งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นการติดเชื้อของ bronchi ใน lower respiratory tract เชื้อที่พบ บ่อย คือ streptococcus pneumonie, haemophilus influenza, mycoplasma pneumonie, chlamydia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นการติดเชื้อของ bronchi ใน lower respiratory tract เชื้อที่พบ บ่อย คือ streptococcus pneumonie, haemophilus influenza, mycoplasma pneumonie, chlamydia."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นการติดเชื้อของ bronchi ใน lower respiratory tract เชื้อที่พบ บ่อย คือ streptococcus pneumonie, haemophilus influenza, mycoplasma pneumonie, chlamydia p.

3  cough  sputum : clear, mucoid, purulent  fever  headache  malaise  shortness of breathing

4  fever  pulse,respiration rate: normal  rhonchi, wheezing  x-ray: infiltration

5 self-limiting fluid rest cough suppressant agent bronchodilator

6 เป็นการอักเสบอย่างเฉียบพลันของ เนื้อปอดจากเชื้อจุลลินทรีย์ ช่องทางที่ เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายมีดังนี้ aspirate inhalation hematogenous spred

7  aging  air pollution  altered consciousness  bed rest and prolong immobility  chronic disease  HIV

8  immunosuppressive drugs  inhalation or aspirate of noxious sub  intestinal and gastric feeding  malnutrition  smoking  tracheal intubation

9 Community-Acquired pneumonia :CAP เป็นการติดเชื้อขณะที่อยู่ในชุมชนหรือ เมื่อเข้าอยู่รพ. ได้ประมาณ 2 วัน มักเกิดในช่วงอากาศหนาวเย็น คนที่สูบบุหรี่มีภาวะเสี่ยงสูง เชื้อที่พบมักเป็น streptococcus p. รักษาด้วย doxycyclin

10 Hospital-Acquired pneumpnia : HAP จะปรากฏอาการเมื่อได้รับเชื้อ 48 ชม. หรือนานกว่า เชื้อที่มักเป็นสาเหตุคือ Pseudomonase,enterobacter S. aures รักษาด้วย aminoglycoside,cefoperazone impenam,aztreonam,vancomycin

11 congestion : เมื่อเชื้อเข้าสู่ถุงลมใน ระยะ 12- 24 ชม. ร่างกายจะมีกลไกการ กำจัดเชื้อโรคด้วยการเพิ่มการไหลเวียน มีเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและไฟบริน เพื่อกำจัดเชื้อโรค ในถุงลมอาจมี transudate, exudate red haptization : เกิดในวันที่ 2-3 ของโรคในปอดจะพบเม็ดเลือดแดงและ ไฟบริน ปอดจะมีสีแดงลักษณะคล้ายตับ

12 gray hepatization : เกิดในวันที่ 4-5 ของโรคการอักเสบลุกลามไปมากขึ้น หลอดเลือดฝอยที่ผนังถุงลมมีขนาดเล็ก ลง ทำให้เนื้อปอดขาดเลือดเปลี่ยนสี resolution : หลังจากเชื้อโรคเข้าไป 7-10 วันร่างกายเริ่มมีภูมิต้านทานและไม่ มีภาวะแทรกซ้อน

13  ไข้สูง หนาวสั่น ไอมีเสมหะ  เจ็บหน้าอกโดยเฉพาะเมื่อหายใจเข้า  ท้องอืด คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย  นอนนิ่งๆ ทับทรวงอกข้างที่เจ็บ  อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หายใจหอบ  ไอ

14  ฟังปอดได้ยินเสียง crepitation  ฟังปอดได้ยินเสียง pleural friction rub  ฟังลมหายใจได้ยินเสียงเบา

15  จากการซักประวัติ อาการอาการแสดง ตรวจร่างกาย  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ : sputum  ผลการถ่ายรังสีทรวงอก : infiltration  เพาะเชื้อโลหิต (hemoculture)

16 Pneumococcal vaccine ใช้กับผู้ป่วยกลุ่ม เสี่ยงเช่น o chronic illness o recovering from severe illness o 65 year or older o in long term care

17  การให้ยา : antibiotic, antiviral  amantadine,rimantadine  0xygen therapy  analgesic antipyretic drugs  rest

18  เกิดจากเชื้อ Mycobacterium T.  สามารถแพร่กระจายได้ทาง airborne dropletes  ต้องเป็นลักษณะ closed contact  เชื้อสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้นอกจากปอด  เนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อเรียกว่า epithelium granuloma

19 ทั่วไปมักไม่ปรากฏอาการ ไอบ่อย ไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะ หายใจลำบาก ไอเป็นเลือด (advance case) pleuritic chest pain pneumocyctic carinii p.(PCP)

20 ยารักษา TB  isoniazid,rifampin,pyrazinamide+  streptomycin or eythambutol o ethionamide,capremycin,kanamycin, para-aminosalicylic acid,cycloserine

21  quinolone,ciprofloxacin,ofloxacin, sparfloxacin,rifapetine  long term care  bacille calmette guerin (BCG)

22  การพยาบาลเพื่อให้เซลได้รับออกซิเจน อย่างเพียงพอ  การพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ของเชื้อโรค  การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะขาด สารอาหาร  การพยาบาลเพื่อป้องกันการไม่สมดุลของ สารน้ำฯ  การพยาบาลเพื่อความสุขสบาย  การพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวล

23


ดาวน์โหลด ppt เป็นการติดเชื้อของ bronchi ใน lower respiratory tract เชื้อที่พบ บ่อย คือ streptococcus pneumonie, haemophilus influenza, mycoplasma pneumonie, chlamydia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google