งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรีระร่างกายของเพศชายและเพศหญิง ระบบอวัยวะสืบพันธ์ 1. เพศชาย ประกอบด้วย ต่อมอัณฑะ ท่อน้ำอสุจิ องคชาติ 2. เพศหญิง ประกอบด้วย มดลูก รังไข่ ช่องคลอด เกิดการผสมพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรีระร่างกายของเพศชายและเพศหญิง ระบบอวัยวะสืบพันธ์ 1. เพศชาย ประกอบด้วย ต่อมอัณฑะ ท่อน้ำอสุจิ องคชาติ 2. เพศหญิง ประกอบด้วย มดลูก รังไข่ ช่องคลอด เกิดการผสมพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรีระร่างกายของเพศชายและเพศหญิง ระบบอวัยวะสืบพันธ์ 1. เพศชาย ประกอบด้วย ต่อมอัณฑะ ท่อน้ำอสุจิ องคชาติ 2. เพศหญิง ประกอบด้วย มดลูก รังไข่ ช่องคลอด เกิดการผสมพันธุ์ ได้ชีวิตใหญ่ขึ้นมา ได้อย่างไร ? การเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง อวัยวะสืบพันธุ์ หน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์ ของชายและ หญิง

3

4 การแพทย์แผนไทย หมายถึง ปรัชญา องค์ความรู้

5

6

7

8 เนื่องจาก

9

10 การปฏิสนธิในพระพุทธศาสนา 1. เกิดในครรภ์มารดา ( ชลามพุ ชะ )

11 การปฏิสนธิในพระพุทธศาสนา 2. เกิดในฟองไข่ ( อัณฑะชะ )

12 การปฏิสนธิในพระพุทธศาสนา 3. เกิดในเถ้าไคลเปือกตม ( สัง เสทชะ )

13 การปฏิสนธิในพระพุทธศาสนา 4. เกิดขึ้นทันที ( โอปปาติกะ )

14 ของการผดุงครรภ์ไทย ต่อมโลหิต ระดูหญิง เกิดจาก 1. โลหิตหทัยยัง เกิดจาก หัวใจ 2. ปิตตัง เกิดจากขั้วดี 3. นหารู เกิดจาก เส้นเอ็นทั้งปวง 4. อัฐ เกิดจาก กระดูก

15 ผู้หญิง เมื่อถึงอายุครบที่จะมีระดู มี อาการ ดังต่อไปนี้ จริตกริยา, ปวดศีรษะ ความรู้สึกอาย, หงุดหงิด เต้านมคัดตึง, เป็นไข้ ตัวร้อน มดลูกขยายตัว ปวดตึงที่มดลูก

16 ใน สตรี วันที่ไข่ตก จะมีอาการ ปวดตึงมดลูกมาก คัดตึงเต้านม, ผิวหนังในโพรงมดลูก หนาขึ้น โลหิตคั่งรวมมีมากขึ้น ผิวหนังโพรงมดลูกแตกออก ไหล ออกมาเป็นเลือดโลหิตระดู ถ้าไข่สุก และได้รับการผสม ( ปฏิสนธิ ) แล้วจะไม่มีโลหิตระดูออก เพราะเหตุใด

17

18 ถ้าโลหิต ระดู ออกแล้วมีกลิ่นเหม็น, และเป็นลิ่ม เป็นก้อนสี ดำคล้ำ เพราะ สาเหตุใด ? การตั้งครรภ์แฝด เกิดจาก สาเหตุใด ? การมีบุตรยาก, เกิดจากสาเหตุใด ? สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่มีระดู ประจำเดือน เกิดจาก ?

19 การปฏิสนธิ ( ครรภ์วาระกำเนิด ) การตกไข่ ได้สารอาหารจากที่ไหน ? น้ำ เลี้ยง....... หลังมีการปฏิสนธิแล้ว ไข่จะฝังตัวอยู่ที่ ใด เมื่อโลหิตตั้งขึ้นครบ 7 วัน เรียกว่า ชัย เภท.. คือ ? ระดู ล้างหน้าที่..1! ถ้าไม่มีมา มารดาจะ ฝันเห็นวิปริตต่างๆนา ก็จะรู้ว่า ได้ ตั้งครรภ์แล้ว เมื่อตั้งครรภ์ได้ 7 วัน โลหิตจะข้นเข้า ดั่งน้ำล้างเนื้อ

20 เมื่อตั้งครรภ์ได้ ๗ วัน โลหิตจะข้น เข้า ดั่งน้ำล้างเนื้อ ตั้งครรภ์ ได้ ๑๔ วัน จะก่อเกิดเป็น ชิ้นเนื้อ ตั้งครรภ์ ได้ ๒๑ วัน ตั้งสัณฐานดัง ไข่งู ตั้งครรภ์ ได้ ๒๘ วัน จะแตก ออกเป็น ปัญจะสาขา ๕ แห่ง ศีรษะ, มือ ๒, เท้า ๒ ตั้งครรภ์ ได้ ๑ เดือน ๗ วัน จะเกิด เกศา นขา ทันตา

21 เมื่อตั้งครรภ์ได้ ๑ เดือน ๑๒ วัน โลหิตจะเวียนเข้า ดั่งตานกยูง ที่หัวใจ จะเป็นเครื่องรับดวงวิญญาณ ถ้าทารกเป็น หญิงจะเวียนไปข้าง ซ้าย ถ้าทารกเป็น ชายจะเวียนไปข้าง ขวา เมื่อครบ ไตรมาศ โลหิตก็จะแตกไป ตาม ปัญจสาขาต่างๆ เมื่อตั้งครรภ์ได้ ๔ เดือนทารกจะมี อาการครบ ๓๒ ประการ บังเกิดตา, หน้าผาก

22 เมื่อตั้งครรภ์ได้ ๕ เดือน จะมีจิต วิญญาณ และรับความรู้สึก ร้อนเย็น เผ็ด ร้อน จะดิ้นทุรนทุราย เมื่อทารกอยู่ในท้องจะนั่ง ยองๆ กอด เข่า กำมือ หันหลังให้นาภี

23 ๑.รก จะเกิดขึ้นเมื่อทารก อายุได้............... เดือน ๒.รกมีหน้าที่ ? ๓.เส้นโลหิตที่อยู่ที่สายสะดือ กี่เส้น ? ทำหน้าที่ ? บ้าง. ๔.สายสะดือ ทำหน้าที่ ? ๕.ตำแหน่งสายสะดือเกาะที่รกอยู่อยู่ที่ บริเวณใด ?

24 มอบหมายงานที่ให้ค้นคว้า ( ส่ง สัปดาห์หน้า ) แบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม ให้ค้นคว้าในหัวข้อ ต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่างๆในขณะที่ ตั้งครรภ์ กลุ่มที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่ ในบริเวณอุ้ง เชิงกราน หน้าท้อง เต้านม ผิวหนัง กลุ่มที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงทั่วไป เช่นระบบ ทางเดินอาหาร, ทางเดินโลหิต, ทางเดิน ปัสสาวะ กลุ่มที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงของต่อมมีท่อ เช่น ต่อมไทรอย กลุ่มที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงของต่อมไม่มีท่อ เช่น ต่อมทิทูอิตารี่

25


ดาวน์โหลด ppt สรีระร่างกายของเพศชายและเพศหญิง ระบบอวัยวะสืบพันธ์ 1. เพศชาย ประกอบด้วย ต่อมอัณฑะ ท่อน้ำอสุจิ องคชาติ 2. เพศหญิง ประกอบด้วย มดลูก รังไข่ ช่องคลอด เกิดการผสมพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google