งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) ใช้เพื่อบรรยายการทำงานระหว่าง Object ย่อย แต่ล่ะ Object ของทุกๆ Use-Case ที่อยู่ภายใน Use-Case Diagram.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) ใช้เพื่อบรรยายการทำงานระหว่าง Object ย่อย แต่ล่ะ Object ของทุกๆ Use-Case ที่อยู่ภายใน Use-Case Diagram."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) ใช้เพื่อบรรยายการทำงานระหว่าง Object ย่อย แต่ล่ะ Object ของทุกๆ Use-Case ที่อยู่ภายใน Use-Case Diagram

3 ABCDEFGHIJABCDEFGHIJ 5 10 13 15 20 23 25 เวลา ( สัปด าห์ ) งานที่ ดำเนินก ารเสร็จ แล้ว งานที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินก าร

4 แผนภาพแกนต์ / เพิร์ต (Gantt chart/Pert) แผนภาพแกนต์ (Gantt chart) ผังที่ใช้เขียนแทนงานต่าง ๆ ของ โครงการในรูปกราฟแท่ง โดยแกน Y แทน งานต่าง ๆ แกน X แทน เวลา การเขียนกราฟแท่งแทนงานความยาวของแท่งเป็น สัดส่วนโดยตรงกับระยะเวลาการทำงาน และต้องเรียงลำดับการ ทำงาน แผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) แผนภาพที่เขียนแทนงาน โดยแต่ ละงานต้องเขียนกำกับด้วยโหนด (Node) เริ่มต้นงาน ตามด้วย เส้นแสดงชื่อกำกับงานคั่นด้วย “,” ตามด้วยระยะเวลาในการ ดำเนินงาน

5 เพิร์ต (PERT) และซีพีเอ็ม (CPM) การบริหารโครงการด้วยการวางแผน ควบคุมโดยใช้เทคนิค เพิร์ต PERT (Program Evaluation and Review Technique ) และซีพีเอ็ม CPM ( Critical Path Method) เป็นการวิเคราะห์ข่ายงานที่มักนำมาใช้ การบริหารโครงการที่มีจุดเริ่มต้นของโครงการจนถึงปิดโครงการ มี ส่วนย่อยต่างๆ ที่มีการกระจายโดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

6 หลักการของ PERT และ CPM หลักการของเพิร์ต PERT และซีพีเอ็ม CPM จะมีพื้นฐานที่ คล้ายคลึงกัน เพิร์ต PERT เน้นด้านเวลาในการดำเนินโครงการ ซีพีเอ็ม CPM จะเน้นด้านค่าใช้จ่ายของโครงการ ปัจจุบันได้มีการนำมาใช้งานร่วมกัน โดยใช้คำว่า เพิร์ต PERT หรือ การนำเทคนิค CPM มาใช้งานร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt ซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) ใช้เพื่อบรรยายการทำงานระหว่าง Object ย่อย แต่ล่ะ Object ของทุกๆ Use-Case ที่อยู่ภายใน Use-Case Diagram.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google