งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. อธิบายวิธีสร้าง แบบเสื้อได้ 2. อธิบายวิธีสร้าง แบบแขนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. อธิบายวิธีสร้าง แบบเสื้อได้ 2. อธิบายวิธีสร้าง แบบแขนได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. อธิบายวิธีสร้าง แบบเสื้อได้ 2. อธิบายวิธีสร้าง แบบแขนได้

3 หัวข้อเรื่อง ศึกษา  วิธีสร้างแบบ เสื้อ  วิธีสร้างแบบ แขน

4 วิธีสร้างแผ่นหน้า สร้างบน กระดาษ มุมขวามือ วัดต่ำลง 10 ซ. ม วัดเข้า 2 ซ. ม เป็นจุด 1 ขีด เส้นตั้งฉากขนานกับริม กระดาษ 1 – 2 เท่ากับคอหน้าถึงเอว บวก 1 ซ. ม ขนาดสมมุติ 33 บวก 1 เท่ากับ 34 ซ. ม 2 – 3 เท่ากับ 20 ซ. ม 3 – 4 เท่ากับ 1 ซ. ม 1 – 2 เท่ากับแบ่งครึ่งที่จุด 5 1 – 5 เท่ากับแบ่งครึ่งที่จุด 6 ขีด เส้นตั้งฉาก ที่จุด 1,6,5,2,3,4

5 3 -7 เท่ากับสะโพกหาร 4 บวก หลวม 2 ถึง 5 ซ. ม. 5- 8 เท่ากับรอบอกหาร 4 บวก หลวม 3 ถึง 5 ซ. ม. 8 -9 เท่ากับ 2 ซ. ม. ขีดเส้น 9- 8-7 ผ่าน จุด 10 10 -11 เท่ากับ 2 ซ. ม ขีดเส้น ข้าง 9-11 โค้งสะโพก 11-7 โค้ง ขาย 7-4 1-12 เท่ากับขีด เส้นตั้งฉาก เท่ากับ รอบคอบวก 3 หาร 6 บวก 0.5 ซ. ม 12-13 เท่ากับขีด เส้นตั้งฉาก เท่ากับ 1-12 บวก 0.5 ซ. ม. แบ่งครึ่ง ที่จุด 14

6 15-16 เท่ากับขีดเส้นตั้งฉาก ผ่านจุด 14 ยาวเท่ากับครึ่ง ไหล่กว้าง 16-17 เท่ากับวัดต่ำลง 0.75 ซ. ม ขีดเส้น 13-17 โค้ง คอหน้า 13-1 6-18 เท่ากับครึ่งบ่าหน้า บวก 0.5 ซ. ม 18-19 เท่ากับ 2 ซ. ม โค้งวง แขนหน้าจาก จุด 17-19-9

7 วิธีสร้างแผ่นหลัง สร้างซ้อน บนแผ่นหน้า จากจุด 13 ขีด เส้นตั้งฉากถึง จุด 20 20-21 เท่ากับ 1.5 ซ. ม 13-22 เท่ากับ 0.75 ซ. ม โค้งคอ หลัง จาก จุด 21-13-22 16-23 เท่ากับ 0.75 ซ. ม ขีดเส้น ไหล่หลัง จาก 22-23 ยาวเท่ากับ เส้นไหล่ หน้า 13-17 19 -24 เท่ากับ 1 ซ. ม โค้งแขน หลัง จากจุด 23-24-9

8 วิธีสร้าง พับกระดาษเป็นสันทบ 1-2 เท่ากับความยาวแขน ตาม ต้องการ 1-3 เท่ากับวงแขนเสื้อ ลบ 10 หาร 4 บวก 5 ถึง 6 ซ. ม. สมมติ วงแขนเสื้อ 46 ลบ 10 เท่ากับ 36 หาร 4 เท่ากับ 9 บวก 5 เท่ากับ 14 ซ. ม ขีด เส้นตั้งฉาก ที่จุด 2 และจุด 3

9 1 – 4 เท่ากับ ครึ่งวงแขน วัด จากจุด 1 ทแยงมุมไปบนเส้นตั้ง ฉากของจุด 3 4 – 5 ขีดเส้นตั้งฉาก 5 – 6 เท่ากับวัดเข้า 1 ถึง 3 ซ. ม ลากเส้น 2 – 6 เป็นความกว้างของ ปลายแขน 1 – 4 เป็นเส้นทแยงมุมแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน เท่า ๆ กันที่จุด 7 และ จุด 8 9 แบ่ง ครึ่ง 4 – 8 วัดต่ำลง 0.5 ซ. ม 7-10 เท่ากับ 2 ซ. ม โค้งแขน หลัง จากจุด 1 – 10 – 8 – 9 และ 4

10 11 แบ่งครึ่ง 1 – 10 12 แบ่งครึ่ง 7 – 8 13 วัดต่ำลง 1 ซ. ม โค้งแขนหน้าจากจุด 11 – 12 1- และ 4

11 ภาพแบบแขนที่ครอบวงแขนหน้าและหลัง

12


ดาวน์โหลด ppt 1. อธิบายวิธีสร้าง แบบเสื้อได้ 2. อธิบายวิธีสร้าง แบบแขนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google