียกว่า กูฑุ มีขนาดเล็ก ลงไปอีก และกลายเป็นเครื่องประดับตกแต่งอย่างธรรมดา ผนังถ้ำ ประดับประดาไปด้วยเครื่องตกแต่ง พระพุทธรูป ในช่วงปลายของศิลปะคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๓) สถาปัตยกรรมของอินเดียก็ยังมีความงดงามอยู่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญ คือ เสาต่างๆเริ่มมีรูปร่างใหญ่ขึ้น และบางครั้งก็มีบัวหัวเสารูปผ้า โพกหัวแขกขนาดใหญ่ รวมทั้งฐานของเสาที่สูงขึ้นมากจนเกือบทำให้ ลำตัวของเสาหายไป

8 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมในสมัยคุปตะ สไลด์ภาพถ้ำไกรลาสสไลด์ภาพถ้ำอซันตา

9

10 ศิลปะแบบทมิฬแบบที่เก่าสุดมีประติมากรรมจากศิลา รูปสำริด และรูปสลักจากไม้ ประติมากรรมสำริดที่รู้จักกันดีคือ รูปพระศิ วนาฏราชฟ้อนรำอยู่ในวงเปลวไฟ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ หลังคาสร้างเป็นหินซ้อนกันเป็นชั้นเช่น สถาปัตยกรรมที่เป็น เทวสถานใหญ่ชื่อลิงคราชที่เมืองภูวเนศวร ศิลปะแบบทมิฬแบบที่เก่าสุดมีประติมากรรมจากศิลา รูปสำริด และรูปสลักจากไม้ ประติมากรรมสำริดที่รู้จักกันดีคือ รูปพระศิ วนาฏราชฟ้อนรำอยู่ในวงเปลวไฟ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ หลังคาสร้างเป็นหินซ้อนกันเป็นชั้นเช่น สถาปัตยกรรมที่เป็น เทวสถานใหญ่ชื่อลิงคราชที่เมืองภูวเนศวร

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 บาศกนิยมอีกมากมาย

23


ดาวน์โหลด ppt ศ ศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในอินเดีย. ศิลปะคุปตะ ศิลปะปาลเสนะ ศิลปะทมิฬ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google