งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจ
กฤษณา เฉลียวศักดิ์ พยม.การพยาบาลผู้ใหญ่

2 Acute bronchitis เป็นการติดเชื้อของ bronchi ใน lower respiratory tract เชื้อที่พบบ่อย คือ streptococcus pneumonie, haemophilus influenza, mycoplasma pneumonie, chlamydia p.

3 อาการและอาการแสดง cough sputum : clear, mucoid, purulent fever
headache malaise shortness of breathing

4 physical examination fever pulse,respiration rate: normal
rhonchi, wheezing x-ray: infiltration

5 Treatment self-limiting fluid rest cough suppressant agent
bronchodilator

6 Pneumonia เป็นการอักเสบอย่างเฉียบพลันของเนื้อปอดจากเชื้อจุลลินทรีย์ ช่องทางที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายมีดังนี้ aspirate inhalation hematogenous spred

7 Factors predisposing to pneumonia
aging air pollution altered consciousness bed rest and prolong immobility chronic disease HIV

8 Factors predisposing to pneumonia
immunosuppressive drugs inhalation or aspirate of noxious sub intestinal and gastric feeding malnutrition smoking tracheal intubation

9 Type of pneumonia Community-Acquired pneumonia :CAP
เป็นการติดเชื้อขณะที่อยู่ในชุมชนหรือเมื่อเข้าอยู่รพ.ได้ประมาณ 2 วัน มักเกิดในช่วงอากาศหนาวเย็น คนที่สูบบุหรี่มีภาวะเสี่ยงสูง เชื้อที่พบมักเป็น streptococcus p. รักษาด้วย doxycyclin

10 Type of pneumonia Hospital-Acquired pneumpnia : HAP
จะปรากฏอาการเมื่อได้รับเชื้อ 48 ชม. หรือนานกว่า เชื้อที่มักเป็นสาเหตุคือ Pseudomonase,enterobacter S. aures รักษาด้วย aminoglycoside,cefoperazone impenam,aztreonam,vancomycin

11 Pathophysiology congestion :เมื่อเชื้อเข้าสู่ถุงลมในระยะ ชม.ร่างกายจะมีกลไกการกำจัดเชื้อโรคด้วยการเพิ่มการไหลเวียนมีเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและไฟบริน เพื่อกำจัดเชื้อโรค ในถุงลมอาจมี transudate, exudate red haptization : เกิดในวันที่ 2-3 ของโรคในปอดจะพบเม็ดเลือดแดงและไฟบริน ปอดจะมีสีแดงลักษณะคล้ายตับ

12 Pathophysiology gray hepatization : เกิดในวันที่ 4-5 ของโรคการอักเสบลุกลามไปมากขึ้น หลอดเลือดฝอยที่ผนังถุงลมมีขนาดเล็กลง ทำให้เนื้อปอดขาดเลือดเปลี่ยนสี resolution : หลังจากเชื้อโรคเข้าไป 7-10 วันร่างกายเริ่มมีภูมิต้านทานและไม่มีภาวะแทรกซ้อน

13 อาการและอาการแสดง ไข้สูง หนาวสั่น ไอมีเสมหะ
เจ็บหน้าอกโดยเฉพาะเมื่อหายใจเข้า ท้องอืด คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย นอนนิ่งๆ ทับทรวงอกข้างที่เจ็บ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หายใจหอบ ไอ

14 ฟังปอดได้ยินเสียง pleural friction rub ฟังลมหายใจได้ยินเสียงเบา
อาการและอาการแสดง ฟังปอดได้ยินเสียง crepitation ฟังปอดได้ยินเสียง pleural friction rub ฟังลมหายใจได้ยินเสียงเบา

15 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ : sputum ผลการถ่ายรังสีทรวงอก : infiltration
การวินิจฉัย จากการซักประวัติ อาการอาการแสดง ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ : sputum ผลการถ่ายรังสีทรวงอก : infiltration เพาะเชื้อโลหิต (hemoculture)

16 การป้องกัน Pneumococcal vaccine ใช้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเช่น
chronic illness recovering from severe illness 65 year or older in long term care

17 การดูแลรักษาพยาบาล การให้ยา : antibiotic, antiviral
amantadine,rimantadine 0xygen therapy analgesic antipyretic drugs rest

18 Tuberculosis เกิดจากเชื้อ Mycobacterium T.
สามารถแพร่กระจายได้ทาง airborne dropletes ต้องเป็นลักษณะ closed contact เชื้อสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆได้นอกจากปอด เนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อเรียกว่า epithelium granuloma

19 อาการและอาการแสดง ทั่วไปมักไม่ปรากฏอาการ ไอบ่อย ไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะ
หายใจลำบาก ไอเป็นเลือด (advance case) pleuritic chest pain pneumocyctic carinii p.(PCP)

20 การดูแลรักษาพยาบาล ยารักษา TB isoniazid,rifampin,pyrazinamide+
streptomycin or eythambutol ethionamide,capremycin,kanamycin, para-aminosalicylic acid,cycloserine

21 การดูแลรักษาพยาบาล quinolone,ciprofloxacin,ofloxacin,
sparfloxacin,rifapetine long term care bacille calmette guerin (BCG)

22 การพยาบาลผู้ที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจ
การพยาบาลเพื่อให้เซลได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ การพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะขาดสารอาหาร การพยาบาลเพื่อป้องกันการไม่สมดุลของสารน้ำฯ การพยาบาลเพื่อความสุขสบาย การพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวล

23


ดาวน์โหลด ppt การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google