งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 o ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร o ระบบไอน้ำและหม้อไอน้ำ 2

3

4 o สวมใส่หมวก ถุงมือ แว่นตา หน้ากากเครื่องป้องกันเสียง รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น หรือเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อื่น ๆ ตามสภาพและลักษณะของงาน o สวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อย รัดกุม ไม่ขาดรุ่งริ่ง ในกรณีที่ ทำงานเกี่ยวกับการ ใช้ไฟฟ้า จะต้องสวมเครื่องนุ่งห่มที่ไม่เปียก น้ำ o ดูแลมิให้มีผมยาวเกินสมควร และมิได้รวบหรือทำอย่างหนึ่ง อย่างใดให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย หรือสวมใส่เครื่องประดับ ที่อาจเกี่ยวโยงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ เข้าทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร 4

5 o เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ต้องมีสายดินเพื่อป้องกัน กระแสไฟฟ้ารั่ว o เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ต้องมีสายไฟฟ้าเข้าเครื่องจักร โดยฝังดินหรือเดินลงมาจากที่สูง ทั้งนี้ให้ใช้ ท่อร้อยสายไฟฟ้า ให้เรียบร้อย เว้นแต่ใช้สายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวนหุ้มเป็นพิเศษ o เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติ ต้องมีสีเครื่องหมายปิด เปิด ที่สวิตช์ อัตโนมัติตามหลักสากล และ มีเครื่องป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใด กระทบสวิตช์ เป็นเหตุให้เครื่องจักรทำงานโดยมิได้ตั้งใจ 5

6 o เครื่องจักรที่ใช้เพลา สายพาน ปุลเล ไฟล์วีล ต้องมีตะแกรง เหล็กเหนียว ครอบส่วนที่หมุนได้และส่วนส่งถ่ายกำลังให้มิดชิด ถ้าส่วนที่หมุนได้หรือส่วนส่งถ่ายกำลังสูงกว่าสองเมตร ต้องมี ตะแกรง หรือรั้วเหล็กเหนียวสูงไม่ต่ำกว่าสองเมตรกั้นล้อมให้ มิดชิด o ใบเลื่อยวงเดือนที่ใช้กับเครื่องจักรซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงานได้ต้องมีที่ครอบ ใบเลื่อยส่วนที่สูงเกินกว่าพื้นโต๊ะ หรือแท่น 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11

12 12 หม้อไอน้ำ เชื้อเพลิง น้ำ ไอน้ำ ด้านน้ำ ด้านไฟด้านไฟด้านน้ำ ประสิทธิภาพการเผาไหม้, เขม่าตะกรัน, กัดกร่อน, แครี่โอเวอร์

13 13

14 o ตั้งอยู่ที่ถนนเทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ o ระเบิดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 o มีผู้เสียชีวิต 5 คน มีผู้บาดเจ็บ 12 คน

15 หม้อไอน้ำระเบิดของโรงงานฟอกย้อมผ้ายีนส์

16

17 สภาพหม้อไอน้ำภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ หม้อไอน้ำระเบิดของโรงงานฟอกย้อมผ้ายีนส์

18 สภาพท่อไฟใหญ่ที่ฉีกขาดบริเวณรอยเชื่อมยึดผนังหน้าและผนังหลัง หม้อไอน้ำระเบิดของโรงงานฟอกย้อมผ้ายีนส์

19

20 o เกิดจาก OVER HEAT ที่ส่วนล่างของท่อไฟใหญ่  มีตะกรันจับหนาที่ท่อไฟใหญ่หนาไม่ต่ำกว่า 2 หุน  มีโคลนตะกอนสะสมอยู่ใต้ท่อไฟใหญ่มาก  เหล็กที่สร้างหม้อไอน้ำเป็นเหล็กคุณภาพต่ำ ทนอุณหภูมิได้ต่ำ o เกิดจาก OVER PRESSURE เนื่องจาก  ท่อไฟใหญ่มีการกร่อนพรุนเป็นหลุมลึกและบางมาก  การออกแบบและการสร้างหม้อไอน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดย ท่อไฟใหญ่มี Ø โต 44 นิ้ว แต่ไม่มีวงแหวนรัด 20

21 o วันที่เกิดเหตุ 21 มีนาคม 2548 o หม้อไอน้ำท่อไฟนอน o ขนาด 10 ตัน/ชั่วโมง o ความดันใช้งาน 110 psi. o อายุการใช้งาน 3 ปี 21

22 สภาพอาคารที่หม้อน้ำระเบิด

23 สภาพการฉีกขาดของเหล็กยึดโยงและการแตกระเบิดของผนังหลัง

24 หม้อน้ำกระเด็นจากฐานที่ตั้ง~50 เมตรและตกลงในคูน้ำหลังโรงงาน

25 o โครงสร้างหม้อน้ำไม่ได้มาตรฐาน  การติดตั้งเหล็กยึดโยงผิดจากแบบที่มาตรฐานกำหนด o ความบกพร่องในการตรวจสอบความปลอดภัยโดย วิศวกร ตรวจทดสอบ  ไม่มีการตรวจสภาพภายใน o โรงงานขาดความเอาใจใส่หม้อน้ำ 25

26 26

27 27

28 28

29 วันที่เกิดเหตุ 26 กรกฎาคม 2548 ข้อมูลทั่วไป - หม้อไอน้ำท่อไฟนอน ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง - ความดันใช้งาน 170 psi. - อายุการใช้งาน 7 ปี - ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง

30 น้ำแห้ง อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำชำรุด ตะกรันภายในหม้อไอน้ำหนามาก น้ำเข้าหม้อไอน้ำมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ขาดการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาที่ถูกต้อง

31 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ o ระหว่างปี 2521- 2549 เกิดอุบัติเหตุ 48 ครั้ง  หม้อน้ำไม่ได้มาตรฐาน 33 ครั้ง เสียชีวิต 59 ศพ บาดเจ็บ 115 คน  หม้อน้ำมาตรฐาน 10 ครั้ง เสียชีวิต 5 ศพ บาดเจ็บ 26 คน  ถังเก็บน้ำร้อน 1 ครั้ง เสียชีวิต 1 ศพ บาดเจ็บ 9 คน  วาล์วจ่ายไอน้ำ 1 ครั้ง เสียชีวิต 1 ศพ  หม้อต้มน้ำมัน (Thermal Oil Boiler) 3 ครั้ง

32 o บกพร่องในการเลือกใช้หม้อน้ำ อุปกรณ์ความปลอดภัยและ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานต่างๆ  เน้นราคาถูก ไม่ได้เปรียบเทียบคุณภาพด้านความปลอดภัย การ ประหยัดพลังงาน การเกิดมลภาวะ o บกพร่องในการติดตั้งหม้อน้ำ และระบบอุปกรณ์ใช้ไอน้ำ

33 o บกพร่องต่อการตรวจสอบความปลอดภัย  วิศวกรตรวจทดสอบ  ผู้ประกอบกิจการโรงงาน o บกพร่องในการใช้งาน และดูแลบำรุงรักษา  ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

34


ดาวน์โหลด ppt ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google