งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซีเควนซ์ไดอะแกรม(Sequence Diagram)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซีเควนซ์ไดอะแกรม(Sequence Diagram)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ซีเควนซ์ไดอะแกรม(Sequence Diagram)
ใช้เพื่อบรรยายการทำงานระหว่าง Object ย่อย แต่ล่ะ Object ของทุกๆ Use-Case ที่อยู่ภายใน Use-Case Diagram

3 งานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
ABCDEFGHI J งานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เวลา(สัปดาห์)

4 แผนภาพแกนต์/เพิร์ต (Gantt chart/Pert)
แผนภาพแกนต์ (Gantt chart) ผังที่ใช้เขียนแทนงานต่าง ๆ ของโครงการในรูปกราฟแท่ง โดยแกน Y แทน งานต่าง ๆ แกน X แทน เวลา การเขียนกราฟแท่งแทนงานความยาวของแท่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระยะเวลาการทำงาน และต้องเรียงลำดับการทำงาน แผนภาพเพิร์ธ(Pert Diagram) แผนภาพที่เขียนแทนงาน โดยแต่ละงานต้องเขียนกำกับด้วยโหนด (Node) เริ่มต้นงาน ตามด้วยเส้นแสดงชื่อกำกับงานคั่นด้วย “,” ตามด้วยระยะเวลาในการดำเนินงาน

5 เพิร์ต(PERT) และซีพีเอ็ม(CPM)
การบริหารโครงการด้วยการวางแผน ควบคุมโดยใช้เทคนิค เพิร์ตPERT (Program Evaluation and Review Technique ) และซีพีเอ็ม CPM ( Critical Path Method) เป็นการวิเคราะห์ข่ายงานที่มักนำมาใช้การบริหารโครงการที่มีจุดเริ่มต้นของโครงการจนถึงปิดโครงการ มีส่วนย่อยต่างๆ ที่มีการกระจายโดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

6 หลักการของ PERT และ CPM


ดาวน์โหลด ppt ซีเควนซ์ไดอะแกรม(Sequence Diagram)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google