งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาที่เกิดจากการใช้ คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย 1. นางสาวนัญทลักษณ์ ชื่น ตา เลขที่ 13 2. นางสาวศุภพิชญ์ ธันย บูรณ์สิทธิ เลขที่ 25 3. นางสาวศุภรัตน์ หาญ สมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาที่เกิดจากการใช้ คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย 1. นางสาวนัญทลักษณ์ ชื่น ตา เลขที่ 13 2. นางสาวศุภพิชญ์ ธันย บูรณ์สิทธิ เลขที่ 25 3. นางสาวศุภรัตน์ หาญ สมบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาที่เกิดจากการใช้ คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย 1. นางสาวนัญทลักษณ์ ชื่น ตา เลขที่ 13 2. นางสาวศุภพิชญ์ ธันย บูรณ์สิทธิ เลขที่ 25 3. นางสาวศุภรัตน์ หาญ สมบัติ เลขที่ 26 4. นางสาวอภิรญา คำแปง เลขที่ 30

2 ปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับ Soft ware มีไวรัส ( ไม่ปรากฎอยู่ใน คู่มือทั้ง 2 เล่ม ) ข้อมูลหาย ( ไม่ปรากฎอยู่ใน คู่มือ ) เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รับรู้ อุปกรณ์ใหม่ คอมพิวเตอร์ค้าง ( ไม่ ปรากฎอยู่ในคู่มือ )

3 ปัญหาที่เกี่ยวกับ Hard ware ไม่อ่านแผ่นซีดี เมาส์ไม่ตอบสนอง ไม่มีเสียงออกจาก ลำโพง คอมพิวเตอร์ไม่ ตอบสนองกับ แป้นพิมพ์

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รับรู้อุปกรณ์ ใหม่ สาเหตุ ไม่สามารถติดตั้งหรือเชื่อมต่อ อุปกรณ์อย่างเหมาะสม วิธีแก้ไข ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งหรือเชื่อมต่อ อุปกรณ์อย่างถูกต้องและแน่นหนา และขา ของช่องเสียบไม่หักหรืองอ

5 คอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองกับ แป้นพิมพ์ สาเหตุ ระบบค้าง วิธีแก้ไข รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ปรากฎในคู่มือ hp

6 ไม่มีเสียงออกจากลำโพง สาเหตุ ระดับเสียงของเครื่องอาจถูกติดตั้ง ให้เบาหรือปิดเสียง วิธีแก้ไข 1. ตรวจสอบการตั้งค่า f 10 bios เพื่อให้แน่ใจ ได้ว่าลำโพงภายในเครื่องไม่ได้ปิดเสียงไว้ 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงภายนอกได้ เชื่อมต่อไว้ถูกต้องหรือไม่และเปิดเครื่อง และตั้งค่าระดับเสียงของลำโพงได้ถูกต้อง 3. ใช้ตัวควบคุมเสียงที่มีอยู่ใน ระบบปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจว่าลำโพง ไม่ได้ถูกปิดเสียง หรือเพิ่มระดับเสียง ปรากฎในคู่มือของ acer และ hp

7 คอมพิวเตอร์ค้าง สาเหตุ ระบบควบคุมสวิตซ์เพาเวอร์ด้วย ซอฟต์แวร์ไม่ทำงาน วิธีแก้ไข 1. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 4 วินาที จนกระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ปิดลง 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ปรากฎในคู่มือของ hp

8 ไม่อ่านแผ่นซีดี สาเหตุ แผ่นดิสก์ไม่สะอาดและมีรอยขีด ข่วน ไดรฟ์หรือดิสก์อาจมีปัญหา วิธีการแก้ไข ตรวจสอบไดรฟ์ของคุณโดย ใช้แผ่นดิสก์ที่มีสภาพดี ถ้าไดรฟ์ของคุณ ไม่สามารถอ่านข้อมูลบนแผ่นดิสก์ที่ที สภาพดีได้ อาจมีปัญหากับไดรฟ์ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์สนับสนุนด้าน เทคนิคเพื่อขอความช่วยเหลือ ปรากฏในคู่มือของ acer


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาที่เกิดจากการใช้ คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย 1. นางสาวนัญทลักษณ์ ชื่น ตา เลขที่ 13 2. นางสาวศุภพิชญ์ ธันย บูรณ์สิทธิ เลขที่ 25 3. นางสาวศุภรัตน์ หาญ สมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google