งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแบบเสื้อและแขน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแบบเสื้อและแขน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างแบบเสื้อและแขน
บทที่ 4 การสร้างแบบเสื้อและแขน

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายวิธีสร้างแบบเสื้อได้ 2. อธิบายวิธีสร้างแบบแขนได้

3 หัวข้อเรื่องศึกษา วิธีสร้างแบบเสื้อ วิธีสร้างแบบแขน

4 วิธีสร้างเสื้อเบื้องต้นไม่มีเกล็ด
วิธีสร้างแผ่นหน้า สร้างบนกระดาษ มุมขวามือ วัดต่ำลง 10 ซ.ม วัดเข้า 2 ซ.ม เป็นจุด 1 ขีด เส้นตั้งฉากขนานกับริมกระดาษ 1 – 2 เท่ากับคอหน้าถึงเอว บวก 1 ซ.ม ขนาดสมมุติ 33 บวก 1 เท่ากับ 34 ซ.ม – 3 เท่ากับ 20 ซ.ม – 4 เท่ากับ 1 ซ.ม – 2 เท่ากับแบ่งครึ่งที่จุด – 5 เท่ากับแบ่งครึ่งที่จุด 6 ขีดเส้นตั้งฉาก ที่จุด 1,6,5,2,3,4

5 วิธีสร้างเสื้อเบื้องต้นไม่มีเกล็ด
3 -7 เท่ากับสะโพกหาร 4 บวก หลวม 2 ถึง 5 ซ.ม. 5- 8 เท่ากับรอบอกหาร 4 บวก หลวม 3 8 -9 เท่ากับ 2 ซ.ม. ขีดเส้น ผ่าน จุด 10 เท่ากับ 2 ซ.ม ขีดเส้นข้าง 9-11 โค้งสะโพก 11-7 โค้งขาย 7-4 1-12 เท่ากับขีด เส้นตั้งฉาก เท่ากับ รอบคอบวก 3 หาร 6 บวก 0.5 ซ.ม เท่ากับขีด เส้นตั้งฉาก เท่ากับ 1-12 บวก 0.5 ซ.ม. แบ่งครึ่งที่จุด 14

6 วิธีสร้างเสื้อเบื้องต้นไม่มีเกล็ด
15-16 เท่ากับขีดเส้นตั้งฉากผ่านจุด 14 ยาวเท่ากับครึ่งไหล่กว้าง 16-17 เท่ากับวัดต่ำลง 0.75 ซ.ม ขีดเส้น โค้งคอหน้า13-1 6-18 เท่ากับครึ่งบ่าหน้า บวก 0.5 ซ.ม 18-19 เท่ากับ 2 ซ.ม โค้งวงแขนหน้าจาก จุด

7 วิธีสร้างเสื้อเบื้องต้นไม่มีเกล็ด
วิธีสร้างแผ่นหลัง สร้างซ้อนบนแผ่นหน้า จากจุด 13 ขีด เส้นตั้งฉากถึงจุด 20 20-21 เท่ากับ 1.5 ซ.ม 13-22 เท่ากับ 0.75 ซ.ม โค้งคอหลัง จาก จุด 16-23 เท่ากับ 0.75 ซ.ม ขีดเส้นไหล่หลัง จาก ยาวเท่ากับ เส้นไหล่ หน้า 13-17 เท่ากับ 1 ซ.ม โค้งแขนหลัง จากจุด

8 วิธีสร้างแขนเสื้อ วิธีสร้าง พับกระดาษเป็นสันทบ
1-2 เท่ากับความยาวแขนตาม ต้องการ เท่ากับวงแขนเสื้อ ลบ 10 หาร 4 บวก 5 ถึง 6 ซ.ม. สมมติ วงแขนเสื้อ 46 ลบ 10 เท่ากับ 36 หาร 4 เท่ากับ 9 บวก 5 เท่ากับ 14 ซ.ม ขีดเส้นตั้งฉาก ที่จุด 2 และจุด 3

9 วิธีสร้างแขนเสื้อ 1 – 4 เท่ากับ ครึ่งวงแขน วัดจากจุด 1
ทแยงมุมไปบนเส้นตั้งฉากของจุด 3 4 – 5 ขีดเส้นตั้งฉาก 5 – 6 เท่ากับวัดเข้า 1 ถึง 3 ซ.ม ลากเส้น 2 – 6 เป็นความกว้างของปลายแขน 1 – 4 เป็นเส้นทแยงมุมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เท่า ๆ กันที่จุด 7 และจุด แบ่ง ครึ่ง 4 – 8 วัดต่ำลง 0.5 ซ.ม 7-10 เท่ากับ 2 ซ.ม โค้งแขนหลัง จากจุด 1 – 10 – 8 – 9 และ 4

10 วิธีสร้างแขนเสื้อ 11 แบ่งครึ่ง 1 – 10 แบ่งครึ่ง 7 – 8
11 แบ่งครึ่ง 1 – 10 แบ่งครึ่ง 7 – 8 วัดต่ำลง 1 ซ.ม โค้งแขนหน้าจากจุด 11 – และ 4

11 ภาพแบบแขนที่ครอบวงแขนหน้าและหลัง

12 จบบทที่ 4


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแบบเสื้อและแขน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google